Πρόγραμμα Σπουδών 
για την Α΄ Γυμνασίου
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                      Ενότητα 1  ΓΗ

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Περιεχόμενο-

Βασικά θέματα

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μαθητές και μαθήτριες :

·         Να επικοινωνούν

και να μοιράζονται ιδέες και σκέψεις

·         Να είναι σε θέση να

αξιοποιούν υλικό πολυμέσων για την άντληση πληροφοριών

·         Να περιγράφουν συνοπτικά πώς δημιουργήθηκε η μονάδα «ένα μέτρο»

·         Αναγνωρίζουν τις έννοιες μείγμα και ουσία  

παρατηρούν τη διατήρηση των ιδιοτήτων των συστατικών ουσιών

·   Να μπορούν να αναμειγνύουν υλικά σε τυχαία αναλογία.

·   Να αναφέρουν παραδείγματα υλικών σωμάτων τα οποία αποτελούνται από  διάφορα συστατικά .

·   Να μπορούν να ανιχνεύουν

συστατικά του εδάφους όπως η υγρασία, τα οργανικά υλικά, η άμμος

·     Να αναγνωρίζουν

ομοιότητες και διαφορές στις έννοιες πέτρωμα, ορυκτό  και μετάλλευμα

·         Να αναφέρουν

μεταλλεύματα και ορυκτά καύσιμα της Ελλάδας.

·   Να μπορούν και

εκφράζονται γραπτά για τη σημασία του ορυκτού πλούτου για μια χώρα

 

·         Να αναγνωρίζουν

ότι η ιδέα «η Γη τραβά προς το μέρος της όλα τα σώματα» δεν υπήρχε πάντοτε στη σκέψη των ανθρώπων

Ο «δικός μας» πλανήτης

Η Γη έχει ένα ορισμένο μέγεθος

Η μονάδα μήκους «ένα μέτρο»

Τα αντικείμενα της καθημερινής ζωής «κατάγονται» από το έδαφος και το υπέδαφος του πλανήτη μας

Από τα αντικείμενα στις έννοιες .

Μείγματα .

Ουσίες και μείγματα

Ιδιότητες των ουσιών και των μειγμάτων

 

Τα συστατικά του εδάφους και του υπεδάφους.

Τα κυριότερα μεταλλεύματα της Ελλάδας.

Σημασία του εδάφους και του υπεδάφους για τη διατήρηση της ζωής

Η οικονομική σημασία του ελληνικού ορυκτού πλούτου με αριθμούς.

 

.

 

Η ιδέα ότι η Γη τραβάει τα σώματα προς το έδαφος

·         Δημιουργούνται  ομάδες μαθητών και τίθενται ερωτήματα για αποστάσεις πάνω στη Γη. Πειραιάς - Χανιά , Θεσσαλονίκη -Τόκιο, Ισημερινός - Βόρειος Πόλος. Καλούνται οι μαθητές κάθε ομάδας, μετά από συζήτηση, να κάνουν εκτιμήσεις τις οποίες να καταγράψουν σε φύλλο εργασίας. Οι απαντήσεις αναζητούνται στο Διαδίκτυο ή παρουσιάζονται και καταγράφονται στο φύλλο εργασίας.

·         Αξιοποίηση στοιχείων από την ιστορική εξέλιξη της επιστήμης αναφορικά με τις απόπειρες μέτρησης του μεγέθους του πλανήτη και την «γαλλικής καταγωγής» μονάδα ένα μέτρο μήκους. Προβολή εικόνων.

Παρουσίαση διαφόρων αντικειμένων και εικόνων ppt με αντικείμενα – στερεά σώματα. Ένας μαγνήτης, ένα νόμισμα, μια πέτρα, ένας γυάλινος σωλήνας, ένα κατσαβίδι, ένα σύρμα, άμμος, χώμα, ένα αλουμινόκουτο, ένα  καλώδιο.

Ερωτήσεις σχετικά με την προέλευσή τους . 

Πρώτη ταξινόμηση των αντικειμένων σε μείγματα και ουσίες.

Οι μαθητές  αναμειγνύουν σιδηρορινίσματα με θείο, άμμο με ζάχαρη ,  .

Η έννοια μείγμα.

Αναφέρονται παραδείγματα μειγμάτων. Το χώμα, η λάσπη, τα κονιάματα .  Παρουσιάζονται υλικά τα οποία δεν είναι μείγματα.

