ο κύκλος του Άνθρακα
 

 

 

 

 

 


Ο κύκλος του Άνθρακα είναι ένας ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ κύκλος με τον οποίο

το στοιχείο ΑΝΘΡΑΚΑΣ  «κυκλοφορεί»  ανάμεσα στη ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ,

στη ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ στην ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ και στην ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ του πλανήτη Γη.

Κάτι ανάλογο μπορεί και να συμβαίνει σε άλλους πλανήτες αλλά ακόμα τίποτα σχετικό δεν έχει καταγραφεί.

 

Ο κύκλος θεωρείται σαν τέσσερεις μεγάλες δεξαμενές  Άνθρακα που επικοινωνούν μέσα από μονοπάτια ανταλλαγής. Οι δεξαμενές αυτές είναι

 η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ,

 η  ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ( θεωρούμενη ότι εμπεριέχει και τη νεκρή οργανική ύλη )

 οι ΩΚΕΑΝΟΙ   ( που εμπεριέχουν διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα και ζωντανούς και νεκρούς οργανισμούς ) και  η ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ ( που εμπεριέχει και την καύσιμη ύλη )

 

Image:Cycle carbone1.GIF
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Οι ΓΑΛΛΟΙ μας λένε ότι

οι ποσότητες ΑΝΘΡΑΚΑ σε γιγατόνους -109 τόνους- είναι

 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 750 Gtn
ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ  2.000 Gtn
ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ 39.000 Gtn
 

 

 

 

 

 


Οι ωκεανοί περιέχουν  τον περισσότερο άνθρακα αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται σε μεγάλο βάθος και δεν ανταλλάσσεται με την Ατμόσφαιρα

Η « κυκλοφορία» του Άνθρακα ανάμεσα στις τέσσερεις δεξαμενές συντελείται μέσα από ποικίλες χημικές φυσικές γεωλογικές και βιολογικές διεργασίες.

 

Bilde:Karbonkretsløp 1700.png Bilde:Karbonkretsløp 2005.png
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                       Έτος 1750                                Έτος 2000

                                     

                                                Ο κύκλος του Άνθρακα σε site ΝΟΡΒΗΓΩΝ

       Εντυπωσιάζει η αύξηση στην ατμόσφαιρα ( Atmosfaere ) 36% περίπου

 

 

 

 

 

Imagem:Ciclo do carbono 6.png
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                      Ο κύκλος του Άνθρακα σε site ΠΟΡΤΟΓΑΛΩΝ

 

 

 

Immagine:Carbon cycle-cute diagram.jpeg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                Ο κύκλος του Άνθρακα σε site ΑΓΓΛΙΚΟ

 

 

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ

Η θάλασσα περικλείει εν διαλύσει μία ποσότητα CO2 περίπου 50 φορές μεγαλύτερη απ΄ ό,τι η ατμόσφαιρα και μπορεί να απορροφά ή να αποδίδει CO2 στην ατμόσφαιρα, παίζοντας έτσι ρυθμιστικό ρόλο στη λειτουργία του όλου συστήματος

 

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ και ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ

Σημαντικές ποσότητες άνθρακα είναι επίσης αποθηκευμένες στη βιομάζα των ζωντανών οργανισμών, στο έδαφος και στα ορυκτά καύσιμα.

Οι μεγαλύτερες  ποσότητες άνθρακα είναι συσσωρευμένες στα ανθρακικά πετρώματα, κυρίως στο CaCO3, που περιέχει ποσότητα CO2 πολλές φορές μεγαλύτερη απ΄ ό,τι η ατμόσφαιρα. 

 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Ο Άνθρακας στην ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ βρίσκεται κυρίως στην ένωση « διοξείδιο του άνθρακα,  CO2.» .  Αν και σε μικρές σε σχέση με το άζωτο και το οξυγόνο ποσότητες       -γύρω στο 0,04%,  αλλά αυξανόμενες – παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι «ΖΩΗ». Τα άλλα αέρια με άνθρακα στην Ατμόσφαιρα είναι το μεθάνιο και οι χλωροφθοράνθρακες. Αυτά είναι και τα λεγόμενα ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ .  Η αυξανόμενη συγκέντρωσή τους κατά τις τελευταίες δεκαετίες συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας.

Ο Άνθρακας στην ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ «μετακινείτα» προς τις άλλες δεξαμενές αλλά και ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ.  

 

 

ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
έχει διαταραχθεί
 

 

 

 


                 

          Ο Κίμων Χατζημπίρος θίγει το ζήτημα με σαφή τρόπο