Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

Η Φυσική στην Α΄ Λυκείου

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 13.

 

 

 

 

 

 

δοσ μοι παν στω

και

ταν γαν κινάσω 

 

 

 

 

 

 

 

Demount photo 11Demount photo 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


αλλά, ενώ, με μια μηχανή, 

μπορούμε να μεγαλώσουμε μια δύναμη,

υπάρχει «κάτι» το οποίο

καμία μηχανή δεν μπορεί να το μεγαλώσει

Είναι το γινόμενο   « δύναμη επί μετατόπιση»

 

 

 

 

 

 

Για τη Φυσική

το γινόμενο «δύναμη επί μετατόπιση»

αποτελεί

   ποσότητα

μεταβιβαζόμενης ενέργειας

Λέγεται και

ΕΡΓΟ της δύναμης

 

 

Το ΕΡΓΟ μιας δύναμης

συμβολίζεται με το γράμμα W

 

Αν συμβολίσουμε

τη ΔΥΝΑΜΗ με το γράμμα F και τη μετατόπιση με  x

 

W = F. x

Η μονάδα μέτρησης είναι το ένα τζάουλ, γράφεται 1 J

 

πόσο είναι

ένα τζάουλ ; 

 

Αν η ασκούμενη δύναμη είναι ένα νιούτον

και το σώμα μετατοπίζεται κατά ένα μέτρο

το έργο είναι ένα τζάουλ

 

 

τζάουλ, είναι

το όνομα κάποιου φυσικού ; 

 

 

ο James Prescott JOULE- Τζέημς Πρέσκοτ Τζάουλ ,

γεννημένος στο Μάντσεστερ το 1818 ,

ήταν ένας από βασικούς θεμελιωτές

 της έννοιας ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

H κοπέλα έχει μείνει από λάστιχο

μεταβιβάζει στον γρύλο ενέργεια

50Ν. 0,25 m = 12,5 τζάουλ.

Ο γρύλος ασκεί στο αυτοκίνητο

δύναμη 100πλάσια,

αλλά η ενέργεια

που μεταβιβάζει

στο αυτοκίνητο

είναι 5000Ν. 0,0025m = 12,5 τζάουλ

 

Το έργο μιας δύναμης είναι

πάντοτε ίσο με το γινόμενο

« ΔΥΝΑΜΗ x ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ » ;

 

Μόνο εφόσον

a. η ασκούμενη στο σώμα δύναμη είναι ΣΤΑΘΕΡΗ

β.  η τροχιά του σώματος είναι ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ και

γ. η κατεύθυνση της δύναμης συμπίπτει με την κατεύθυνση της ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ

 

ΔΥΝΑΜΗ

 
 εάν α.  η ασκούμενη στο σώμα δύναμη είναι ΣΤΑΘΕΡΗ

β.  η τροχιά του σώματος είναι ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ και

γ. η κατεύθυνση της δύναμης είναι ΚΑΘΕΤΗ

στην κατεύθυνση της ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ

το έργο είναι μηδέν

εάν

a. η ασκούμενη στο σώμα δύναμη είναι ΣΤΑΘΕΡΗ

β.  η τροχιά του σώματος είναι ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ και

γ. η κατεύθυνση της δύναμης είναι ΑΝΤΙΘΕΤΗ

 με την κατεύθυνση της ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ

 

 

το έργο είναι αρνητικό και ίσο με Fx   W = - Fx

 
 

 


 

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ έργο ;

τι θα πει ΑΡΝΗΤΙΚΟ έργο ;

 

 

αντί να μεταβιβάζεται στο σώμα ενέργεια,

το σώμα μεταβιβάζει ενέργεια

 

 

 

 

 

Και αν η δύναμη ΔΕΝ  είναι σταθερή ;

Θα μπορούμε

να υπολογίσουμε το έργο της ;

 

 

 

Η έννοια ΙΣΧΥΣ