ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

4ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΩΡΕΣ

Παρασκευή

Σαββάτο

Κυριακή

9.00-9.30

 

Παράλληλες συνεδρίες

 

9.30-10.00

 

 

 

10.00-10.30

 Εγγραφές συνέδρων

 

 Παράλληλες συνεδρίες

10.30-11.00

 

 

 

11.00-11.30

 Τελετή έναρξης συνεδρίου

 Διάλειμμα - Καφές

 

11.30-12.00

 

 Ομιλίες

 

12.00-12.30

 Διάλειμμα - Καφές

 

 Διάλειμμα - Καφές

12.30-13.00

 Ομιλίες

 Διάλειμμα - Καφές

 Απολογισμός συνεδρίου

13.00-13.30

 

 Παράλληλες συνεδρίες

 

13.30-14.00

 Διάλειμμα -

 

 

14.00-14-30

 Πρόχειρο γεύμα

 

 

14.30-15.00

 

 

 

15.00-15.30

Παράλληλες συνεδρίες

 Διάλειμμα -

 

15.30-16.00

 

 Πρόχειρο γεύμα

 

16,00-16.30

 

Παράλληλες συνεδρίες

 

16.30-17.00

 

 

 

17.00-17.30

  Διάλειμμα - Καφές

 

 

17.30-18.00

Παράλληλες συνεδρίες

 

 

18.00-18.30

 

Διάλειμμα - Καφές

 

18.30-19.00

 

Ομιλίες

 

19.00-19.30

 

 

 

19.30-20.00

 

 

 

20.00 …

 

Πάρτι

 

 

 

 

 

«ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Το πρόγραμμα έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί (κατά το δυνατό) ένα συνέδριο εργασίας και όχι «παρουσιάσεων».

Με δεδομένο ότι ο πρώτος τόμος των «πρακτικών» (με τα περισσότερα κείμενα των εργασιών σε πλήρη μορφή) θα είναι στη διάθεση των συνέδρων πριν την έναρξη του συνεδρίου, οι παρουσιάσεις μπορούν να αποκτήσουν περιεχόμενο περισσότερο συζήτησης και αναστοχασμού και λιγότερο περιεχόμενο ενημέρωσης.

Ως εκ τούτου, οι σύνεδροι καλούνται να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση απόψεων, οι οποίες θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο των «αποτελεσμάτων του συνεδρίου» και θα καταγραφούν στο δεύτερο τόμο των «πρακτικών» που θα εκδοθεί μετά το συνέδριο (και θα περιλαμβάνει πλην των «αποτελεσμάτων» και κείμενα εργασιών σε πλήρη μορφή, που τα χρονικά περιθώρια και κάποιες οργανωτικές αδυναμίες δεν επέτρεψαν να δημοσιευτούν στον πρώτο τόμο).

 

Με τη λογική αυτή:

1. Οι σύνεδροι (που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδρίες) θα πρέπει να επιλέξουν και να προετοιμαστούν (κατά το δυνατόν και με βάση τα κείμενα) για τη συμμετοχή και τις παρατηρήσεις τους.

2. Οι ομιλητές θα πρέπει να προετοιμάσουν σύντομες και περιεκτικές ανακοινώσεις που δεν θα ξεπερνούν τα 15-20 λεπτά (ανακοινώσεις που θα «οργανώνουν» τα κείμενα που έχουν στα χέρια τους οι σύνεδροι), ώστε να δοθεί χρόνος για συζήτηση (από τα συνολικά 30 λεπτά που θα έχουν στη διάθεσή τους).

3. Οι πρόεδροι θα πρέπει να τηρήσουν τους χρόνους! Οι παράλληλες συνεδρίες δεν επιτρέπουν παρατάσεις. Έτσι, οι χρόνοι έναρξης και λήξης της κάθε συνεδρίας θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά, είτε είναι πρωί είτε είναι βράδυ.

