ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ και ΚΥΜΑΤΑ
 

 


ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

http://www.msu.edu/user/brechtjo/physics/oscillator/oscillator.html ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/springWave/springWave.html  Κατακόρυφο  ελατήριο    Interactive

 

http://www.sciencejoywagon.com/physicszone/lesson/otherpub/wfendt/springpendulum.htm Interactive

 

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/pendel2.html  Κατακόρυφο ελατήριο

 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/cd-labo/shm/a_exper.htm Κατακόρυφο ελατήριο  Interact

 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/cd-labo/shm/f_aide.htm   Αρμονική ταλάντωση

 

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/energie.html Ενέργεια  ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ

 

http://users.ntua.gr/ytheod/kymatiki/shm2.htm           Γραφικές παραστάσεις

 

http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/10-3/index.html Και Αρχή του Αρχιμήδη

 

ΕΚΚΡΕΜΕΣ

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/pendulum30/pendulum.html 

 

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/pendel1.html  και  διατήρηση της ενέργειας ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ

 

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/pendcoup1.html Σύζευξη εκκρεμών ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΛΟ

 

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/pendouble.html Δύο εκκρεμή ΓΑΛΛΙΚΟ

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/lrc_swing.html  ΚΑΛΟ

 

http://physics.bu.edu/~duffy/semester2/c19_LC.html ΕΞΑΙΡΕΤΟ

 

 

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ
http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/schwing1.html ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ Ένα από τα καλύτερα
 

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/fkt1.html       ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 

 

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/pendule.html ΓΑΛΛΙΚΟ

 

http://www.kettering.edu/~drussell/Demos/SHO/damp.html  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ  ΚΑΛΟ

 

http://users.ntua.gr/ytheod/kymatiki/shm3.htm       ΕΛΛΗΝΙΚΟ

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/vibpara.html     Σύνθεση ταλαντώσεων

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/oscilaciones/mismaDireccion/oscila2.htm

Σύνθεση ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ interactive

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/oscilaciones/perpenDireccion/oscila3.htm#actividades

Σύνθεση ταλαντώσεων κάθετων ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ για φυσικούς και φοιτητές       interactive

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/oscilaciones/pulsacion/pulsacion.htm   Διακρότημα ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ  

 

http://www.francescomarino.net/onde/dispers.htm ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

 

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

http://www.stthomas.edu/physics/Links/applets/applet_lib/fendt/phe/resonance.htm ΚΑΛΟ

 

http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=24 ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ SHOCKWAVE

 

 

ΚΥΜΑ

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/welle01.html  Μοντέλο  κύματος  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ   ΚΑΛΟ

Wellenmodel = μοντέλο κύματος  Geschwindigkeit =ταχύτητα   Frequenz = συχνότητα

 

http://www.francescomarino.net/onde/period.htm     ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΑΛΟ           

 

http://www.francescomarino.net/onde/intro.htm  ΙΤΑΛΙΚΟ   ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/ondaArmonica/ondasArmonicas.html - Ondas transversales en una cuerda                 Εγκάρσιο κύμα   ΙΣΠΑΝΙΚΟ    ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ      interactive

 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/waveType/waveType.html       Εγκάρσια και διαμήκη κύματα

 

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ  - Γενικά

 

http://www.stthomas.edu/physics/Links/applets/applet_lib/ntnujava/waveSuperposition/waveSuperposition

 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/waveInterference/waveInterference.html Συμβολή από σύμφωνες πηγές

 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/waveSuperposition/waveSuperposition.html  Συνάντηση κυμάτων  ΚΑΛΟ

 

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaEd/e-wave2.html ΙΤΑΛΙΚΟ

 

http://surendranath.tripod.com/Twave/SWave.html        

 

ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΥΜΑ

 

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/debroglie.html De Broglie ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΑΛΟ

 

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/swave2.html  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ   ΚΑΛΟ

 

http://www.f.kth.se/~f97-tko/java/standing.html ΣΟΥΗΔΙΚΟ

 

http://www.fyrisskolan.uppsala.se/sektor/mafy/fysik/applets/appletmassa/StlWaves/stlwaves.htm   ΣΟΥΗΔΙΚΟ Κύμα και Στάσιμο κύμα

 

http://wwwedu.ge.ch/po/calvin/enseignement/physique/Simulations/Fendt/PHF/stlwaves_f.htm

 

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/ondesta.html  ΓΑΛΛΙΚΟ

 

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/ondetran.html Κύμα, Στάσιμο κύμα ΚΑΛΟ

 

http://www.francescomarino.net/onde/stazion.htm   ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΑΛΟ

 

http://www.soloclassica.it/onde_stazionarie.htm   ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΑΛΟ

 

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaEd/e-wave4.html    ΙΤΑΛΙΚΟ

 

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaEd/e-wave5.html ΙΤΑΛΙΚΟ Μετά από ανάκλαση

 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/waveSuperposition/waveSuperposition.html

Συμβολή Στάσιμο κύμα   ΚΑΛΟ

 

 

ΗΧΟΣ

http://www.soloclassica.it/suono.htm    χαρακτηριστικά του ήχου