4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ και

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΜΑΘΗΣΗ» ΚΑΙ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

 

 

Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 2004

 

Το πλαίσιο

Από το 1985-90  και μετά, φαίνεται ότι η θέση των γνωστικών αντικειμένων των «Φυσικών Επιστημών» στο χώρο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αλλάζει διεθνώς. Συγκεκριμένα, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί (οι μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου;) αναδεικνύουν μια σειρά από προβλήματα, τα οποία φαίνεται να εμπλουτίζουν (αν δεν μετατοπίζουν) τα βασικά ερωτήματα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (Πώς διδάσκουμε σε μαθητές συγκεκριμένο επιστημονικό περιεχόμενο; Πώς οι μαθητές μαθαίνουν το περιεχόμενο αυτό;).

Τα προβλήματα που αναδεικνύονται δείχνουν να σχετίζονται, αφενός με την αξία χρήσης που αποδίδεται σήμερα στις επιστημονικές γνώσεις και αφετέρου, με τις αντιλήψεις για τη «φύση» της επιστημονικής δραστηριότητας, που προωθούνται από τη διδασκαλία.

Κάποια παραδείγματα (διατυπωμένα με μάλλον προκλητικό τρόπο, για χάρη της συζήτησης):

·         Έχει κάποια αξία η γνώση ενός (περιορισμένου έστω) πλήθους επιστημονικών πληροφοριών (από διάφορες περιοχές έρευνας) στην ενήλικη ζωή του εκπαιδευόμενου πολίτη; Γιατί, τα (λίγα ομολογουμένως) ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι άνθρωποι που θυμούνται τέτοιου είδους πληροφορίες δεν ξεπερνούν το 7-10% του ενεργού πληθυσμού!

·         Έχουν την ίδια αξία όλα τα είδη της επιστημονικής γνώσης; Αν πάντως έχουν, η αξία αυτή δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τον περιορισμένο χρονικό ορίζοντα της γενικής εκπαίδευσης. Και αν πρόκειται να επιλέξουμε τι θα κρατήσουμε και τι θα πετάξουμε, έχουμε άραγε αναπτύξει αξιοπρεπή κριτήρια επιλογής;

·         Ή μήπως δεν έχουν καμία αξία οι επιστημονικές αναπαραστάσεις; Γιατί σήμερα, αξία φαίνεται να έχει μόνο η γνώση που απαιτείται για τη λειτουργία των επιστημονικών τεχνημάτων / τεχνολογικών προϊόντων. Και μάλιστα, τα πράγματα δείχνουν οριακά: Δηλώνουμε, για παράδειγμα, ότι διδάσκουμε Η/Υ και πιθανότατα γινόμαστε πλασιέ της Microsoft!

·         Υιοθετούμε τις «επιστημονικές μεθόδους» ως βάση και οδηγό για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης; Δύσκολα πάντως θα βρούμε ακόμη και ενεργούς επιστήμονες (οι οποίοι κατά τεκμήριο είναι οι πιο εξοικειωμένοι με την επιστημονική δραστηριότητα πολίτες) να χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους έξω από τον επαγγελματικό τους χώρο!

·         Έχει κάποια αξία η βήμα – βήμα θεμελίωση της επιστημονικής γνώσης από τους μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης; Η εμπειρία δείχνει ότι οι γνωστικές διαδρομές που εστιάζουν σε κάθε έναν από τους «δομικούς λίθους» της επιστημονικής γνώσης δυσκολεύονται τελικά να προσφέρουν μια συνολική εικόνα του οικοδομήματος (ακόμη και σε επίπεδο προπτυχιακής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης). Το γεγονός αυτό καταστρέφει και την αξία των δομικών λίθων, μιας και έξω από το συνολικό οικοδόμημα οι περισσότεροι απ’ αυτούς φαίνεται να χάνουν το νόημά τους!

·         Υπερασπιζόμαστε την αξιοπιστία και τον εξαντλητικό έλεγχο των επιστημονικών περιγραφών και θεωριών; Έχουμε, δηλαδή, αποφασίσει αν θα διδάσκουμε την επιστημονική γνώση ως αντικειμενική (ή τουλάχιστον ως αμερόληπτη); Ή τείνουμε να την προβάλουμε ως κοινωνικά και πολιτισμικά (αν όχι και προσωπικά) καθορισμένη;

·         Μας ενδιαφέρουν οι μαθητικές «μειονότητες» (μειονοτικοί ή δίγλωσσοι μαθητές, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες); Γιατί από ότι φαίνεται, η βιβλιογραφία της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών είναι μάλλον φτωχή σε προτάσεις που σχετίζονται με τις παραπάνω περιπτώσεις.