Μαγειρικό αλάτι, θειάφι, αλουμίνιο, γαλαζόπετρα, χαλκός.

Η κρίσιμη έννοια ουσία.

α. Κάθε ουσία έχει ιδιότητες.

β. Κάθε μείγμα αποτελείται από ουσίες.

γ. Όταν από τις ουσίες δημιουργείται μείγμα οι ιδιότητες των ουσιών διατηρούνται.

δ. Ορισμένες ουσίες, όπως  ο χαλκός και ο σίδηρος,  είναι πρωταρχικές και λέγονται χημικά στοιχεία. Οι περισσότερες δεν είναι πρωταρχικές .

 

·            Το έδαφος και το υπέδαφος του πλανήτη Γη.  Αποσαφηνίζονται οι έννοιες

πέτρωμα , ορυκτό και μετάλλευμα. Εντοπίζονται οι μεταξύ τους διαφορές

·            Οι μαθητές 

συλλέγουν πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τα μεταλλεία,  τα ορυχεία ή τα λατομεία της ευρύτερης περιοχής και συζητούν για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της περιοχής και τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

balanceσυλλέγουν πληροφορίες για τα  κυριότερα μεταλλεύματα και ορυκτά καύσιμα της Ελλάδας  και  συζητούν  για  την οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας μέσα από τον ορυκτό της πλούτο.

 

Η επιστήμη ερευνά .

Οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο με πείραμα για την εξέταση χώματος.

Ερωτήματα για διερεύνηση

Τι είναι το νερό ; ουσία  ή μίγμα;  Τι είναι ο αέρας ;

 

 

·            Αφήγηση σχετικά με την εμφάνιση, τον 17ο αιώνα, της ιδέας ότι η Γη τραβά όλα τα σώματα προς το μέρος της. Σύγχρονη προβολή εικόνων ppt και σχολιασμός.

 

Compact disk με διδακτικό υλικό

σε συνδυασμό με διαδραστικό πίνακα

 

Υλικά αντικείμενα

καθημερινής χρήσης 

 

Αντικείμενα από σχολική συλλογή δείγματα

πετρωμάτων, ορυκτών και μεταλλευμάτων.

Εναλλακτικά: Προβολή ψηφιακών εικόνων


Ψηφιακό Σχολείο:

Η τυχαία αναλογία στα μείγματα με coming.

Βίντεο ανάμειξης θείου-σιδήρου, ζάχαρης –θείου,

Διάκριση των συστατικών

(και από ΘΚΧ),

Βίντεο ανάμειξης ουσιών για παρασκευή μειγμάτων και διαλυμάτων,

 (και από ΘΚΧ)

Ιδιότητες μειγμάτων βίντεο πειραμάτων: ανάμειξης γαλαζόπετρας

με χλωριούχο νάτριο

 

 

 

·         Να εκφράζουν τις

ιδέες τους για τον Κόσμο και εάν είναι αναγκαίο να τις αναμορφώνουν

·         Να περιγράφουν την

πράξη του σπρώχνω και του τραβώ με την έννοια δύναμη.

·         Να αναπαριστούν τη

δύναμη ως διάνυσμα.

·         Να γνωρίζουν ότι

μια δύναμη ασκείται από ένα σώμα σε ένα άλλο σώμα.

·         Να γνωρίζουν ότι

μια δύναμη ασκούμενη σε ένα σώμα μπορεί να  είναι η  αιτία για παραμόρφωσή του.

·         Να αναγνωρίζουν

την ιδιαιτερότητα των ελαστικών παραμορφώσεων

·         Να μπορούν να

μετρούν μια δύναμη με δυναμόμετρο.

·         Να μπορούν να

χρησιμοποιούν στο νοητικό σχήμα  «αιτία- αποτέλεσμα»

·         Να μπορούν να

συνεργάζονται ως μέλη μιας ομάδας

·         Να μυηθούν στη

διεργασία «από τα εμπειρικά δεδομένα στις έννοιες»

 

Η εμπειρία του σπρώχνω

και του τραβώ

 

Η δύναμη ως έννοια ικανή να περιγράφει το σπρώχνω

και το τραβώ

 

Η παραμόρφωση των σωμάτων

 

Η παραμόρφωση

ως αποτέλεσμα δύναμης

 

Ελαστική παραμόρφωση

 

