Ανακύκλωση του γυαλιού
 

 

 

 


Κατά τελευταία χρόνια, αν και κάπως καθυστερημένα, ο Έλληνας καταναλωτής άρχισε να συναισθάνεται ότι δεν είναι μόνο η ευκολία του και να κατανοεί την επιβάρυνση που προκαλούν ορισμένες συσκευασίες στο περιβάλλον.

Το γυαλί είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώνεται άπειρες φορές, χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητά του.
 

Η ανακύκλωση του γυαλιού είναι μια απλή σχετικά διαδικασία. Το γυαλί που συλλέγεται θραύεται σε μέγεθος φουντουκιού, καθαρίζεται από ξένες ουσίες που πιθανόν να έχουν βρεθεί τυχαίως μέσα του. Τα μαγνητιζόμενα υλικά, κυρίως σιδερένια καπάκια που χρησιμοποιούνται για την πωμάτωση των φιαλών, απομακρύνονται με ισχυρούς μαγνήτες. Τα ελαφρά αντικείμενα, όπως είναι τα χαρτιά , απομακρύνονται με αέρα που φυσάει στην επιφάνεια της μεταφορικής ταινίας που μεταφέρει το υαλόθραυσμα. Η απομάκρυνση άλλων υλικών, όπως Τα καπάκια από αλουμίνιο, οι  πορσελάνες και τα χαλίκια απομακρύνονται με χειροδιαλογή. Στη συνέχεια το γυαλί πλένεται με νερό για να απομακρυνθούν οργανικές ενώσεις, που είναι κυρίως σάκχαρα.

Στις χώρες με μεγάλα ποσοστά ανακύκλωσης γυαλιού, υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης γυαλιού σχεδόν σε κάθε νοικοκυριό.