4. Οι συνάδελφοι που θα προεδρεύσουν στις συνεδρίες θα αναλάβουν το καθήκον να ετοιμάσουν και ένα σύντομο κείμενο, το οποίο θα ανακοινωθεί (μέσα σε χρόνο 5 λεπτών για τον καθένα) στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων του συνεδρίου και θα αποτελέσει τη βάση για την εξαγωγή των γενικότερων συμπερασμάτων (πάνω στην κεντρική θεματική του συνεδρίου). Ως εκ τούτου εάν έχουν αντίρρηση να αναλάβουν αυτή την υποχρέωση θα πρέπει να μας ενημερώσουν μέχρι αύριο. Στην αντίθετη περίπτωση (αν αποδέχονται) θα λάβουν μεθαύριο τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της συνεδρίας που προεδρεύουν για να προετοιμαστούν.

5. Παρακαλώ θερμά όλους και όλες για την κατανόηση και την ενεργοποίησή σας.

 

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής

 

Βασίλης Τσελφές


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 Νοεμβρίου 2004

 

ΩΡΕΣ

 

ΧΩΡΟΣ

10.00-11.00

 Εγγραφές συνέδρων

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

11.00-12.00

 Τελετή έναρξης συνεδρίου

ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

12.00-12.30

 Διάλειμμα - Καφές

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ – ΑΔ)

ΩΡΕΣ

Συγγραφείς / Ομιλητές

Θέμα

12.30-13.30

Προεδρείο: Γεώργιος Καλκάνης

Ομιλητής: Γεώργιος Τσαπαρλής

Η παγκοσμιοποίηση της έρευνας και της πράξης της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

 

 

 

13.30-15.00

 Διάλειμμα - πρόχειρο γεύμα

 

 

 

 

15.00-15.30

Προεδρείο και σχολιασμός: Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη

Συμπόσιο: Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών

15.30-16.00

Αλευριάδου Α. Μαυρικάκη Ε. Τσακιρίδου Ε. Σταφανίδου Γ.

Πώς κατανοούν τα νοητικά καθυστερημένα παιδιά και τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά προσχολικής ηλικίας τις βιολογικές έννοιες:Το παράδειγμα της τροφικής δηλητηρίασης σε συνάρτηση με την ασθένεια

16,00-16.30

Εικοσπεντάκη Κ. Σκοπελίτη Ε. Βοσνιάδου Σ.

Διερεύνηση των απόψεων των εκ γενετής τυφλών παιδιών στο χώρο της Παρατηρησιακής Αστρονομίας

16.30-17.00

Κώτσης Κ. Ανδρέου Γ.

Εκτίμηση του εμβαδού αντικειμένων από τυφλούς και βλέποντες μαθητές

 

 

 

17.00-17.30

 Διάλειμμα - Καφές

 

 

 

 

 

Οργανωτές: Κρ. Χαλκιά & Κ. Σκορδούλης

Σχολιαστής: Α. Ι. Κασσέτας

Συμπόσιο: Η αξιοποίηση της μυθοπλασίας στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Προτάσεις για ένα μεθοδολογικό πλαίσιο και πρώτες δοκιμές συγγραφής κειμένων

17.30-18.00

Λαμπόγλου Μ. Χαλκιά Κ.

Η αφήγηση ως εργαλείο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

18.00-18.30

Παπανικολάου Θ. Χαλκιά Κ.

Η αξιοποίηση του μύθου στη διδασκαλία εννοιών του ηλεκτρισμού

18.30-19.00

Σπυράτου Ε. Ασημακοπούλου Α. Χαλκιά Κ.

Η αξιοποίηση του μύθου σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον για την ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

19.00-19.30

Κασσέτας Α.

Της λογοτεχνίας και της φυσικής

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ – ΑΑ)

ΩΡΕΣ

Συγγραφείς / Ομιλητές

Θέμα

12.30-13.30

Προεδρείο: Παύλος Μίχας

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

 

 

 

 

13.30-15.00

 Διάλειμμα - πρόχειρο γεύμα

 

 

 

 

 

Προεδρείο και σχόλια: Ο τελευταίος από τους ομιλητές

Διδασκαλία-μάθηση «μοντέρνων» περιεχομένων και

Μεταγνωστικές διαστάσεις της μάθησης

15.00-15.30

Σούλιος Ι.
Γωνίδα Ε.
Ψύλλος Δ.

