Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

ΧΡΩΜΑΤΑ από ΑΦΑΙΡΕΣΗ

 

 

Παρακολουθούμε μια δέσμη λευκού φωτός

η οποία πέφτει

σε οθόνη

και δημιουργεί

λευκή

κηλίδα.

Παρεμβάλουμε

κάποιο έγχρωμο φίλτρο και η κηλίδα γίνεται

έγχρωμη. Εάν, λόγου χάρη, το φίλτρο είναι κίτρινο απορροφά κυανές ακτίνες, 

στην οθόνη η κηλίδα θα γίνει κίτρινη

και το συγκεκριμένο κίτρινο θα είναι

χρώμα που δημιουργήθηκε από ΑΦΑΙΡΕΣΗ. 

 

Αν μια δέσμη λευκού φωτός διασχίσει διαδοχικά ΔΥΟ φίλτρα δημιουργούνται νέα χρώματα .

Με κατάλληλη επιλογή του πάχους κάθε φίλτρου είναι δυνατόν

να προκύψει κάποιο σύνθετο χρώμα ακτινοβολία το οποίο επιδιώκουμε.

Ο τρόπος που δημιουργήθηκε μας κάνει να το λέμε «χρώμα από αφαίρεση »

Αν η δέσμη λευκού φωτός διασχίσει διαδοχικά τα ΤΡΙΑ παραπάνω φίλτρα είναι δυνατόν να απορροφηθεί πλήρως

 

 

Εννοείται ότι τα φίλτρα που διαθέτουμε δεν είναι μόνο αυτά τα τρία

Mandis Color Filter TripΗ σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία φίλτρων, 

ορισμένα από τα οποία

αξιοποιούνται στην τέχνη της φωτογραφίας.

Εκτός των άλλων,

με τα σύγχρονα φίλτρα,

με κατάλληλους συνδυασμούς, 

προκύπτουν χρώματα

από αφαίρεση εξαιρετικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ίδιο κτήριο αλλά τα φίλτρα διαφορετικά

 

 russian glass - dark green  russian glass - turquoise  russian glass - dark green  russian glass - red

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα με τα περιεχόμενα