Το ελατήριο

Δυναμόμετρο

Από την εμπειρία στην έννοια δύναμη και την αναπαράστασή της

·         Ο διδάσκων, χρησιμοποιώντας στερεά αντικείμενα, επικαλείται την εμπειρία

brickoneτου σπρώχνω και του τραβώ. Μία από τις συνέπειες είναι το να μετακινηθεί ένα ακίνητο αντικείμενο. Η δύναμη είναι έννοια  με την οποία περιγράφεται η εμπειρία τόσο του σπρώχνω όσο και του τραβώ. Παρουσιάζεται η  αναπαράσταση της δύναμης με διάνυσμα έτσι ώστε να περιγράφεται το «προς τα που» του σπρώχνω και του τραβώ

·         Δημιουργούνται ομάδες  μαθητών, Οι μαθητές κάθε ομάδας καλούνται, μετά από

συζήτηση, να παρουσιάσουν εμπειρίες αναφορικά με το φαινόμενο παραμόρφωση  ως συνέπεια δράσεων οι οποίες σχετίζονται με το σπρώχνω και το τραβώ. Παρουσιάζονται  υλικά αντικείμενα που μπορούν να παραμορφωθούν αισθητά. Προτείνεται η  θεώρηση ότι μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει και παραμορφώσεις

·            Οι μαθητές συνοψίζουν :

 α. Η δύναμη περιγράφει την εμπειρία του σπρώχνω και του τραβώ

β. Η δύναμη μπορεί να προκαλέσει τη μετακίνηση ενός ακίνητου σώματος

γ. Η δύναμη μπορεί να προκαλέσει και παραμόρφωση

Παρουσιάζεται η μονάδα μέτρησης ένα νιούτον. Ένα νιούτον είναι η δύναμη με την οποία σπρώχνει την παλάμη του χεριού ένα βαρίδι των 100 γραμμαρίων

·            Γίνεται αναφορά  σε παραμορφώσεις ελαστικές με αφήγηση και με εικόνες.

Σε κάθε ομάδα δίνονται  λάστιχα και ελατήρια και οι μαθητές ενθαρρύνονται ώστε να διαπιστώσουν ότι τεντώνοντας ένα λάστιχο ή ένα ελατήριο- εάν ασκήσουν δύναμη την οποία αντιλαμβάνονται με τις αισθήσεις τους ως μεγαλύτερη θα προκύψει και μεγαλύτερη επιμήκυνση.

·         Παρουσιάζεται  το δυναμόμετρο ως όργανο για τη μέτρηση των δυνάμεων.

Γίνεται αναφορά στο ότι η μέτρηση μιας δύναμης με αυτό το όργανο βασίζεται

α. στο ότι η ασκούμενη δύναμη προκαλεί ελαστική παραμόρφωση στο ελατήριο

που βρίσκεται μέσα σε κάθε δυναμόμετρο και

 β. στο ότι έχει διαπιστωθεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη

τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιμήκυνση.

Η περαιτέρω οικοδόμηση της έννοιας δύναμη θα εμπλουτιστεί με τη διδασκαλία στην Γ΄ Γυμνασίου

Ψηφιακό σχολείο

Σπρώχνω και τραβώ

 Η έννοια  δύναμη       επιλογή

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html

 

Compact disk

με διδακτικό υλικό σε συνδυασμό με διαδραστικό πίνακα.

 

Υλικά αντικείμενα από το σχολικό εργαστήριο.

 

Διαδίκτυο

 

·         Να γνωρίζουν ότι :

α. βάρος ενός σώματος είναι η δύναμη που ασκεί ολόκληρος ο πλανήτης Γη στο σώμα

β. όλα τα σώματα έχουν βάρος.

·         Να έχουν ασκηθεί

σε διαδικασίες ζύγισης

·         Να αναγνωρίζουν

διαφορές ανάμεσα στη γλώσσα της καθημερινής ζωής και στη γλώσσα της επιστήμης

·         Να αναγνωρίζουν τη

διαφορά ανάμεσα σε μια υποκειμενική εκτίμηση και στο δεδομένο μιας μέτρησης.

 

 

Το βάρος ως δύναμη

 

Η μονάδα μέτρησης της δύναμης βάρος στη Φυσική και η διαφορετική μονάδα μέτρησης στη γλώσσα της καθημερινής ζωής

·         hugeΠαρουσιάζεται η θεώρηση ότι «το βάρος είναι δύναμη » και καλούνται οι διδασκόμενοι να  εκθέσουν επιχειρήματα.