 

Από την άλλη μεριά, γνωρίζουμε ότι αν και η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών είναι μια σχετικά νέα επιστήμη, έχει να επιδείξει δύο τουλάχιστον ολοκληρωμένες «παραδειγματικές» περιόδους: Την περίοδο της «ανακάλυψης» και την περίοδο της «εποικοδόμησης». Και οι δύο αυτές περίοδοι την πλούτισαν τόσο με ιδέες όσο και με εμπειρία για τη διαχείριση της διδασκαλίας και της μάθησης. Σήμερα όμως το εκπαιδευτικό περιβάλλον πολυπλοκοποιεί και πάλι το πλαίσιό της.

«Δουλεύουν» άραγε τα κλασικά «παραδείγματα» της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών κάτω από την πίεση κοινωνικών, πολιτικών ή έστω γενικότερων εκπαιδευτικών αιτημάτων όπως:

·         Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Επηρεάζεται η μάθηση της επιστημονική γνώσης από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (διαδίκτυο, εκπαιδευτικά λογισμικά, εικονική πραγματικότητα); Εξυπηρετούν, δηλαδή, οι Νέες Τεχνολογίες την κατανόηση των επιστημονικών αναπαραστάσεων ή δημιουργούν μια διαφορετική γενιά «εναλλακτικών αντιλήψεων»;

·         Επιστήμη για όλους.

Τι εννοούμε; Ίδια επιστήμη για όλους ή διαφορετική επιστήμη για τους διαφορετικούς; Έχουμε άραγε άποψη;

·         Επιστημονικός και Τεχνολογικός Εγγραμματισμός.

Έχουμε άραγε αποφασίσει για τα χαρακτηριστικά του εγγραμματισμού; Και κυρίως, έχουμε άποψη για τη «φύση» της σχέσης Επιστήμης και Τεχνολογίας;

·         Επιστήμη για τον πολίτη.

Έχουμε κάποια συγκεκριμένη εικόνα για τις (διάσημες πια) έννοιες του «πολίτη» και της «κοινωνίας των πολιτών»; Και κυρίως, έχουμε κάποια δεδομένα για τη σχέση τους με τη διδασκαλία και τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών;

·         Δια-θεματικές προσεγγίσεις των Φυσικών Επιστημών.

Έχουμε άποψη τόσο για το βαθμό (δια-θεματικότητα, δι-επιστημονικότητα, κοκ), όσο και για το επιθυμητό ή το εφικτό της ολοκλήρωσης, που επιχειρούν αυτές οι προσεγγίσεις;

 

Με άλλα λόγια, διαθέτουμε θετικές προτάσεις, ώστε να μορφοποιηθούν οι νέες τάσεις με τη συμβολή των ανθρώπων που ασχολούνται σε επιστημονικό και πρακτικό επίπεδο με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης;

 

Θεματικές ενότητες

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου προτείνει στους συναδέλφους να συνεισφέρουν με τις εργασίες τους στις ακόλουθες θεματικές ενότητες, προσπαθώντας να μείνουν μέσα στο πλαίσιο προβληματισμού που αναπτύχθηκε παραπάνω.

·         Διδακτικές προσεγγίσεις των Φυσικών Επιστημών στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης (από Νηπιαγωγείο μέχρι Πανεπιστήμιο).

·         Μάθηση και κατανόηση των Φυσικών Επιστημών.

·         Παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού.

·         Αναλυτικά Προγράμματα και εκπαιδευτική πολιτική.

·         Αντιλήψεις μαθητών και εκπαιδευτικών για τα φαινόμενα και τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών.

·         Πεποιθήσεις / στάσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες και τη διδασκαλία τους.

·         Επιστήμες της Ζωής (complex sciences) και Φυσικές Επιστήμες (exact sciences): Διδακτική ολοκλήρωση ή διαφοροποίηση;

·         Εκπαίδευση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

·         Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία-μάθηση των Φυσικών Επιστημών.

·         Άτυπες μορφές εκπαίδευσης και μάθηση Φυσικών Επιστημών.

·         Μαθητικές «μειονότητες» και διδασκαλία-μάθηση Φυσικών Επιστημών.

