Το Δεύτερο Γυμνάσιο Ευκαρπίας είναι γεγονός.
Στη διάρκεια των θερινών διακοπών έγινε η παράδοση του και σήμερα 11- Σεπτεμβρίου 2013 έκαι ημέρα Τεράρτη στις 8:15 π.μ. έγινε ο πρώτος Αγιασμός.
Στον αγιασμό παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος του Δήμου παύλου μελά ,Ο αντιδήμαρχος κ.Δεληγιάννης  και συνάδελφοι απο το πρώτο Γυμνάσιο

Αναρτήσειςweb page maker screenshot
      Create your web site in minutes with this easy-to-use Web creator software!
Free download now

     Main Features
  • No html coding is required and you do not need any web experience.
  • Drag and drop the objects. True WYSIWYG layout & design.
  • You can create websites with multiple pages and easily manage your site at once.
  • Create an unlimited number of websites (No Restrictions).
  • Pre-designed website templates included.
  • The ability to import and edit an existing html page in a WYSIWYG manner.
  • You can use CSS style sheet to control how the text appears on your site. (See Examples)
  • Hundreds of functions: thumbnail, mouse-over effects, ready-to-use Java Script effects, text link style sheet, tables, forms, iFrames and much more... 
  • You can publish all your pages on your site at one time with the built-in publisher function.

      What new features would you like to see in a future release? - Tell us right now!


2ο γυμνάσιο Ευκαρπίας
Το νέο σχολείο στη ΕυκαρπίαWhat's NEW?

04/30/2008
Web Page Maker V3 released.

06/25/2007
Web Page Maker V2.5 released.
2ο Γυμνάσιο Ευκαρπίας
Copyright © 2002-2008 Web Page Maker Inc. All Rights Reserved.
Το σχολείο μας          εκδηλώσεις          επικοινωνία               δραστηριοτητες
XAXAAXXAAXAXXA
Web Page Maker, create your own web pages.