Μεταγνωστικές εμπειρίες κατά την επίλυση προβλημάτων με απλά ηλεκτρικά κυκλώματα

15.30-16.00

Δημητριάδης Π. Παπατσίμπα Λ.

Η κατανόηση του κυματοσωματιδιακού δυϊσμού  και της αρχής της απροσδιοριστίας από προπτυχιακούς φοιτητές φυσικής και μεταπτυχιακούς φοιτητές εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες

16,00-16.30

Βελέντζας Α. 
Καλκάνης Γ.

Εκπαιδευτική προσέγγιση της διττής φύσης του φωτός με τη χρήση LED στο σχολικό εργαστήριο

16.30-17.00

Σταύρου Δ. Komorek M.
Duit R.

Μια Εμπειρική Έρευνα για τη Διδακτική Προσέγγιση της Αλληλεπίδρασης Ντετερμινισμού και Τυχαιότητας στα Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα

 

 

 

17.00-17.30

 Διάλειμμα - Καφές

 

 

 

 

 

Προεδρείο και σχόλια:  Τσαπαρλής Γ.

 

Διδασκαλία-μάθηση στη Χημεία και Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση

17.30-18.00

Παπαγεωργίου Γ. Μυκωνιάτη Α.

Βαθμός αποδοχής και τρόπος αξιοποίησης της σωματιδιακής θεωρίας της ύλης από μαθητές Ε΄ Δημοτικού 

18.00-18.30

Σάλτα Κ.
Τζουγκράκη Χ.

Πώς κατανοούν οι μαθητές Γυμνασίου τις χημικές αναπαραστάσεις

18.30-19.00

Μπομπέτσης Α. Στεφανή Χ.

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος: Ένα μοντέλο για την εργαστηριακή διδασκαλία στο Γυμνάσιο και το Λύκειο

19.00-19.30

Δήμος Α. Σταμοβλάσης Δ. Τσαπαρλής Γ.

Ανάλυση των αλληλεπιδράσεων στη συνεργατική μάθηση: Μια εμπειρική έρευνα στο μάθημα της γυμνασιακής χημείας

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 (ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ)

ΩΡΕΣ

Συγγραφείς / Ομιλητές

Θέμα

13.30-15.00

 Διάλειμμα - πρόχειρο γεύμα

 

 

 

 

 

Προεδρείο και σχόλια: Καλκάνης Γ.

Νέες Τεχνολογίες και διδασκαλία-μάθηση (Μικρόκοσμος)

15.00-15.30

Σμυρναίου ζ. Βαβουράκη Α.

Χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Χημείας

15.30-16.00

Οβαδίας Σ. Καλκάνης Γ.

Πρόταση ενιαίας διδακτικής προσέγγισης εννοιών και φαινομένων
της Μηχανικής και του ΗλεκτροΜαγνητισμού
υποστηριζόμενη από κατάλληλες εργαστηριακές ασκήσεις και λογισμικό

16,00-16.30

Δημόπουλος Β. Καλκάνης Γ.

Επεκτείνοντας την έννοια του κυματοσωματιδίου από το φως στο ηλεκτρόνιο:
μια πρόταση εργαστηριακής πρακτικής σε φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος.

16.30-17.00

Ιμβριώτη Δ. Καλκάνης Γ.

Το μοντέλο του μικροκόσμου ως κεντρική ενότητα
στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών για φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. και η αξιοποίησή του στην ερμηνεία της ανώμαλης διαστολής του νερού.

 

 

 

17.00-17.30

 Διάλειμμα - Καφές

 

 

 

 

 

Προεδρείο και σχόλια: Βαλαδάκης Α.

