ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
 

 


http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/otros/calorimetro/calorimetro.htm  Θερμοκρασία

 

http://www.zebu.uoregon.edu/2000/ph102/ex2a.html  Μικρόκοσμος ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ

 

http://www.falstad.com/gas/           Μικρόκοσμος ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ

 

http://www.bpreid.com/applets/pvDemo.html          ΙΣΟΘΕΡΜΕΣ  interactive THE BEST

 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/carnot/carnot.html   Κύκλος CARNOT

 

http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/13-3/index.html      Κύκλος CARNOT

 

http://www.bpreid.com/applets/carnotDemo.html   Κύκλος CARNOT THE BEST