Οι απαντήσεις.   ΣΕΙΡΑ 3

 

ΟΠΤΙΚΗ       1α ,  2γ,  3 α,  4γ ,  5α ,  6β,  7β ,  8α ,  9δ,  10γ,  11β,  12γ,  13α , 14γ, 15β,  16β, 17β

ΚΥΜΑΤΑ-ΗΧΟΣ      18δ,  19δ,  20γ,  21δ,  22γ    , 23δ , 24β  , 25γ , 26β , 27γ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ       28δ  , 29 γ ,  30δ , 31β ,  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ  3      32α , 33γ ,  34α ,   35α    , 36δ  ,

ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ   3      37α,  38γ ,  39α ,  40 α ,  41δ , 42γ , 43δ , 44α , 45γ ,  46δ