Τίθεται το ερώτημα : εάν «βάρος έχουν μόνο τα βαριά σώματα και δεν έχουν τα ελαφριά» και ζητείται από τους μαθητές να  καταγράψουν τις απόψεις τους σε φύλλο εργασίας.

·         Εστίαση στις διαφορές ανάμεσα στη γλώσσα της καθημερινής ζωής και στη γλώσσα της επιστήμης

Όταν στην καθημερινή ζωή λέμε ότι  « το βάρος ενός σώματος είναι 100 γραμμάρια» στη γλώσσα της επιστήμης λέμε ότι «το βάρος του σώματος είναι ένα νιούτον». Χρήση λογισμικού με προσομοίωση του πλανήτη Γη και τη δράση δυνάμεων σε διάφορα αντικείμενα

·         Δίνεται  σε όλους τους μαθητές να κρατήσουν στο χέρι το ίδιο αντικείμενο και ζητείται  από καθένα να καταγράψει στο φύλλο εργασίας την εκτίμησή του για το βάρος του σε νιούτον. Δύο μαθητές να ζυγίζουν το αντικείμενο με δυναμόμετρο και ανακοινώνουν το αποτέλεσμα. Καλούνται οι μαθητές να  καταγράψουν την τιμή αυτή και να σχολιάσουν τη διαφορά ανάμεσα στην εκτίμησή τους και σε αυτό που έδωσε η μέτρηση. Διεργασίες μεταγνώσης

 

Ψηφιακό σχολείο

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html

 

Το βάρος ως δύναμη  

 

Compact disk

με διδακτικό υλικό σε συνδυασμό με διαδραστικό πίνακα

 

Υλικά αντικείμενα από το σχολικό εργαστήριο

Διαδίκτυο

 

·   Να εκφράζουν τις

ιδέες τους και εάν είναι αναγκαίο να τις αναμορφώνουν

 

·   Να μπορούν να  διατυπώνουν

ένα πρόβλημα

Σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων

 

Ισορροπία δύο αντίθετων δυνάμεων

 

·    Δύο μαθητές  σπρώχνουν ένα θρανίο προς  αντίθετες κατευθύνσεις έτσι ώστε το θρανίο να διατηρείται ακίνητο. Καλούνται οι άλλοι μαθητές να  κάνουν, σε φύλλο εργασίας, ένα σχήμα με το θρανίο και να σχεδιάσουν τις δύο ασκούμενες δυνάμεις. Αποσαφηνίζεται ο όρος  όρο συνισταμένη και καλούνται οι μαθητές να σχεδιάσουν ένα άλλο σώμα σε σημείο του οποίου ασκούνται δύο δυνάμεις της ίδιας κατεύθυνσης, καθεμία με ορισμένη τιμή, αναπαριστώντας τις δυνάμεις με διανύσματα.  Τους ζητείται να προβλέψουν τη συνισταμένη και να την σχεδιάσουν ως διάνυσμα. Αντίστοιχη πρόταση με δυνάμεις αντίθετης κατεύθυνσης.

·    Η εμπειρία. Με ακίνητο αντικείμενο και τρία δυναμόμετρα τοποθετημένα έτσι

ώστε η ένδειξη του ενός να είναι άθροισμα των ενδείξεων των δύο άλλων.

Οι μαθητές καλούνται να διατυπώσουν γραπτά ένα δικό τους πρόβλημα

με αναζήτηση συνισταμένης τριών δυνάμεων. Αξιοποιείται το διαθέσιμο applet

Ψηφιακό σχολείο

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html

 

Σύνθεση δυνάμεων  

 

Ισορροπία δυνάμεων  

 

Compact disk

με διδακτικό υλικό.

·   Να διακρίνουν τη

διαφορά ανάμεσα στις έννοιες μάζα και βάρος

και τη μεταξύ τους σχέση

·   Να χρησιμοποιούν

σύμβολα για τα φυσικά μεγέθη

·   Να αναγνωρίζουν

ότι στη Φυσική μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε δύο μεγέθη και να προκύπτει ένα τρίτο

·   Να μυηθούν στη

διεργασία «από τα εμπειρικά δεδομένα στις έννοιες», την οποία χρησιμοποιεί

η επιστήμη

 

Η «δυσφορία»

που εκδηλώνει

ένα ακίνητο αντικείμενο όταν το μετακινήσουμε

 

Η μάζα

ενός σώματος

 

Η μάζα ανάλογη προς το βάρος

Βάρος = Μάζα επί ένταση βαρύτητας

Από την εμπειρία στην έννοια μάζα.