Νέες Τεχνολογίες και διδασκαλία-μάθηση (Μηχανική)

17.30-18.00

Οικονομίδης Σ. Καλκάνης Γ. 

Μελέτη της εξάρτησης από την ταχύτητα της αντίστασης του αέρα στην κίνηση των στερεών, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού / ερευνητικού εργαστηρίου με χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή,  κατάλληλου λογισμικού και πρόταση για την  εκπαιδευτική αξιολόγηση

18.00-18.30

Πατρινόπουλος M. Καλκάνης Γ.

Ένα παράδειγμα διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, με χρήση των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, σε ένα  πλήρες ευέλικτο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον

18.30-19.00

Ξένου Ζ. 
Καλκάνης Γ.

Η χρήση της εικονοσκόπησης / βιντεοσκόπησης σε πειράματα προσδιορισμού της επιτάχυνσης της βαρύτητας στο σχολικό εργαστήριο Φυσικής

19.00-19.30

Βαλαδάκης Α.

Ο Γρίφος της Κατεύθυνσης της Στατικής Τριβής

 


ΑΙΘΟΥΣΑ 4 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ)

ΩΡΕΣ

Συγγραφείς / Ομιλητές

Θέμα

13.30-15.00

 Διάλειμμα - πρόχειρο γεύμα

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

15.00-17.00

Καλλέρη Μ. Σπύρτου Α.

Τριγωνοποίηση: Σύντομη Θεωρητική εισαγωγή και υποδειγματικές εφαρμοργές

 

 

 

17.00-17.30

 Διάλειμμα - Καφές

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

17.30-19.30

Ψύλλος Δ. 

Παπασταματίου Ν.
Χατζηκρανιώτης Ε.
Κεσσανίδης Σ.

Κορομπίλης .

Μπάρμπας Α.  

Μπισδικιάν Γ.

Παρουσίαση όψεων της πιλοτικής δομής τίτλου πολυμέσων για τον εποπτικό εμπλουτισμό θεμάτων Φυσικής Γυμνασίου

 


ΣΑΒΒΑΤΟ 27 Νοεμβρίου 2004

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ – ΑΔ)

ΩΡΕΣ

Συγγραφείς / Ομιλητές

Θέμα

9.00-11.00

Καριώτογλου Π. Ψύλλος Δ.
Τσελφές Β.

Συμπόσιο:

Η εξέλιξη ενός μακροχρόνιου Ερευνητικού Προγράμματος σε σχέση με τις κυρίαρχες τάσεις της έρευνας της Διδακτικής των φυσικών Επιστημών: Η διδασκαλία και μάθηση των ρευστών

 

 

 

11.00-11.30

Διάλειμμα - Καφές

 

 

 

 

11.30-12.30

Προεδρείο: Ζαχαρίας Ζαχαρία

Ομιλήτρια: Laurence Viennot

Teaching Physics: ritual vs coherence

A didactic approach

 

 

 

12.30-13.00

Διάλειμμα - Καφές

 

 

 

 

 

Οργανωτές:

Ζ. Ζαχαρία, Ν. Καλυφόμματου, Κ. Π. Κωνσταντίνου, Χρ. Θ. Νικολάου, Μ. Παπαευριπίδου και Μ. Χατζηαγαπίου

Συμπόσιο:

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διδακτικού υλικού για την καλλιέργεια της δεξιότητας της μοντελοποίησης σε ποικίλα συγκείμενα 

13.00-13.30

Χρ. Θ. Νικολάου  Κ. Π. Κωνσταντίνου

Η καλλιέργεια της δεξιότητας της μοντελοποίησης σε προϋπηρεσιακούς εκπαιδευτικούς μέσα από μικτή διαδικτυακή προσέγγιση

13.30-14.00

Μάριος Παπαευριπίδου, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου, Ζαχαρίας Ζαχαρία

Η βελτίωση της κατανόησης 11χρονων μαθητών σε έννοιες που αφορούν στα οικοσυστήματα μέσα από την προσέγγιση της μοντελοποίησης