·         Τοπικές κουλτούρες και διδασκαλία-μάθηση Φυσικών Επιστημών.

·         Επιστημονικές κοινότητες και διδασκαλία.

·         Διαθεματικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

 

Δραστηριότητες του συνεδρίου

Διαφορετικών τύπων εργασίες αναδεικνύονται με διαφορετικής μορφής παρουσιάσεις. Έτσι το συνέδριο θα φιλοξενήσει:

·         Προσκεκλημένες ομιλίες (για την παρουσίαση επιλεγμένων θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος).

·         Προφορικές παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών (για την παρουσίαση αυτοτελών ερευνητικών εργασιών).

·         Θεματικά συμπόσια – στρογγυλά τραπέζια (για την παρουσίαση ερευνητικών εργασιών που συναινούν ή συγκρούονται στο πλαίσιο μιας θεματικής).

·         Εργαστήρια (για την παρουσίαση εργασιών όπου η ενεργός συμμετοχή των ακροατών θεωρείται απαραίτητη).

·         Συνεδρίες νέων ερευνητών (για την ανάδειξη και την υποστήριξη του ερευνητικού έργου των νέων συναδέλφων).

·         Παρουσιάσεις σε συνεδρίες αφίσας (για την παρουσίαση εργασιών όπου η συνύπαρξη λόγου και εικόνας, καθώς και η επικοινωνία σε προσωπικό επίπεδο, θεωρούνται απαραίτητες).

 

Υποβολή εργασιών

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν στην τελική τους μορφή (δες σχετικές οδηγίες στο παράρτημα), ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση του συνεδρίου (panelsyneddfe@ecd.uoa.gr) και μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Οι εργασίες θα περάσουν από «τυφλή» κρίση και όσες γίνουν δεκτές θα επιστραφούν στους εισηγητές τους για τυχόν διορθώσεις.

Αναλυτικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Μετά τη λήξη του συνεδρίου όσοι από τους εισηγητές επιθυμούν θα μπορέσουν να υποβάλουν μια αναβαθμισμένη σε έκταση και θεματικά εστιασμένη εκδοχή της εργασίας τους (ανεξάρτητα από τον τρόπο παρουσίασης), με σκοπό να δημοσιευθεί σε ειδική έκδοση του περιοδικού «ΘΕΜΑΤΑ στην εκπαίδευση». Ο αριθμός των εργασιών που θα γίνει στην περίπτωση αυτή δεκτός θα περιορίζεται προφανώς και από τις δυνατότητες της έκδοσης.

 

Σημαντικές ημερομηνίες

5 Σεπτεμβρίου 2004: Προθεσμία υποβολής εργασιών.

15 Οκτωβρίου 2004: Ανακοίνωση αποδοχής εργασιών.

30 Οκτωβρίου 2004: Εμπρόθεσμη εγγραφή στο συνέδριο.

 

Έξοδα συμμετοχής

Εισηγητές:                 70 ΕΥΡΩ

Εκπαιδευτικοί:          50 ΕΥΡΩ

Φοιτητές:                  30 ΕΥΡΩ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής τα έξοδα συμμετοχής θα είναι προσαυξημένα κατά 15 ΕΥΡΩ

 

Διαμονή.

Οι σύνεδροι θα πρέπει να φροντίσουν προσωπικά για τη διαμονή τους. Πληροφορίες για επιλεγμένα πρακτορεία και ξενοδοχεία θα δίνονται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

 
Παραγωγή του Συνεδρίου

Έντυπη έκδοση πρακτικών πριν από την πραγματοποίηση του Συνεδρίου.

Επιλεγμένη δημοσίευση εργασιών μετά την πραγματοποίηση του Συνεδρίου σε ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού «ΘΕΜΑΤΑ στην εκπαίδευση».

