Μάθημα στην αίθουσα1 ζωγραφίζω επιτραπέζιο

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDF

Μαθήματα στην Αίθουσα

Είδη υπολογιστών -

οι μαθητές ζωγραφίζουν σε κόλλα Α4 έναν επιτραπέζιο

υπολογιστή μπορούν να προσθέσουν το τραπέζι και την καρέκλα.

Σε επόμενο μάθημα ζωγραφίζουν και ένα φορητό σε τσακισμένη κόλλα Α4. Το πιο καλό είναι να δείχνουμε το αποτέλεσμα της άσκησης και μετά να βάζουμε τα  παιδιά να προσπαθήσουν να φτιάξουν κάτι ανάλογο.