Η ΕΝΝΟΙΑ « ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ »

 

Το ηλεκτρικό φορτίο είναι ΕΝΝΟΙΑ την οποία επινόησαν οι φυσικοί του 18ου αιώνα, προκειμένου να περιγράψουν, να ερμηνεύσουν  και να προβλέψουν ορισμένα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Στον ίδιο αιώνα βρήκαν και τρόπο να μετρούν την ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου, οπότε μπορούμε να λέμε ότι εκτός από έννοια το ηλεκτρικό φορτίο είναι και μέγεθος.

 

Το ηλεκτρικό φορτίο
 

 


1. Ασκεί οπωσδήποτε δύναμη - είτε ελκτική είτε απωστική - σε ηλεκτρικό φορτίο

2. Εμφανίζεται με δύο τύπους . θετικό και αρνητικό

3. Είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί από ένα σώμα σε ένα άλλο

4. Μετακινείται μέσα σε αγώγιμα υλικά

5. Θεωρείται ποσότητα την οποία μπορούμε να μετρήσουμε

6. Εφόσον βρίσκεται σε κίνηση αλληλεπιδρά με μαγνήτες

7. Είναι πάντοτε ακέραιο πολλαπλάσιο του στοιχειώδους φορτίου

8. Ως στοιχειώδες, μεταφέρεται από δύο συγκεκριμένα σωματίδια,

το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο.

9. Δεν δημιουργείται, ούτε καταστρέφεται

10.  Είναι δυνατόν να αποθηκευθεί.