ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ 20ου αιώνα
 

 

 


ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

http://einstein.byu.edu/~masong/HTMstuff/radioactive.html

 

http://vcourseware4.calstatela.edu/VirtualDating/files/2.0_HalfLife.html

 

http://membres.lycos.fr/bnathalieb/divers/radioactivite/odyframe.htm

 

http://www.accessed.qld.edu.au/home/mirror/contents/images/i_mirror.gif

 

 

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ του Rutherford

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/rutherford/  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

 

http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/Rutherford4/index.htm ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

 

http://www.scri.fsu.edu/~jac/Java/rutherford.html  ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

 

http://www.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/rutherford/rutherford2.html

Τι θα συνέβαινε εάν λειτουργούσε το μοντέλο του Thomson

 

http://www.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/rutherford/rutherford.html

Τι θα συνέβαινε εάν λειτουργούσε το μοντέλο του Rutherford

 

 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ Bohr

http://www.colorado.edu/physics/2000/quantumzone/bohr.html     ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

 

http://www.colorado.edu/physics/2000/quantumzone/schroedinger.html    ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

 

http://www.accessed.qld.edu.au/home/mirror/contents/images/i_mirror.gif

 

http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/bohr2/index.htm

 

http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/bohr1/index.htm  ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

Σύμφωνα με τον De Broglie

 

http://www.bpreid.com/applets/hel.html ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