 

Ενημέρωση

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://www.ecd.uoa.gr/links/vtselfes/4pasidife/psdfehome.htm

 

Επιστημονική Επιτροπή

Διονύσης Βαβουγυιός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νίκος Δαπόντες, Μέση Εκπαίδευση

Ζαχαρίας Ζαχαρία, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γιώργος Ιωαννίδης, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Χρήστος Ιωαννίδης, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Γεώργιος Καλκάνης, Πανεπιστήμιο Αθήνας

Μαρία Καλλέρη, Μέση Εκπαίδευση

Πέτρος Καριώτογλου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ανδρέας Κασσέτας, Μέση Εκπαίδευση

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κωνσταντίνος Κώτσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μένη Τσιτουρίδου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τάσος Μικρόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παναγιώτης Μιχαηλίδης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παύλος Μίχας, Πανεπιστήμιο Θράκης

Γεώργιος Παπαγεωργίου, Πανεπιστήμιο Θράκης

Θεοχάρης Παταργιάς, Πανεπιστήμιο Αθήνας

Βασιλική Περάκη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Κώστας Σκορδούλης, Πανεπιστήμιο Αθήνας

Άννα Σπύρτου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γεώργιος Τσαπαρλής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ευγενία Φλογαϊτη, Πανεπιστήμιο Αθήνας

Κρυσταλλεία Χαλκιά, Πανεπιστήμιο Αθήνας

Γιάννης Χατζηγεωργίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Ψύλλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Οργανωτική Επιτροπή

Βασίλης Τσελφές

Μάνος Παπαδάκης

Ευγενία Τσιτοπούλου

Τάσος Ραγκούσης

Βασίλης Σβολόπουλος

Γιώργος Φασουλόπουλος

Δημήτρης Σταμοβλάσης

Σταύρος Αγαζάνης

Πέτρος Μαντζάκος

Νίκος Παπασταματίου

Παναγιώτης Δημητριάδης

Σοφία Στράγκα

Εμμανουήλ Κατζανός

Αφροδίτη Κασούτα

Σταυρούλα Θεοδωροπούλου

Αντιγόνη Αναστασίου

Μαρία Δημοπούλου

 

 

Η οργανωτική επιτροπή

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Α. Οδηγίες για τη συγγραφή των κειμένων που θα υποβληθούν για κρίση

 

1. Έκταση των κειμένων

·         Τα κείμενα των ερευνητικών εργασιών που θα ανακοινωθούν προφορικά (είτε αυτόνομα, είτε στο πλαίσιο ενός συμποσίου ή στρογγυλού τραπεζιού, είτε στο πλαίσιο μιας συνεδρίας για νέους ερευνητές) θα πρέπει να έχουν έκταση 2500 λέξεων, περίπου.

·         Τα κείμενα που αφορούν σε συνεδρίες εργαστηρίων ή αφισών θα πρέπει να έχουν έκταση 1500 λέξεων, περίπου.

·         Ειδικότερα στις περιπτώσεις των συμποσίων και των στρογγυλών τραπεζιών τα κείμενα πρέπει να υποβληθούν ομαδικά. Ο οργανωτής πρέπει να υποβάλει (επιπλέον των κειμένων των εργασιών που θα παρουσιαστούν) και ένα εισαγωγικό κείμενο 500 το πολύ λέξεων.

 

2. Μορφή των κειμένων

Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά (αρχείο doc ή rtf) και πρέπει να είναι πρωτότυπες. Είναι γραμμένες σε επεξεργαστή κειμένου MS Word 2000 ή νεότερο, σε σελίδα Α4, με περιθώρια 3cm από όλες τις πλευρές, σε ενάμιση (1,5) διάστημα και μέγεθος γραμματοσειράς 12 (Times), με στοίχιση αριστερά και αρίθμηση σελίδων (κάτω και κέντρο).

Στην πρώτη σελίδα της εργασίας εμφανίζεται ο τίτλος, τα ονόματα και τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων (όλα με στοίχιση αριστερά). Τίτλοι και υπότιτλοι έχουν επίσης στοίχιση αριστερά και ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ενότητες της εργασίας παρεμβάλλεται μια κενή αράδα. Τα έντονα και τα πλάγια γράμματα να αποφεύγονται (και στους τίτλους). Περίληψη 100 περίπου λέξεων προηγείται του κυρίως κειμένου.

Στο σώμα του κειμένου οι υποσημειώσεις είναι καλό να αποφεύγονται. Εάν κριθούν απαραίτητες, μπαίνουν στο τέλος της αντίστοιχης σελίδας και αριθμούνται (αυτόματα) με τη μορφή αριθμητικού εκθέτη χωρίς παρενθέσεις ή αγκύλες. Δεν επιτρέπονται υποσημειώσεις που αποτελούν βιβλιογραφικές αναφορές.

Οι εικόνες περιλαμβάνονται στο κείμενο, εμφανίζονται με αριθμητική σειρά και περιγράφονται από υπότιτλους. Οι φωτογραφίες είναι σε τόνους του γκρι και υψηλής ποιότητας για ποιοτική αναπαραγωγή.