14.00-14.30

Καλυφόμματου Νίκη, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

Η μεθοδολογία ανάπτυξης διδακτικού υλικού για καλλιέργεια της δεξιότητας της μοντελοποίησης σε παιδιά ηλικίας 11-14 χρόνων στο συγκείμενο του κύκλου του νερού με τη χρήση ιστοεξερευνήσεων

14.30-15.00

Μάριος Παπαευριπίδου, Μαριέττα Χατζηαγαπίου, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου

Η ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης, δεξιοτήτων μοντελοποίησης και επιστημολογικής επάρκειας σε 13-14χρονους μαθητές στα πλαίσια μελέτης μονοδιάστατων ελαστικών κρούσεων

 

 

 

15.00-16.00

Διάλειμμα - πρόχειρο γεύμα

 

 

 

 

 

Οργανωτής:

Γεώργιος Τσαπαρλής

Συμπόσιο: Μοντέλα δομής της ύλης – Διδακτικά αδιέξοδα, προκλήσεις και λύσεις

16.00-16.30

Παπαφώτης Γ. Τσαπαρλής Γ.

Μοντέλα Ατομικής Δομής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

16.30-17.00

Νταλαούτη Π. Τσαπαρλής Γ.

Επιδιώκοντας την αποφυγή προσκόλλησης στο ατομικό μοντέλο του BOHR: διδασκαλία ενός κβαντομηχανικού μοντέλου του ατόμου στο Δημοτικό Σχολείο

17.00-17.30

Κοντογεωργίου Α. Κώτσης Κ. Μικρόπουλος Τα.

Οπτικές και Νοητικές αναπαραστάσεις για την κατανόηση της δομής της ύλης

17.30-18.00

Στεφανή Χ. Τσαπαρλής Γ.

Φαινομενογραφική ανάλυση των Ιδεών φοιτητών Χημείας σε θέματα στοιχειώδους Κβαντικής Χημείας

 

 

 

18.00-18.30

 Διάλειμμα - Καφές

 

 

 

 

18.30-19.30

Προεδρείο: Δημήτρης Ψύλλος

Ομιλητής: Robin Millar

Scientific literacy: a feasible goal for the school science curriculum?

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ – ΑΑ)

ΩΡΕΣ

Συγγραφείς / Ομιλητές

Θέμα

 

Προεδρείο και σχόλια: Παπαευριπίδου Μ.

Πεποιθήσεις-στάσεις έναντι διδακτικών προσεγγίσεων

9.00-9.30

Μπεμπή Ε.
Τσουγκράκη Χρ. Τσελφές Β. 

Πεποιθήσεις εκπαιδευτικών του Γυμνασίου, από τις οποίες εξαρτούν την πρόθεσή τους να εφαρμόσουν εργαστηριακή διδασκαλία της Χημείας

9.30-10.00

Στράγκα Σ.

Μια απόπειρα αποσαφήνισης της έννοιας και της διάστασης
της εκπαιδευτικής τεχνολογίας – Η άγνοια, η σύγχυση, οι απόψεις, οι στάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – Η ανάδραση (μια έρευνα και μια πρόταση)

10.00-10.30

Αγγελόπουλος Γ. Γαρυφαλλίδου Μ. Ιωαννίδης Γ.

Εκπαιδευτικές πτυχές των streaming media 

10.30-11.00

Ευαγόρου Μ. Ζαχαρία Ζ.  Κωνσταντίνου Κ.  Κυράτση Θ. Παπαευριπίδου Μ.

Προσαρμογή της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας Learning Spacetm  για Στήριξη του Σχολικού Έργου Κυπρίων Εκπαιδευτικών: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης στo Πλαίσιο του Μαθήματος Σχολική Εμπειρία (Φυσικές Επιστήμες) στο Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

 

 

11.00-11.30

Διάλειμμα - Καφές

 

 

 

 

11.30-12.30

Προεδρείο: Πέτρος Καριώτογλου

Ομιλήτρια: Κρυσταλλία Χαλκιά

Εκπαιδευτικό υλικό: Ευκαιρίες για έκφραση και δημιουργική παρέμβαση των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία

 

 

 

 

12.30-13.00

Διάλειμμα - Καφές

 

 

 

 

 

Προεδρείο και σχόλια: Κώτσης Κ.

