Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

Πόσα χρώματα
είδε ο Newton ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

 

 

 

έξι ή επτά; 
 

 

 

 

 


 

Οι ημέρες της εβδομάδας επτά, οι νότες επτά,

τα θανάσιμα αμαρτήματα  επτά,  οι γνωστοί πλανήτες  επτά,

τα θαύματα του Κόσμου επτά

και ο Νεύτων αρκετά μυστικιστής

ώστε να παραδεχθεί ότι τα χρώματα είναι έξι.

 

ΠΡΟΣΘΕΣΕ κι

ένα έβδομο χρώμα, το indigo,

ανάμεσα

στο μπλε και το μοβ

 

 

 

 

 

 


Στην εποχή μας άλλοι αναφέρονται σε έξι

κι άλλοι σε επτά χρώματα χωρίς να θεωρείται

το ένα ή το άλλο ως το μοναδικό σωστό.

Θα μπορούσαμε να περιγράφουμε το φάσμα

με ακόμα περισσότερα χρώματα.

Χρώματα ΑΠΛΑ, χρώματα ΣΥΝΘΕΤΑ

Κάθε  χρώμα του φάσματος του λευκού φωτός αντιστοιχεί 

σε ακτινοβολία με ΕΝΑ συγκεκριμένο μήκος κύματος και χαρακτηρίζεται ΑΠΛΟ . 

Την ακτινοβολία τη χαρακτηρίζουμε  ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗ

Εάν μια ακτινοβολία περιέχει διάφορα μήκη κύματος

το αντίστοιχο χρώμα χαρακτηρίζεται ΣΥΝΘΕΤΟ.

Χρώματα ΒΑΣΙΚΑ

Ένα ΣΥΝΘΕΤΟ χρώμα-ακτινοβολία μπορεί να δημιουργηθεί με διάφορους τρόπους «πρόσθεσης».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει εκείνος στον οποίο ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΤΡΙΑ ΑΠΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

με κατάλληλες αναλογίες.

Κατάλληλα χρώματα για τον σκοπό αυτό είναι

τρία απλά χρώματα στις περιοχές του κόκκινου , του πράσινου και του μπλε.

Από αυτά με συγκεκριμένες αναλογίες μπορούμε να δημιουργήσουμε όλα σχεδόν τα σύνθετα χρώματα .

Τα τρία αυτά χρώματα-ακτινοβολίες θεωρούνται ΒΑΣΙΚΑ .

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα με τα περιεχόμενα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.