Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

Τα ηλεκτρομαγνητικά και η ηλεκτρομαγνητική
 

 

 

 

Πεδίο    Κύμα    Ακτινοβολία
 

 


Τρεις από τις σημαντικότερες έννοιες της Φυσικής,

η  ΠΕΔΙΟ,  η ΚΥΜΑ και η ΕΝΕΡΓΕΙΑ,

τελικώς συγκατοίκησαν στο εσωτερικό της ίδιας υλικής οντότητας και της επέβαλλαν τρία διαφορετικά  ονόματα .

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ,

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.

 

 

Η  υλική αυτή οντότητα  κυοφορήθηκε μέσα στις μαθηματικές εξισώσεις του μεγαλύτερου θεωρητικού του 19ου αιώνα, δημιουργήθηκε με ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις, αξιοποιήθηκε σε σημείο να επηρεάσει όχι μόνο τη ζωή των ανθρώπων αλλά και τη νοοτροπία τους, διαπιστώθηκε ότι κυκλοφορεί με διάφορα πρόσωπα στα δρομάκια του Σύμπαντος αλλά και ερευνήθηκε σε σημείο να προκαλέσει μία ακόμα επανάσταση στη φυσική, την κβαντική επανάσταση, και στην εποχή μας να περιγράφεται με το σωματίδιο ΦΩΤΟΝΙΟ.  

    

Ας βάλουμε όμως τα πράγματα σε μια σειρά.