 Ιδέες μαθητών-εκπαιδευτικών

13.00-13.30

Κεραμιδάς  Κ. Ψύλλος Δ.

Ανάπτυξη ερωτηματολογίου και μελέτη των αντιλήψεων των μαθητών σε θέματα Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων.

13.30-14.00

Γκαρτζονίκα Α. Κώτσης Κ.

Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπάιδευσης για τη δύναμη της άνωσης των υγρών

14.00-14.30

Καριώτογλου Π. Κουνατίδου Χ. Καρνέζου Μ.

Βιβλιογραφική επισκόπηση των ιδεών των μαθητευομένων για την έννοια της δύναμης

14.30-15.00

Κώτσης Κ.

Αντιλήψεις σε έννοιες της Μηχανικής, Φοιτητών ΠΤΔΕ, οι οποίοι εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο με τα δύο τελευταία εισαγωγικά συστήματα εξετάσεων

 

 

 

15.00-16.00

Διάλειμμα - πρόχειρο γεύμα

 

 

 

 

16.00-16.30

Προεδρείο και σχόλια: Κασσέτας Α.

 Άτυπες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

16.30-17.00

Παπάρου Φ. Καλλίτσης Π.
Μπουλουξή Α.

Πώς θα ήταν η γη χωρίς αέρα; Ανάπτυξη διδακτικής πρότασης για τη διδασκαλία των ΦΕ στο Μουσείο Φυσικής της Χίου

17.00-17.30

Καρνέζου .Μ. Αυγητίδου Σ. Καριώτογλου Π.

Μεθοδολογία καταγραφής και κωδικοποίησης των απόψεων των εκπαιδευτικών: η περίπτωση των επισκέψεων σε επιστημονικά και τεχνολογικά μουσεία

17.30-18.00

Κασσέτας Α.

Του δάσους και των κουρελιών
Χημεία, Τεχνολογία, Βιολογία, Παγκόσμια Ιστορία, Οικολογία και καθημερινή ζωή σε έναν διαθεματικό διάλογο για το χαρτί  

 

 

 

18.00-18.30

 Διάλειμμα - Καφές

 

 

 

 

18.30-19.30

Προεδρείο: Κωνσταντίνος Σκορδούλης

Ομιλητής: Χρήστος Ιωαννίδης

Δίκτυα ερευνητών και εκπαιδευτικών ως μοχλός για την προώθηση της έρευνας στη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και τη μεταρρύθμιση στη διδακτική πράξη

 

 

 

 

 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 (ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ)

ΩΡΕΣ

Συγγραφείς / Ομιλητές

Θέμα

 

Προεδρείο και σχόλια: Καριώτογλου Π.

Συλλογισμοί εκπαιδευομένων

9.00-9.30

Αρβανιτάκης Κ. Λεμονίδης Χ. Μικρόπουλος Τ.

Οι Ιδέες Μαθητών και Φοιτητών σχετικά με τον Ήχο. Κριτική θεώρηση

9.30-10.00

Παπαδούρης Ν.
Κυράτση Θ. Νικολάου Χρ. Ευαγόρου Μ. Παπαδημιτρίου Δ. Κωνσταντίνου Κ.

Καταστάσεις λήψης απόφασης: προσεγγίσεις και συλλογιστικές δυσκολίες 12χρόνων μαθητών δημοτικού

10.00-10.30

Κυριακή Κωνσταντινίδη, Στάλω Χριστοφή, Μαριέττα Χατζηαγαπίου, Κώστας Κορφιάτης, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν αιτιακές σχέσεις σε οικοσυστήματα

10.30-11.00

Θασίτης Μ.
Φασουλόπουλος Γ.
Καριώτογλου Π.

