ΦΩΣ,  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
 

 

 

 


ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ

 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/emWave/emWave.html   ΚΑΛΟ

 

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/oem1.html ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

 

http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/bu_semester2/c22_EM.html ΚΑΛΟ

 

http://www.school-for-champions.com/science/experiments/simwaveform.htm

 

http://www.colorado.edu/physics/2000/waves_particles/wavpart4.html παλλόμενο φορτιο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

 

http://www.amanogawa.com/archive/wavesA.html ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

 

http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/22-1/index.html

 

http://www.roro-seiten.de/physik/lk12/emwellen/elektromagnetisches_spektrum.html

 

http://www.desy.de/expo2000/deutsch/dhtmlbrowser/webthemen/12_em_spektrum/spektrum.htm   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

 

 

ΔΙΑΘΛΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/propagation/propagation.html     ΚΑΛΟ

 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/light/flashLight.html      ΚΑΛΟ

 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/fishEye/fishEye.html ο κόσμος όπως τον βλέπουν τα ψάρια  ΚΑΛΟ

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/snell/snell.htm    ΔΙΑΘΛΑΣΗ        ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ  interactive

 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/Rainbow/rainbow.html ουράνιο τόξο ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

 

http://theory.uwinnipeg.ca/java/java/dispprizm/index.html     Ανάλυση του φωτός Πρίσμα

 

http://www.google.com/url?sa=U&start=13&q=http://www.phys.ksu.edu/perg/vqm/laserweb/Java/Prism/Prisme.htm&e=7721 ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ   Μπορεί κανείς να μετακινεί την πηγή του φωτός, να αλλάζει τη διαθλαστική γωνία του πρίσματος και τον δείκτη διάθλασης και να παρατηρεί κάθε φορά την ανάλυση του φωτός είτε την εκτροπή μιας μονοχρωματικής ακτινοβολίας

 

ΠΡΙΣΜΑ

http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=51

 η εκτροπή από ένα πρίσμα μιας  μονοχρωματικής δέσμης

 

ΧΡΩΜΑΤΑ

http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=36

Το ΚΟΚΚΙΝΟ, το ΠΡΑΣΙΝΟ και το ΜΠΛΕ . . . . Καθώς κοιτάζεις στην οθόνη του monitor όλα τα χρώματα που βλέπεις δημιουργούνται από ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΠΛΕ

 

http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=37

 

 

ΦΑΣΜΑΤΑ

http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/ZwarteStralers2/index.htm  ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

Συνεχές  ΦΑΣΜΑ εκπομπής και ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

 

http://home.achilles.net/~jtalbot/data/elements/index.html  ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

http://home.achilles.net/~jtalbot/data/elements/hydrogen.html ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

http://home.achilles.net/~jtalbot/data/elements/helium.html ΗΛΙΟΥ

http://home.achilles.net/~jtalbot/data/elements/lithium.html ΛΙΘΙΟΥ

http://home.achilles.net/~jtalbot/data/elements/carbon.html  ΑΝΘΡΑΚΑ

http://home.achilles.net/~jtalbot/data/elements/nitrogen.html ΑΖΩΤΟΥ

http://home.achilles.net/~jtalbot/data/elements/oxygen.html ΟΞΥΓΟΝΟΥ

http://home.achilles.net/~jtalbot/data/elements/sodium.html ΝΑΤΡΙΟΥ

 

http://www.chem.uidaho.edu/~honors/bohratom.jpg με φωτόνιο και απορρόφηση

 

ΣΧΙΣΜΕΣ του Young

http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/twoslitsa.html