Οι πίνακες περιλαμβάνονται στο κείμενο, εμφανίζονται με αριθμητική σειρά και περιγράφονται από υπότιτλους.

 

3. Βιβλιογραφικές αναφορές (από τις οδηγίες για τους συγγραφείς του περιοδικού ΘΕΜΑΤΑ στην εκπαίδευση).

Οι βιβλιογραφικές αναφορές επισημαίνονται στο σώμα του κειμένου με το επώνυμο του/των συγγραφέα/ων και τη χρονολογία έκδοσης, όπως (Κόμης 2001) ή (Merrill and Reiser 1994). Άρθρα με τρεις ή περισσότερους συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρονται ως (Koballa et al. 2000) ή (Πολίτης κ.ά. 2000).

Οι αναφορές θα πρέπει να διατάσσονται στο τέλος του άρθρου με αλφαβητική σειρά όπως στο παρακάτω υπόδειγμα. Οι  συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι αναφορές εμπεριέχονται στο βασικό σώμα του κειμένου και αντίστροφα, ότι η λίστα των αναφορών είναι ολοκληρωμένη, με πλήρη στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών των τόμων και των σελίδων. Συντομεύσεις τίτλων δεν χρησιμοποιούνται.

Υπόδειγμα αναφορών

Glaser, R., Ferguson, E. L. and Vosniadou, S. (1996), Cognition and the design of environments for learning, in S. Vosniadou, E. De Corte, R. Glaser and H. Mandl (Eds.), International perspectives on the design of technology-supported learning environments, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

Koballa, T., Gräber, W., Coleman, D. C. and Kemp, A. C. (2000), Prospective gymnasium teachers’ conceptions of chemistry learning and teaching, International Journal of Science Education, 22(2), 209-224

Merrill, D. C., and Reiser, B. J. (1994), Scaffolding effective problem solving strategies in interactive learning environments, in A. R. K. Eiselt (Ed.), Proceedings of the Sixteenth Annual Conference of the Cognitive Science Society, 629-634, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

Resnick, M. (1998), Technologies for lifelong kindergarten, http://el.www.media.mit.edu/groups/el/papers/mres/lifelongk/index.html

 

Wegerif, R. (2001), Symposium: EMILE: A comparative study of ICT use in Europe, Abstracts of the 9th Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction, Fribourg, Switzerland

Wenger, E. (1998), Communities of practice, learning, meaning and identity, Cambridge: Cambridge University Press

Κόμης, Β. (2001), Μελέτη βασικών εννοιών του προγραμματισμού στο πλαίσιο μιας οικοδομηστικής διδακτικής προσέγγισης, Θέματα στην Εκπαίδευση, 2/3, 243-270

Μακράκης, Β. (2000), Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποικοδομιστική προσέγγιση, Αθήνα: Μεταίχμιο

Πολίτης, Π., Ρούσος, Π., Καραμάνης, Μ. και Τσαούσης, Γ. (2000), Αξιολόγηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ, στο Β. Κόμης (επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», 583-592, Πάτρα

Η μη τήρηση των παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί στοιχείο για μη κρίση μιας εργασίας.

 


Β. Δηλώσεις συμμετοχής

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί με κεφαλαία γράμματα και να αποσταλεί στη διεύθυνση panelsyneddfe@ecd.uoa.gr μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2004

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

 

 

Ονοματεπώνυμο:

 

Ιδιότητα:

 

Ιδρυμα / Τμήμα / Σχολείο:

 

Δ/νση – Τ.Κ.

 

Τηλέφωνο:

 

Fax:

 

Ε-mail:

 

Τίτλος ανακοίνωσης

 

 

Μορφή παρουσίασης Εργασίας :

Προφορική Ανακοίνωση

Συμπόσιο – Στρογγυλό Τραπέζι

Εργαστήριο

Συνεδρία Αφίσας

 

 

Ημερομηνία ________________________                                     Υπογραφή______________

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

 

 

Ονοματεπώνυμο:

 

Ιδιότητα:

 

Ιδρυμα / Τμήμα / Σχολείο:

 

Δ/νση – Τ.Κ.

 

Τηλέφωνο:

 

Fax:

 

Ε-mail:

 

 

 

Ημερομηνία ________________________                                     Υπογραφή______________