Μελέτη της (α)συνέπειας των συλλογισμών των μαθητών: εφαρμογή στην πλεύση - βύθιση των σωμάτων

 

 

 

11.00-11.30

Διάλειμμα - Καφές

 

 

 

 

13.00-13.30

Προεδρείο και σχόλια: Χατζηδάκη Π.

 Ιστορία των Φυσικών Επιστημών και διδασκαλία-μάθηση

13.30-14.00

Μανιάτη Ε. Δρακοπούλου Μ. Σκορδούλης Κ. Χαλκιά Λ.

Η παρουσία της Ιστορίας της Επιστήμης στα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής του πρώτου μισού του 20ου αιώνα

14.00-14.30

Βελέντζας Α. Σπηλιοπούλου Ι. Χαλκιά Λ. Σκορδούλης Κ.

Νοητικά πειράματα: Η δυνατότητα εφαρμογής τους στην εκπαίδευση και η παρουσίασή τους στο διαδίκτυο

14.30-15.00

Χατζηδάκη Π.

"Επιστημονική εξήγηση" και "Κατανόηση": η σημασία της διάκρισης στο πλαίσιο μιας ποιοτικής διδακτικής προσέγγισης της Κβαντικής φυσικής

 

 

 

15.00-16.00

Διάλειμμα - πρόχειρο γεύμα

 

 

 

 

 

Προεδρείο και σχόλια: Ευαγόρου Μ.

Νέες Τεχνολογίες και προσομοιώσεις

16.00-16.30

Φούρλαρη Σ. Ψύλλος Δ.
Χατζηκρανιώτης Ε.

Μελέτη των χαρακτηριστικών των προσομοιώσεων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

16.30-17.00

Μίχας Π.

Η Διδασκαλία Κυματικών Φαινομένων σε φοιτητές ΠΤΔΕ

17.00-17.30

Καρμιώτης Ιωάννης, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Ζαχαρίας Ζαχαρία

H ανάπτυξη της κατανόησης του φαινομένου της συμβολής κυμάτων μέσα από την προσέγγιση της πληροφορικά υποστηριζόμενης συνεργατικής διερώτησης

17.30-18.00

Ζαχαρία Ζ. Ευαγόρου Μ.

Η επίδραση του εργαστηριακού πειραματισμού και του πειραματισμού μέσω αλληλεπιδραστικών προσομοιώσεων στην εννοιολογική κατανόηση των φοιτητών στα ηλεκτρικά κυκλώματα

 

 

 

18.00-18.30

 Διάλειμμα - Καφές

 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ)

ΩΡΕΣ

Συγγραφείς / Ομιλητές

Θέμα

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

13.00-15.00

Βαλαδάκης Α.

Δια-Δραστική Διδασκαλία της Νευτώνειας Μηχανικής στο Λύκειο

 

 

 

15.00-16.00

Διάλειμμα - πρόχειρο γεύμα

 

 

 

 

16.00-18.00

Προεδρείο και σχόλια: Καριώτογλου Π.

Σύντομες παρουσιάσεις αφισών

 

Κώτσης Κ.     Βέμης Κ.   Κολοβός Χ.

Η επίδραση των νέων σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των Φ.Ε. στην εννοιολογική αλλαγή των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών και στη διάρκεια γνώσης από τη διδασκαλία στο Δημ. Σχ., στην έννοια της τριβής

 

Ευαγγέλου Φ. Κώτσης Κ.

Αντιλήψεις φοιτητών του ΠΤΔΕ για τις έννοιες του έργου και της ενέργειας

 

Κώτσης Κ. Ευαγγέλου Φ.

Αντιλήψεις φοιτητών του ΠΤΔΕ Ιωαννίνων για την έννοια του βάρους

 

Αθανασίου Κ. Λαζαρίδου Ε.

