10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

 

                     "Εξελίξεις, Τάσεις, Επιτεύγματα και Διδακτική της Φυσικής"

 

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Παράρτημα Κορινθίας της Ε.Ε.Φ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κορινθίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LOUTRAKI GLUB

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 29-31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Ατομική - Μοριακή Φυσική
2. Πυρηνική Φυσική
3. Στοιχειώδη Σωματίδια
4. Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης
5. Φυσική του Διαστήματος
6. Εφαρμοσμένη Φυσική
7. Εκπαίδευση και Διδασκαλία της Φυσικής
8. Άλλα θέματα Φυσικής

Επι μέρους Θέματα

1.1 Ατομική Φυσική
1.2 Μοριακή Φυσική
2.1 Μελέτη πυρήνων
2.2 Πειραματικές μέθοδοι και Τεχνολογία
3.1 Στοιχειώδη Σωματίδια
3.2 Φυσική υψηλών ενεργειών
3.3 Φυσική χαμηλών ενεργειών
4.1 Φυσική της συμπυκνωμένης ύλης
4.2 Οπτική
5.1 Αστρονομία
5.2 Αστροφυσική
5.3 Φυσική του Χάους
6.1 Φυσική της ατμόσφαιρας
6.2 Μετεωρολογία - Κλιματολογία
6.3 Ωκεανογραφία
6.4 Γεωφυσική
6.5 Μικροηλεκτρονική - Ηλεκτρονική
6.6 Πληροφορική - Επικοινωνία
6.7 Φυσική Περιβάλλοντος
6.8 Ήπιες μορφές ενέργειας
6.9 Βιοφυσική - Ιατρική Φυσική
6.10 Δορυφορική τηλεσκόπηση
7.1 Η Φυσική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
7.2 Η Φυσική στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
7.3 Η Φυσική στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
8.1 Ιστορία & Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών
8.2 Φιλοσοφία και περιβάλλον
8.3 Συνεχιζόμενη κατάρτιση
8.4 Επαγγελματικά Θέματα των Φυσικών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και να εμπίπτουν στις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου. Θα γίνουν δεκτές εργασίες για προφορική παρουσίαση και για παρουσίαση σε συνεδρίαση αφίσας (poster). Η αποδοχή κάθε εργασίας θα γίνει ύστερα από κρίση. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2003, τον τίτλο και περίληψη της εργασίας τους (μέχρι 300 λέξεις). Οι περιλήψεις θα πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια το σκοπό, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της εργασίας που θα περιγραφεί στο πλήρες κείμενο. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του συνεδρίου με ανώτατο όριο κειμένου τις πέντε σελίδες.
Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:
1. Τα κείμενα των περιλήψεων και των εργασιών πρέπει να αποσταλούν σε μορφή Microsoft Word. Αν υπάρχουν εξισώσεις, πίνακες, διαγράμματα και εικόνες (σε ανάλυση 300dpi) θα αποσταλούν σε ξεχωριστό αρχείο του Word.
2. Να συμπληρώσετε ένα φύλλο υποβολής εργασίας με τα εξής στοιχεία: α) σε ποια θεματική κατηγορία (-ες) εμπίπτει η εργασία, β) τίτλος εργασίας, γ) συγγραφείς, δ) όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail του συγγραφέα με τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία, ε) ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζεται στην εργασία, στ) ποια η πρωτότυπη συνεισφορά αυτής της εργασίας, ζ) αναφέρεται ή επεκτείνει προηγούμενη ερευνητική διεργασία; Ποια εργασία (-ες); Δώστε αναφορές και η) δηλώστε τυχόν προτίμησή σας στον τρόπο παρουσίασης της εργασίας (προφορική ή αφίσα).
3. Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να αναφέρουν μόνο τον τίτλο της εργασίας και όχι το όνομα (-τα) των συγγραφέων, γιατί θα υποβληθούν ανώνυμα σε κρίση.
4. Να αποστείλετε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή 3 αντίγραφα της περίληψης, το φύλλο υποβολής εργασίας και τη δισκέτα με τα κείμενα στη διεύθυνση:
Ένωση Ελλήνων Φυσικών
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής
Γριβαίων 6, 106 80 Αθήνα

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Τελευταία ημερομηνία υποβολής εργασιών: 30 Νοεμβρίου 2003
Ειδοποίηση αποδοχής εργασίας: 20 Δεκεμβρίου 2003
Κατάθεση πλήρους εργασίας: 10 Ιανουαρίου 2004
Δήλωση συμμετοχής στο Συνέδριο: 30 Δεκεμβρίου 2003

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:

Ταχυδρομικά: Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Γριβαίων 6, 106 80 Αθήνα
Τηλεφωνικά: 210-3635701, fax: 210-3610690
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.eef.gr
E - mail: eef@otenet.gr
Παράρτημα Ε.Ε.Φ. της Κορίνθου