INTERNATIONAL CONFERENCE “HISTORY OF SCIENCE IN PRACTICE”

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

& ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”

 

CONFERENCE PROGRAM - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ

 

                    WEDNESDAY 5th MAY 2010 - ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2010

16.30 -17.30

REGISTRATION - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

 

17.30 -17.40

OPENING CEREMONY-ΕΝΑΡΞΗ, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου - Πρόεδρος Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Φυσικών - Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Φιλοσοφίας

& Διδακτικής των Επιστημών

PLENARY TALKS - ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

 

17.40-18.20

 

Michael R. Matthews

University of New South Wales, Sidney, Australia

Science, Worldviews and Education

 

18.20- 19.00

Vladimir Jankovic

University of Manchester, UK

History of Climate Change in the Age of Climate Change: Issues in Teaching

19.00 - 19.40

Νίκος Τράκας

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ

Το σωματίδιο higgs και ο ρόλος του στην περιγραφή της φύσης

RECEPTION

 

THURSDAY 6TH MAY 2010-ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2010

 

Amphitheatre “L. Zervas”-

Αμφιθέατρο «Λ. Ζέρβας»

Lecture Room-Αίθουσα Διαλέξεων

 

9.00 - 9.20

Eduard Glas

Learning from the History of Mathematics

Νάντια Καρακώστα

«Η εν Μοσχοπόλει πνευματική κίνησις»

 

9.20 - 9.40

Piedad Yuste

Squaring the circle: three different perspectives

Χρήστος Α. Πεχλιβανίδης

O απαγωγικός χαρακτήρας της επιστήμης και η δυναμική της ανακάλυψης: Αριστοτέλης, Charles S. Peirce και Ernan McMullin

 

 

9.40 - 10.00

Vitaly Gorokhov

Problems of the Combination of Social and Methodological Analysis of the History of the Science in the Teaching of Engineering Sciences

Πέτρος Δ. Δαμιανός

Η οντολογική σχετικότητα στον Κάρναπ

10.00 - 10.20

Remi Franckowiak

Why teach History of Early Modern Chemistry?

Αργύριος Δούρβας

Η λακανική επιστημολογία

10.20 - 10.40

Erika Lazarova

The focused interview as epistemological instrument in the recent history of science

Παναγιώτης Πεφάνης

H πλαισιακή προσέγγιση ως εναλλακτικός δρόμος ανάμεσα στον γνωσιακό θεμελιωτισμό και τον γνωσιακό σχετικισμό

10.40 - 11.00

COFFEE BRAKE

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

 

11.00 -11.40

 

Robert Halleux

University of Liege, Belgium

History of Science in European Textbooks

11.40 – 12.20

Vincent Jullien

University of Nantes, France

A General History of Sciences for the broad Public. Is it a reasonable purpose?

 

12.20-13.00

Βύρων Χ. Καλδής

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Από τα Φιλοσοφικά Πειράματα στην Πειραματική Φιλοσοφία: επαναθεωρώντας τη σχέση Φιλοσοφίας και Επιστήμης

 

Amphitheatre “L. Zervas” -  Αμφιθέατρο «Λ. Ζέρβας»

                    Lecture Room-Αίθουσα Διαλέξεων

16.30-16.50

Αικατερίνη Σ. Ζαχαροπούλου

Οι αλχημιστές, ο R. Boyle και η Επιστημονική Επανάσταση: μια ιστορική αναφορά στους διαφορετικούς τρόπους αφομοίωσης και μετάδοσης των γνώσεων στη χημεία

Christina Fili

The History of Ancient Greek Mathematics

as a guide of mathematical Research

16.50-17.10

Σταμάτης Αυλωνίτης και Ευθύμιος Μπόκαρης

Η χημεία στην Ιόνιο Ακαδημία

Magda Vargha and Zoltán Kolláth

About the Urania theater and Kovesligethy’s

 “the Harmony of the Spheres”

17.10-17.30

Βαγγέλης Κούταλης

Η Στρατηγική του Κάνθαρου: γνώση καιεΕξουσία στη Monada Hieroglyphicum του John Dee.

Asimina Kaniari and Maria Rentetzi

Temporary exhibitions and their consequences: On Growth and Form 1951 and the beginnings of the "public understanding of science" at the Festival of Britain

17.30-17.50

Ευθύμιος Μπόκαρης

Η αλχημεία στο Βυζάντιο

Flora Paparou

What a history museum can offer to the public?

Examining the field through examples and initiatives

17.50-18.10

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

 COFFEE BRAKE

18.10-18.50

Catherine Jami

REHSEIS-UMR 7219 (CNRS & Université de Paris-Diderot), France

Can we create a non-Eurocentric textbook of history of science? A perspective from East Asia

 

18.50-19.30

Aleksandar Petrovic

University of Kragujevac, Serbia

History of Science and Contemporary Problems: the case of Greenhouse

 

19.30-20.10

Ανδρέας Κασσέτας          Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

 

 

FRIDAY 7th MAY 2010 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2010

 

AmphitheatreL. Zervas”-Αμφιθέατρο «Λ. Ζέρβας»

Lecture Room-Αίθουσα Διαλέξεων

9.00-9.20

Michal Kokowski

Exploring the creation of a common European textbook of the history of science. Challenges and Promises        