·          Η εμπειρία

Δύο όμοια τενεκεδένια κουτιά κρεμασμένα από δύο ισομήκη νήματα, το ένα άδειο, το άλλο γεμάτο. Καλούνται οι μαθητές κάθε ομάδας, μετά από μία μεταξύ τους συζήτηση, να επινοήσουν τρόπο να βρουν ποιο κουτί είναι το γεμάτο. Διαπιστώνεται ότι το γεμάτο κουτί αντιστέκεται περισσότερο. Διαπιστώνεται επίσης –συγκρατώντας καθένα κουτί από τη βάση του έτσι ώστε το νήμα να μην είναι τεντωμένο- ότι το γεμάτο κουτί είναι και βαρύτερο. Οι διαπιστώσεις καταγράφονται σε φύλλο εργασίας

·         Η ανάγνωση των εμπειρικών δεδομένων

α. Η δυσφορία στη μετακίνηση είναι – γενικώς – για κάθε σώμα διαφορετική

β. Το σώμα που εκδηλώνει μεγαλύτερη δυσφορία έχει και μεγαλύτερο βάρος

γ. Το σώμα που εκδηλώνει μεγαλύτερη δυσφορία εμπεριέχει και περισσότερη ύλη.

·         Η έννοια

Ο διδάσκων εστιάζει

α. Στη θεώρηση ότι η « δυσφορία στη μετακίνηση » περιγράφεται με την έννοια μάζα

β. Στο ότι το σώμα με τη μεγαλύτερη μάζα εμπεριέχει και περισσότερη ύλη

γ. Στο ότι « η μάζα ενός σώματος είναι ανάλογη προς το βάρος του».

Καλεί τους μαθητές όλων των ομάδων να καταγράψουν τα τρία συμπεράσματα

·     Επισημαίνεται ότι μπορούμε να συγκρίνουμε μάζες – άρα να μετρήσουμε -

βασιζόμενοι σε ζυγό. Αναφέρει ότι στη Φυσική για να παραστήσουμε τα διάφορα μεγέθη χρησιμοποιούμε σύμβολα . Παρουσιάζει το σύμβολο m για τη μάζα και τη  μονάδα μέτρησης 1 kg . 

·    Επισημαίνεται επίσης  ότι στη Φυσική μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε δύο μεγέθη και να προκύπτει ένα τρίτο . Με αφορμή την αναλογία βάρους και μάζας αναφέρει ότι εάν  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΟΥΜΕ τη μάζα με μια ποσότητα – την ένταση βαρύτητας – προκύπτει το βάρος του σώματος.  Παρουσιάζει τη σχέση Βάρος = Μάζα επί ένταση βαρύτητας με λέξεις  και με σύμβολα. 

·    Αποσαφηνίζεται  ότι η ένταση βαρύτητας, με μονάδα 1 Ν/ kg, συμβολίζεται με το γράμμα g και είναι μία ποσότητα που καταγράφει το «πόσο ισχυρή» είναι η βαρύτητα σε κάποια περιοχή. Αναφέρει ότι η τιμή της έντασης βαρύτητας είναι 10 Ν/ kg  περίπου. 

·         Αναφέρεται  ότι σε άλλη περιοχή του Σύμπαντος η τιμή της έντασης βαρύτητας είναι διαφορετική και ενώ η τιμή της μάζας ενός σώματος είναι ίδια, η τιμή του βάρους θα είναι διαφορετική. Παρουσιάζεται  applet με αυτό το ζήτημα.

·         Σε κάθε ομάδα μαθητών δίνεται ένα ηλεκτρονικό ζυγό και διάφορα αντικείμενα

και ζητείται  από κάθε ομάδα, μέσα από τη συνεργασία των μελών της, να παρουσιάσει την τιμή της μάζας κάθε αντικειμένου, διαβάζοντας την ένδειξη, και την τιμή του βάρους. Επισημαίνεται  ότι ο ζυγός αυτός μπορεί να μετρά τόσο τη μάζα όσο και το βάρος ενός σώματος.

 

Ψηφιακό σχολείο

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html

Η μάζα   

Το βάρος και η μάζα  

 

Compact disk

με διδακτικό υλικό.

