Δημοτικό Σχολείο Απαλούαρχική σελίδα | Επικοινωνία

 Το σχολείο μας 
Ιστορικό
Φωτογραφίες
Προσωπικό
Σύλλ Γονέων
  Οι τάξεις μας
Α'  τάξη
Β'  τάξη
Γ'  τάξη
Δ'  τάξη
Ε΄ τάξη 
Στ΄τάξη
 Δραστηριότητες
Ευρωπαϊκά  Προγράμματα
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
  Χρήσιμες Ιστοσελίδες
Σχολικό Δίκτυο
Σύλλογος Αλεξ.
Π.Ι


 


  Καλωσόρισμα
καλως ήρθατε

Δημιουργός (οι):

Αναφέρεται ο δημιουργός ή οι δημιουργοί του σεναρίου και το πλαίσιο ανάπτυξης (π.χ. Πρόγραμμα ΝΗΡΗΙΔΕΣ, Μεταπτυχιακό Μάθημα ΤΠΕ και Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Γνωστικό αντικείμενο

Αναφέρεται το γνωστικό ή τα γνωστικά αντικείμενα (Γλώσσα, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Διαθεματικό)

Περιοχή γνωστικού αντικειμένου

Αναφέρεται η ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου,

Σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό

Χρησιμοποιούμενο/α λογισμικό/ά. Ποια λογισμικά ή κατηγορίες λογισμικών χρησιμοποιείτε στα επιμέρους στάδια της διδασκαλίας και γιατί. Ποια από τα χαρακτηριστικά των λογισμικών αυτών υποστηρίζουν τη διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει χρήση λογισμικών σε όλα τα στάδια.

-Τίτλος λογισμικού:


Φωτογραφίες

   
  

 © Δημοτικό Σχολείο    Λουτρού  2025-2035