Σύγχρονη υαλουργία Ελλάδας. 
Άμμος , σόδα, μαρμαρόσκονη 

 

 

 

 

Η σύγχρονη ελληνική συνταγή προτείνει  59% άμμο, 19% σόδα, 13% μαρμαρόσκονη, 5% δολομίτη (ορυκτό με ανθρακικό μαγνήσιο κα ανθρακικό ασβέστιο ) και 5% άστριο, ορυκτό από αργιλικό πέτρωμα. Η άμμος είναι ειδική άμμος που εισάγεται από το Βέλγιο. Αυτή με τα άλλα υλικά ανακατεύονται σε μεγάλα σιλό,  και πηγαίνουν στον κλίβανο τήξης και γίνονται υαλόμαζα (γυαλί σε υγρή κατάσταση) σε θερμοκρασία 5.000ο - 6.000ο C.
Η υαλόμαζα πηγαίνει σε ειδικές μηχανές και μπαίνει σε καλούπια που δίνουν το σχήμα των δοχείων. Μια άλλη μηχανή φυσάει για να δημιουργήσει τον ωφέλιμο χώρο των δοχείων και το γυαλί ψύχεται. Έτσι παίρνουμε τα διάφορα γυάλινα δοχεία. Όλη αυτή η διαδικασία ελέγχεται από το κέντρο ηλεκτρονικού ελέγχου (από ηλεκτρονικούς υπολογιστές).

 

Σε γλώσσα Χημείας τα οξείδια «που συμμετέχουν στο πάρτι» είναι  72,1% του πυριτίου ( SiO2 ) 15,1% του νατρίου ( Να2O), 11% ασβεστίου ( CaO ) και μαγνησίου ( MgO ) και 1,7% του αργιλίου( Al2O3 )

Τα περισσότερα μπουκάλια μπύρας έχουν το χρώμα του κεχριμπαριού αλλά το μπουκάλι της Heineken είναι πράσινο, έτσι που η παραγγελία είναι «φέρε μια πράσινη». Το γυαλί βάφεται πράσινο, γαλάζιο ή στο χρώμα του κεχριμπαριού με κατάλληλες προσμείξεις για καθεμιά από τις  οποίες η Εμπειρία συνεννοείται με τη Χημεία και κατεβάζουν μια κοινή πρόταση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


στη γλώσσα της Χημείας
γυαλί =
oξείδιο του ΠΥΡΙΤΙΟΥ
+ οξείδιο του ΝΑΤΡΙΟΥ
+ οξείδιο του ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 


.

 

 

 

 

Στην εποχή μας η ΓΙΟΥΛΑ κυριαρχεί
 


 

 

Η ελληνική αγορά χρειάζεται κάθε χρόνο 170.000 τόνους γυαλί ποσότητα που αντιστοιχεί σε 600 εκατομμύρια τεμάχια.  Αυτή η αγορά καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή και από εισαγωγές οι οποίες όμως μετά το έτος 2000 άρχισαν να μειώνονται σημαντικά.
Σήμερα για την παραγωγή ειδών συσκευασίας από γυαλί υπάρχουν ελληνικές βιομηχανικές μονάδες  ανάμεσα στις οποίες η ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. είναι κυριαρχεί. Με  σύγχρονο εξοπλισμό, με εγκατεστημένη τηκτική ικανότητα γυαλιού 140.000 τόνους το χρόνο έχει  τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες σε υάλινα αντικείμενα της χώρας μας και επιτυγχάνει εξαγωγές περίπου 12.000 τόνους ετησίως. Η εταιρεία αυτή κατέχει δεσπόζουσα θέση στα Βαλκάνια μετά την εξαγορά δύο μεγάλων υαλουργικών βιομηχανιών στη Βουλγαρία.

Είναι ακόμα η εταιρία των Αδελφών ΒΑΛΑΒΑΝΗ στη Λάρισα με τηκτική ικανότητα υαλόμαζας 26.000 το χρόνο  ετησίως για την παραγωγή φιαλών κρασιού αλλά και άλλων ποτών και η  ΚΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ στην Ελευσίνα επίσης παράγει φιάλες υψηλών προδιαγραφών με πολύ λευκό γυαλί, 4.000-5.000 τόνων  ετησίως.