ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμυγδαλιών ιδρύθηκε το 1930 και με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του, αποσκοπεί στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

Η γεωγραφική του περιφέρεια έχει όρια, τα γεωγραφική περιοχή η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια του οικισμού Αμυγδαλιών, όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του.

Σήμερα ο Συνεταιρισμός έχει 175 μέλη και Πρόεδρος είναι ο Βασίλειος Ν. Ζεμπίλης.

Γραμματέας του Συνεταιρισμού είναι ο Κριθαριώτης Διονύσιος.

Τηλέφωνο:2462088218

 

Αρχική