Αντικείμενα από το σχολικό εργαστήριο

 

 

FE_metriseis_varous

Φύλλο εργασίας

Μετρήσεις βάρους

με το λογισμικό  INTERACTIVE PHYSICS

·         Να επικοινωνούν

και να μοιράζονται ιδέες και σκέψεις

·         Να αναζητούν

απαντήσεις σε προβλήματα που έχουν τεθεί.

·         Να διακρίνουν τη

διαφορά ανάμεσα στην εκτίμηση που είχαν πριν ερευνηθεί κάποιο ζήτημα και στην τελική τους άποψη

·         Να επικοινωνούν

και να μοιράζονται ιδέες και σκέψεις

·   Να μπορούν να μετρούν τον όγκο ενός σώματος

·   Να αναγνωρίζουν ότι στη Φυσική μπορούμε να διαιρούμε δύο μεγέθη και να προκύπτει ένα τρίτο μέγεθος

·   Να συμβολίζουν τον

όγκο με το γράμμα V και την πυκνότητα με το γράμμα ρ 

·         Να γνωρίζουν ότι η πυκνότητα ενός υλικού υπολογίζεται με διαίρεση της μάζας ενός σώματος από  αυτό το υλικό με τον όγκο του σώματος

 

 

 

Ο όγκος ενός σώματος

 

Η πυκνότητα

ενός υλικού

·         Ομάδες εργασίας και παρουσίαση της μέτρησης του όγκου τόσο 

α. από τη σκοπιά της Γεωμετρίας όσο και 

β. μέσα από μετρήσεις με ογκομετρικό σωλήνα νερού.

Προτείνεται  για τον όγκο ενός σώματος το σύμβολο V. 

Οι μονάδες ένα κυβικό μέτρο, ένα λίτρο και ένα κυβικό εκατοστό.

 Καλούνται οι  μαθητές κάθε ομάδας , μέσα από συζητήσεις στο εσωτερικό της ομάδας, να προτείνουν μία εκτίμηση για τον όγκο του αέρα της αίθουσας και να καταγράψουν την εκτίμηση στο φύλλο εργασίας .  Με μετροταινία επιχειρείται η μέτρηση και καταγράφεται στο φύλλο εργασίας.

·         Παρουσιάζεται ένα αντικείμενο και ζητείται  από τους μαθητές κάθε

ομάδας να εκτιμήσουν , μέσα από συζήτηση, τον όγκο του και να καταγράψουν στο φύλλο εργασίας την εκτίμησή τους. Γίνεται ογκομέτρηση του αντικειμένου και οι μαθητές καθοδηγούνται σε νέα καταγραφή. Διαδικασία μεταγνώσης. 

·         Παρουσίαση της έννοιας  πυκνότητα  με προηγούμενη εστίαση  στην αναζήτηση του «πόση μάζα έχει κάθε ένα κυβικό εκατοστό». Η έμφαση στο «κάθε ένα» συμβάλει στο να αναγνωρίσουν οι διδασκόμενοι την ανάγκη για ΔΙΑΙΡΕΣΗ.  Επισημαίνεται  ότι στη Φυσική μπορούμε να διαιρούμε  δύο μεγέθη και να προκύπτει ένα τρίτο. Τονίζεται ότι  εάν ΔΙΑΙΡΕΣΟΥΜΕ τη μάζα ενός σώματος με τον όγκο του προκύπτει η πυκνότητα. Παρουσιάζεται  το σύμβολο ρ για την πυκνότητα και η σχέση ρ = m/V.

Η πυκνότητα του νερού προκύπτει 1000 kg/m3 και οι μαθητές καλούνται να δείξουν ότι η τιμή αυτή είναι ίση με 1 g/cm3.

·            Εργαστήριο με ομάδες μαθητών. Γραπτές οδηγίες

α. για τη μέτρηση της πυκνότητας αντικειμένων διαφορετικού μεγέθους από το ίδιο υλικό. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, συζήτηση.

β. για τη μέτρηση της πυκνότητας μιας πέτρας

Γίνεται αναφορά στο ότι η τιμή της πυκνότητας χαρακτηρίζει το υλικό, εφόσον αυτό είναι ουσία. Σε κάθε άλλη περίπτωση το σχετικό πηλίκο είναι η «μέση πυκνότητα»,

την οποία μπορούμε να αποκαλούμε πυκνότητα

 

Αντικείμενα από το σχολικό εργαστήριο

 

Διαδίκτυο

Ψηφιακό σχολείο

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html

 

 

 Μέτρηση πυκνότητας

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2   ΝΕΡΟ