«Επιμένουμε δημιουργικά και Σχεδιάζουμε για το μέλλον»

                                  Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

 

                                 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ

 

                                                ΟΜΙΛΙΕΣ

 

                                      Μέρος 1ο: Επιμένουμε δημιουργικά

 

10:00-10:20    1.   «∆ιδασκαλία της καταστατικής εξίσωσης αερίων: με χρήση Multilog.»

                  Αντώνης Μαργαρίτης ( Εκπαιδευτικός Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου)

 

10:25-10:45    2.   «Ένα παράδειγμα από την κίνηση φορτίων σε μαγνητικό πεδίο:

    Πείραμα πάγκου και διαδραστικό πείραμα, μια αποτελεσματική συνέργεια

                  Συσκάκης Γιάννης ( Εκπαιδευτικός Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου)

                  Χαλκιαδάκης Κωστής ( Συνεργάτης ΕΚΦΕ Ρεθύμνου)

 

10:45-10:55    3.   «Οργάνωση διδακτικού υλικού για αποτελεσματικότερη χρήση του στη

                  διδασκαλία: Μέσα από την πλατφόρμα Moodle και σε συνδυασμό μετ ον

                  διαδραστικό πίνακα.»

                  Τσίγκρης Μιλτιάδης ( Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ρεθύμνου)

 

11:00-11:20    4.   «Προσεγγίζοντας τις Φυσικές Επιστήμες με το δικό μας Βλέμμα – Άποψη:        

 μια νέα διάσταση των πειραματικών δραστηριοτήτων όπως τις παρουσιάζουμε

                  στους μαθητές που επισκέπτονται το ΕΚΦΕ

                  ∆ημοσθένης Μαρκογιαννάκης ( Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Χανίων)

                  Γιάννης Στυλιανακάκης, ( Συνεργάτης ΕΚΦΕ Χανίων)

 

11:25-11:45    5.   «Η διδασκαλία της ενότητας της οπτικής στο Γυμνάσιο.»

                  Κώστας Καμπούρης (Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Χαλανδρίου, ΠρόεδροςΠανελλήνιαςΈνωσης

                  ΕΚΦΕ, Μέλος Συγγραφικής Ομάδας Σχολικών Βιβλίων Φυσικής Γυμνασίου)

 

11:50 - 12:20  Συζήτηση

 

12:20 – 13:00  ∆ιάλειμμα - Καφές

 

                                     Μέρος 2ο: Σχεδιάζουμε για το μέλλον

 

13:00 – 13:20  6.   «Αυτός ο υπέροχος πραγματικός κόσμος εκεί έξω:

               και πώς να τον φέρουμε στην σχολική τάξη. »

                  Στέφανος Τραχανάς

(Καθ. Τμ. ΦυσικήςΠαν. Κρήτης, ΠρόεδροςΠαν. Εκδόσεων  Κρήτης)

 

13:20 – 13:40  7.   « ∆ιδάσκω Φυσική στην Ελλάδα της κρίσης.»

                  Γιώργος Φασουλόπουλος (Εκπαιδευτικός 5ου Γυμν. Καλλιθέας)

 

13:40 – 14:10  8.   « Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα των Φυσικών Επιστημών.»

                  Ανδρέας Κασσέτας (Συγγραφέας, Ερευνητής)

 

14:10 – 14:30  9.   «Τα Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικών Επιστημών στη Γερμανία.»

                  ∆ημήτρης Σταύρου ( Επ. Καθηγητής∆ιδακτικήςΦυσικώνΕπιστημώνΠαν. Κρήτης)

 

14:30 – 15:00  Συζήτηση