Σχολικό

βιβλίο

Ε΄ Δημοτικού

Εμπειρικά δεδομένα.

Αντικείμενα και δραστηριότητες

Ερωτήματα και

«λογικά» επιχειρήματα

 

Παρατηρήσεις

Παρουσίαση της

άποψης της Επιστήμης στα σχολικά βιβλία

ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ  ΦΥΣΙΚΟ

ΚΟΣΜΟ,

1999

Κύβος ζάχαρης. Μπορείς να τον σπάσεις σε μικρά κομματάκια κι αυτά σε άλλα ακόμα μικρότερα μέχρι να γίνουν σκόνη, άχνη. Γεύση από ζαχαρόνερο.

 

Δεν υπάρχουν

Οι δραστηριότητες επιλέγονται, ώστε το συμπέρασμα να ενσωματωθεί σε υπάρχουσες δομές Αφομοίωση

Οι  επιστήμονες έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι: Βρέθηκε με πειράματα ότι τα μόρια των σωμάτων..

Β΄ Γυμνασίου

ΧΗΜΕΙΑ

2000

 

Το μολύβι, ο γραφίτης Όταν ξύνετε το μολύβι σας, ο γραφίτης μετατρέπεται σε λεπτή μαύρη σκόνη.

Το μέγεθος μπορεί να μειώνεται συνεχώς ή μήπως δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από ένα όριο; Ποια είναι η μικρότερη ποσότητα γραφίτη που μπορεί να υπάρξει;

Επί 2000 χρόνια στο ερώτημα είχε δοθεί απάντηση ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ από την επιδιωκόμενη. Γιατί λοιπόν η επιδιωκόμενη απάντηση είναι λογική;

α.  Η άποψη του Δημόκριτου. β.  Το 1803 ο  Ντάλτον στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει ορισμένες πειραματικές διαπιστώσεις

Α΄ Λυκείου

ΧΗΜΕΙΑ

2002

Παίρνουμε ζάχαρη τεμαχίζουμε μια ποσότητά της σε όσο το δυνατόν μικρότερα κομμάτια.

Ο διαχωρισμός, ΒΕΒΑΙΑ, αυτός της ύλης δεν μπορεί να συνεχίζεται

επ’ άπειρον

Επί 2000 χρόνια στο ερώτημα είχε δοθεί απάντηση ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ Από πού λοιπόν απορρέει το ΒΕΒΑΙΑ;

Άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο ενός στοιχείου που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Α΄ Λυκείου

ΧΗΜΕΙΑ 1

2001

 

Δεν υπάρχουν

 

Δεν υπάρχουν

 

 

Το άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο ύλης το οποίο μπορεί να συμμετέχει στον σχηματισμό πολυπλοκότερων ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Α΄ Λυκείου

ΧΗΜΕΙΑ 2

2001

Με το ξύσιμο του μολυβιού προκύπτει σκόνη Αν γράψουμε με το μολύβι μια «μουτζούρα» βλέπουμε στο μικροσκόπιο, ότι αποτελείται από ακόμα μικρότερα κομματάκια

 

Υπάρχει όμως πράγματι όριο στη διαίρεση της ύλης;

Οι δραστηριότητες οδηγούν στο αφομοιώσιμο συμπέρασμα ότι "σε κάθε μικρό αντιστοιχεί κάτι ακόμα μικρότερο".  Επί 2000 χρόνια η κυρίαρχη απάντηση στο ερώτημα ήταν ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ δόθηκε αρχικά από τον Δημόκριτο. Ο Dalton,  το 1803, παρατήρησε πειραματίστηκε και κατέληξε στη διατύπωση μιας θεωρίας.