Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
1    2      3       4        
                 
        5           
     6              
                7   
                 
                 
          8     9      
                 
                 
         10          
                 
          11         
        12           
                 
                 
                 
                 
                 
                 

1. Μέταλλο που το εμπόριο του είχε η Ισπανία.
6. Έτσι ονομάστηκε ο Σκιπίωνας μετά την νίκη του στη Ζάμα.
8. Χώρα με την οποία εμπορεύονταν η Καρχηδόνα.
10. Τις πέρασε ο Αννίβας σε 15 ημέρες.
12. Πολύτιμο μέταλλο.

1. Πλούσια αποικία των Φοινίκων.
2. Αρχηγός των Ρωμαίων.
3. Τους χρησιμοποίησε ο Αννίβας στις μάχες του.
4. Αυτοί κυριαρχούσαν στο εμπόριο.
5. Η...........................των Καρχηδονίων έγινε από την ξηρά.
7. Εκεί έγινε μεγάλη μάχη.
9. Σπουδαίος στρατηγός των Καρχηδονίων.
11. Μετά την Ισπανία ο Αννίβας διέσχισε τα .............................όρη.