Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

τα ΧΡΩΜΑΤΑ 
στις ΓΛΩΣΣΕΣ των ανθρώπων

 

Και οι δύο Αμερικανοί.

Ο ένας,  ο Brent Berlin ανθρωπολόγος ειδικός στην εθνοβιολογία,

ο άλλος ο Paul Kay διακεκριμένος γλωσσολόγος του Berkelay.

 

 

 

Από τη συνάντησή τους, στα τέλη της δεκaετίας του 60,

προέκυψε ένας εντυπωσιακός καρπός, η έρευνα  που δημοσιεύτηκε το 1969 με τίτλο

Βασικοί χρωματικοί όροι : Η παγκοσμιότητά τους και η εξέλιξη.

Basic color terms: their universality and evolution.

Berkeley and Los Angeles: The University of California Press, 1969.

 

Η έρευνα έδειξε ότι, σε επίπεδο αντίληψης των χρωμάτων

και της δημιουργίας της αντίστοιχης έννοιας/χρώμα 

από τους ανθρώπους όλων των κοινωνιών οι βασικές λέξεις

ακόμα και για τις πιο εξελιγμένες γλώσσες είναι έντεκα .

Οι έξι που αντιστοιχούν στα χρώματα του φάσματος,

και οι άσπρο, μαύρο, καφέ, γκρι και pink.

 

Μία περιγράψιμη εξέλιξη

Υποστηρίζει πειστικά ότι σε όλους τους κοινωνικούς σχηματισμούς

στην ιστορία των ανθρώπων έχει συντελεστεί

- και σε ορισμένους συνεχίζει να συντελείται –

μια περιγράψιμη εξέλιξη σε συγκεκριμένα στάδια. 

 

Στο πρώτο από αυτά, κάνουν την γλωσσική τους εμφάνιση οι λέξεις/έννοιες   ΑΣΠΡΟ και ΜΑΥΡΟ,  και οι δύο μαζί,  υπό την έννοια ότι η μία είναι άρνηση της άλλης - αλλά και με τη γενικότερη έννοια του φωτεινό και σκοτεινό , αντίστοιχα.

 

Στο αμέσως επόμενο θα εμφανιστεί η λέξη/έννοια ΚΟΚΚΙΝΟ. Κάθε δηλαδή κοινωνία, σε κάποια στιγμή της  εξέλιξής της εάν διέθετε - ή διαθέτει, όπως η γλώσσα Tin σε περιοχές της Νιγηρίας - μόνο τρεις λέξεις για τα χρώματα, αυτές θα είναι άσπρο, μαύρο και κόκκινο. 

 

Στο επόμενο στάδιο της εξέλιξης θα εμφανιστεί η έννοια/λέξη ΠΡΑΣΙΝΟ ή η έννοια/λέξη ΚΙΤΡΙΝΟ.

 

Στο τέταρτο στάδιο, εφόσον δεν είχε εμφανιστεί στο προηγούμενο, θα εμφανιστεί η ΚΙΤΡΙΝΟ ή – εφόσον δεν είχε εμφανιστεί στο προηγούμενο – η ΠΡΑΣΙΝΟ εάν δεν είχε εμφανιστεί στο προηγούμενο. Η γλώσσα «τώρα» διαθέτει πέντε έννοιες.

 

Θα ακολουθήσει το στάδιο με την εμφάνιση της ΜΠΛΕ

 

σε επόμενο στάδιο η ΚΑΦΕ

και στο τελευταίο, με απροσδιόριστη σειρά,  η ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, η ΜΟΒ, η ΓΚΡΙ και η PΟΖ

 

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα με τα περιεχόμενα