ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
 

 


ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

http://www.colorado.edu/physics/2000/waves_particles/wavpart2.html     ηλεκτρικό φορτίο

http://www.physicsclassroom.com/mmedia/estatics/isop.html         ηλέκτριση με επαγωγή

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

http://www.falstad.com/emstatic/index.html    ΕΞΑΙΡΕΤΟ

 

http://www.falstad.com/vector3de/    ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ

 

http://www.falstad.com/qmatom/directions.html     ΕΞΑΙΡΕΤΟ

 

http://www.kw.igs.net/~jackord/bp/g5.html

 

http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=35 THE BEST

 

http://www.colorado.edu/physics/PhysicsInitiative/Physics2000.05.98/applets/nforcefield.html

Πεδίο διπόλου

 

http://www.colorado.edu/physics/PhysicsInitiative/Physics2000.05.98/waves_particles/wavpart3.html

 

 

ο ΠΥΚΝΩΤΗΣ

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/capacitor/index.html

 

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/capacitance/index.html

Από τι εξαρτάται η χωρητικότητα ενός επίπεδου πυκνωτή;

 

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/lightning/index.html

Clouds and the ground can act in unison to mimic a huge natural capacitor. This tutorial shows how the collisions of dust with ionizing radiation can cause electrons to be knocked off of particles, creating a charge separation in the clouds, resulting in lightning.

 

 

 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/magneticlines/index.html

Τα σιδηρορινίσματα ξαπλώνουν πάντα εκεί

 

http://www.kw.igs.net/~jackord/bp/g5a.html

 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/emField/emField.html  ΚΑΛΟ

Κίνηση σε μαγνητικό  και ηλεκτρικό  πεδίο

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/bu_semester2/c17_flux.html

 

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday/index.html

το πείραμα του Φαρανταίη.  Αμοιβαία επαγωγή.

 

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday2/index.html

πείραμα με κίνηση μαγνήτη

 

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/lenzlaw/index.html

This interactive tutorial illustrates the directional relationships between induced magnetic fields, voltage, and current when a conductor is passed within the lines of force of a magnetic field.