ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 

 

 

 

 

 

Προσανατολισμένο:
α. Στην ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ β. Στη ΜΕΤΑΦΟΡΑ
 

 

 

 

 


Έμφαση στην ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ της γνώσης

Έμφαση στη ΜΕΤΑΦΟΡΑ της γνώσης

Μέσα

στην τάξη

Στο επίκεντρο ο ΜΑΘΗΤΗΣ. Σχέσεις αλληλεπίδρασης

Στο επίκεντρο ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ.

Σχέσεις μαθητών και δασκάλου

Ρόλοι του διδάσκοντος

Πάντοτε συνεργάτης. Πάντοτε διαμεσολαβητής.

Ενίοτε διδασκόμενος

Πάντοτε αυθεντία. Πάντοτε αυτός που μεταβιβάζει πληροφορίες

Ρόλοι

του μαθητή

Ενεργός «οικοδόμος» γνώσεων. Συνεργάτης.

Ενίοτε ένας εξπέρ.

Κάποιος που ακούει. Πάντοτε διδασκόμενος

Κεντρικός άξονας της διδασκαλίας

Έμφαση στη δημιουργία σχέσεων. Απαντήσεις σε επεξεργασμένα ζητήματα

Απομνημόνευση. Επιμονή σε πληροφορίες

ανεπεξέργαστες

Κυρίαρχη αντίληψη για

τη μάθηση

Μετασχηματισμός

των πληροφοριών σε γνώσεις ζωτικής σημασίας

 

Συσσώρευση πληροφοριών

Κριτήριο της επιτυχίας

ΠΟΙΟΤΗΤΑ της κατανόησης και  των γνώσεων που οικοδομήθηκαν

ΠΟΣΟΤΗΤΑ των πληροφοριών που συγκράτησαν οι μαθητές.

Αξιολόγηση

Βασιζόμενη στην ανάπτυξη ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. Φάκελος αξιολόγησης

 

Βασιζόμενη στις ΓΝΩΣΕΙΣ.

Τεστ με απαντήσεις σύντομες

Δραστηριότητες

Συνεργασία. Στην αφετηρία, ειδικά Προγράμματα ή προβλήματα για επίλυση

Συχνές δραστηριότητες

ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,