Εξελεκτική Θεωρία: Αποδοχή και κατανόηση της από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και τους τεταρτοετείς φοιτητές του τμήματος Βιολογίας

 

Μακρυωνίτης Γ.

Το "Πακέτο Πειραμάτων" για τη διδασκαλία Φ.Ε. στο Δημοτικό

 

Μαργαρίτης Γ.Κίζη Θ.  Κρητικού Σοφία

Μελέτη Ιστολογικών Παρασκευασμάτων Ενιαίου Λυκείου

 

Μπελιβάνης Γ. Πεφάνης Π.

Ο Αλληλεπιδρών  Μαυροπίνακαςως Εργαλείο σε ένα Κυκλικό Αλληλεπιδραστικό Μοντέλο Διάχυσης της Γνώσης

 

Καριώτογλου Π.

Διερεύνηση διδακτικών – μαθησιακών ακολουθιών: η περίπτωση των δυνάμεων

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Νοεμβρίου 2004

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ – ΑΔ)

ΩΡΕΣ

Συγγραφείς / Ομιλητές

Θέμα

 

Προεδρείο και σχόλια: Εξαρχος Ι.

Νέες διδακτικές προσεγγίσεις

10.00-10.30

Κανακουσάκη Ε.

Μία διαθεματική προσέγγιση του ορίζοντα των αναφορών της αρχαίας ελληνικής ατομικής θεωρίας

10.30-11.00

Δελικάρη Β.

Όταν ο Λόγος για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση συναντά το Λόγο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

11.00-11.30

Χατζηγεωργίου Ι. Εξαρχος Ι.

Προς μια λειτουργική έννοια του επιστημονικού αλφαβητισμού.

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ – ΑΑ)

ΩΡΕΣ

Συγγραφείς / Ομιλητές

Θέμα

 

Προεδρείο και σχόλια: Σκορδούλης Κ.

Διδασκαλία-μάθηση στη Βιολογία

10.00-10.30

Παπαδοπούλου Π. Σουβατζή Δ.

Τι ξέρουν τα παιδιά σχετικά με το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος;

10.30-11.00

Σαριγγέλης Μ. Αθανασίου Κ.

Στάσεις και απόψεις μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου για τη Φυσική Επιλογή και την Εξέλιξη: Διδακτικές - Θρησκευτικές προεκτάσεις

11.00-11.30

Γρηγοριάδου Κ. Αθανασίου Κ.

Απόψεις των μαθητών Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου για βασικές έννοιες κληρονομικότητας

11.30-12.00

Πρίνου Λ.
Χαλκιά Λ.
Σκορδούλης Κ.

Θεωρία της εξέλιξης: Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της και η περιπέτειά της στο ελληνικό σχολείο

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 (ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ)

ΩΡΕΣ

Συγγραφείς / Ομιλητές

Θέμα

 

Προεδρείο και σχόλια: Λευκοπούλου Σ.

«Θεσμικές» μεταβλητές τις διδασκαλίας-μάθησης

10.00-10.30

Φασουλόπουλος Γ. Χατζηελευθερίου Μ.

Το μάθημα της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο, με καθρέφτη τα θέματα της τελικής αξιολόγησης: η περίπτωση της Δωδεκανήσου

10.30-11.00

Πιπίλης Κ.
Τσελφές Β. 

Διδακτική-μαθησιακή θεώρηση της εικονογράφησης των σχολικών βιβλίων για τις Φυσικές Επιστήμες

11.00-11.30

Καράμπελας Κ. Kelly A.
Φώκιαλη Π.

Απόψεις των δασκάλων για την αλλαγή στο μάθημα των "Φυσικών Επιστημών"

11.30-12.00

Λευκοπούλου Σ.

Εργαστηριακές ασκήσεις «συνταγές» και «ερευνητικού τύπου» στα σχολικά εγχειρίδια.

 

 

 

12.00-12.30

 

 

 

 

 

12.30-14.30

Στρογγυλό τραπέζι

Απολογισμός:

Διδακτική Φυσικών Επιστημών και εκπαιδευτικές πολιτικές