Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

     οι μεγάλοι μαθηματικοί  (άποψη)

 

 

1.  o Karl Friedrich Gauss   1777  - 1855

2. o  Isaac Newton        1642 – 1727  

3. o Leonhard Euler         1707 – 1783          

4. ο Αρχιμήδης                  285 – 212 π.Χ  

5. o Joseph Louis Lagrange   1736 – 1813  

6. ο Ευκλείδης           γύρω στο  325 π.Χ  

7. o Pierre Fermat       1601 – 1665

8. o Rene Descartes    1596 – 1650 

9. o  Godfried Leibniz     1646 – 1716

10.  o Bernhard Rieman     1826 -1866  

11. o David Hilbert          1862 – 1943 

12. ο Εύδοξος                 408 – 355 π.Χ

13. ο Απολλώνιος            261 – 190  π.Χ  

14. o  al-Khwarizmi         780 – 860 

15. o Niels Hendrik Abel       1802 – 1829 

16. o Evarist Gallois      1801 – 1832ια      

17. o Daniel Bernoulli           1700 – 1782         

18. o Henry Poincarré         1854 – 1912      

19. o Augustin Louis Cauchy   1789 – 1857  

20. o Nikolai  Lobachefski     1793 – 1856