ΤΕΣΤ ΕΥΦΥΪΑΣ

 

Προσπάθησε να βρεις τι σημαίνουν τα κεφαλαία γράμματα.   Θα σε καθοδηγήσει το Νο 0.

 

 

 

Σκορ: 1-5 Φυσιολογικός         6-8 Σχετικά έξυπνος            9-13 Αρκετά έξυπνος            14-18 Έξυπνος

 

19-22 Ιδιαιτέρως έξυπνος         23-26 Πανέξυπνος       27-30 Χαρισματικός           άνω των 30 Σπάνια περίπτωση

 

 

 

0

33 Ε Π ο Μ Α

33 Ετών Πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος

1

3 Μ με τα Δ

 

2

Οι 12 Μ του Χ

 

3

Τα 101 Σ της Δ

 

4

Οι 9 Π του Η μας Σ

 

5

9 Μ η Ε της Γ

 

6

Τα 7 Θ Α

 

7

Οι 3 Δ του Χ

 

8

Οι 12 Υ του Ι

 

9

Τα 3 Κ της Μ μας

 

10

Οι 4 Ε του Β

 

11

20 = Α για το Γ και για το Λ

 

12

Οι 5 Π σε κάθε Ο Μ

 

13

 14  Ι  =  η Ε Ε των Γ

 

14

1000 και 1 Ν

 

15

Οι 4 Π, οι 4 Α και τα 4 Α στη Σ

 

16

Οι 6 Χ της Κ

 

17

Τα 10 Α του Δ

 

18

6 Χ στο Δ

 

19

Η Χ και οι 7 Ν

 

20

3 Π Β μας Π την Α

 

21

Οι 7 Σ της Α Ε

 

22

40 Π από τη Λ

 

23

Ν, Ρ, Μ, Φ ,Σ ,Λ, Σ,  οι 7Ν

 

24

Οι 7 Λ της Ρ

 

25

ο Α, ο Δ, ο Μ, ο Π, ο Μ = Τα 5 Δ

 

26

Οι 27 Χ της Ε Ε

 

27

Κάθε 4 Χ, Ο Α

 

28

2918 Μ η Ψ Κ του Ο

 

29

Οι 12 Μ του Ι Χ

 

30

3 Ρ και 2 Ν = Φ του Ρ με Ν

 

31

17 Ν η Ε του Π

 

32

Σ, Υ και Α = 3 Κ της Υ

 

33

29 Μ 1453 η Α της Π