ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ
 

 

 

 

 


ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

http://comp.uark.edu/~jgeabana/java/VectorCalc.html Σύνθεση διανυσμάτων

 

http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/3-2a/index.html Σύνθεση διανυσμάτων

 

http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=15

 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

http://www.stthomas.edu/physics/Links/applets/applet_lib/fendt/phe/acceleration.htm ΚΑΛΟ

 

http://www.zebu.uoregon.edu/disted/ph101/cow.html ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ

 

http://www.physics.gatech.edu/academics/tutorial/phys2121/Java%20Applets/ntnujava/xva/xva.html ΚΑΛΟ

 

http://webphysics.davidson.edu/workshops/workbook/one_d_kinematics/ex1_4.html

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ INTERACTIVE ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ του Davidson ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

 

http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik/9/kinematik_physlet/gleichfoermig.htm

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ Γερμανικό ΚΑΛΟ

 

http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik/9/kinematik_physlet/gleichfoermig.htm

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ Γερμανικό ΚΑΛΟ

 

http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik/9/kinematik_physlet/uebung6.htm

ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ x-t ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ Γερμανικό ΚΑΛΟ

 

http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik/9/kinematik_physlet/gleichform_bsp1.htm

ΤΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ σε τρία  χρώματα ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ Γερμανικό ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

 

http://www.physicsclassroom.com/mmedia/kinema/pvpa.html ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Γαλλικό

 

http://www.physicsclassroom.com/mmedia/kinema/fs.html Γαλλικό

 

http://www.physicsclassroom.com/mmedia/kinema/avd.html Επιτάχυνση και κεντρομόλος επιτάχυνση

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

http://www.math.tamu.edu/~dallen/physics/ball-bounce.html

 

http://zebu.uoregon.edu/2000/ph101/101drop.html ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

 

http://www.physicsclassroom.com/mmedia/newtlaws/efff.html  Eλέφαντας και φτερό

 

http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik/9/freie_fall/freierfall_physlet.htm ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ γραφική παράσταση

 

http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=27

Πτώση στον ΑΕΡΑ και στο ΚΕΝΟ      ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

 

ΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

http://ist-socrates.berkeley.edu/~cywon/Throwing.html