Γιώργος Πολυζώης

Διερεύνηση των πεποιθήσεων νηπιαγωγών, δασκάλων και φυσικών: α) για τη φύση της επιστημονικής γνώσης, β) για τη μάθηση στο πλαίσιο της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών

9.20-9.40

Konstantinos Nikolantonakis

A common European textbook for the History of Science and the Eurocentric perception of Science                                               

Ιωάννης Αδαμάκης, Σωτήριος Θανόπουλος, Ματίνα Μπαλαμπέκου, Μαρία Ρίζου, Γεωργής Φλωριώτης και Βασίλης Τσελφές

Όταν τα επιστημονικά και τεχνολογικά σχήματα και πρακτικές εμβαπτίζονται σε κοινωνικές δραστηριότητες των μαθητών

9.40-10.00

Ali Salehpour

Jaam-e jamshid                

Κωνσταντίνα Στεφανίδου

Η εξέλιξη της Έννοιας του Ηλεκτρικού Φορτίου: από τους αρχαίους Έλληνες στον Coulomb

10.00-10.20

Amir Mohammad Gamini

Can we determine the exact time of declination of science in Islamic Period?

Αχιλλέας Μανδρίκας και Κωνσταντίνος Σκορδούλης

Η γνώση της ιστορίας των μετεωρολογικών χαρτών ως εργαλείο για τη  διδασκαλία του συμβολικού επιπέδου του φαινομένου του ανέμου

10.20-10.40

Gianna Katsiampoura

The byzantine sciences in the first modern Greek History of Science textbook

Μαρία Δεβελάκη

Αξιοποίηση της ιστορίας της επιστήμης για τη διδασκαλία της φύσης της επιστήμης – Επιστημολογικά ανακατασκευασμένες ιστορίες για τα αστρονομικά μοντέλα

10.40-11.00

COFFEE BRAKE

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

11.00-11.40

Helge Kragh

President of the European Society for the History of Science

Exploring the Universe: History of Modern Cosmology and its Role in Science Teaching

11.40-12.20

H. Floris Cohen

University of Utrecht, The Netherlads

The Scientific Revolution — the "master narrative" finally replaced

12.20-13.00

Jeff Hughes

University of Manchester, President of the British Society for the History of Science, UK

Regional, National and European Histories of Science: Conflict or Coexistence?

 

AmphitheatreL. Zervas”-Αμφιθέατρο «Λ. Ζέρβας»

Lecture Room-Αίθουσα Διαλέξεων

16.30-16.50

Galina V. Gorokhova, Vitaly G. Gorokhov

Experience of the Teaching of the Postgraduate Students in the History and Philosophy of Science in the Russian Academy of Sciences   

Μαργαρίτα Κουσαθανά

Κρίσιμα ζητήματα αντιπαράθεσης της μαρξιστικής και αστικής ψυχολογίας, διδακτικής στο έργο του L.S. Vygotsky

16.50-17.10

Svitlana Ruda

Ukrainian Textbooks of History of Science                                                    

 

Αγγελική Χρονοπούλου

Κριτική Ανάλυση Λόγου (Critical Discourse Analysis): μια επιστημονική μέθοδος που αντιτίθεται στο μύθο της ουδετερότητας της επιστήμης.. Η περίπτωση των επιστημονικών εκπαιδευτικών περιοδικών (1977-2008). Μελέτη τεσσάρων περιπτώσεων

17.10-17.30

Epaminondas Vampoulis

Teaching Descartes’ Philosophy through the History of Science          

Δημήτρης Αθανασάκης

«Omnia corpora in quibusdam conveniunt»: οι φυσικές βάσεις της παραγωγής του Λόγου στη φιλοσοφία του Σπινόζα

17.30-17.50

L. Ponomarenko, A. Lytvynko

History of Physics in Practice: Innovation course History of Physical Concepts Development” in the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute            

Μαρία Πουρνάρη

Επιστήμη και Μεταφυσική

17.50 -18.10

COFFEE BRAKE

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

18.10-18.50

Christopher Cullen

Needham Institute, Cambridge, UK

Can a "wretched subject" like divination be seen as part of the history of science? The example of ancient Chinese planetary astronomy

 

18.50-19.30

Peter Heering

Universitat Flensbourg, Germany

The practice of science in science teaching: experiences with reconstructed historical instruments

 

19.30 - 20.10

Δημήτρης Ψύλλος

ΠΤΔΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση και μοντελοποίηση στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών

 

 

SATURDAY 8th MAY 2010-ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΪΟΥ 2010

 

AmphitheatreL. Zervas”-Αμφιθέατρο «Λ. Ζέρβας»

Lecture Room-Αίθουσα Διαλέξεων

9.00-9.20

Joseph N. Tatarewicz

Beyond Narrative: interpreting history of science in public contexts without selling out to comforting expectations            

Μάνια Γεωργάτου

Αιτιακές αλληλεπιδράσεις και μηχανισμοί

στις Αναπτυξιακές  Εξηγήσεις

9.20-9.40

Gustaaf C. Cornelis

Against Chronological Accounts of the History of Science                      

Βασιλική Κιούπη

«Η εξέλιξη και οι μαρτυρίες της»: μια κριτική ματιά στο νέο βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου και σύγκρισή του με τα δύο παλαιότερα

9.40-10.00

Maria Pournari

Explanation or interpretation in the teaching of history of science?              

Δημήτριος Σχίζας και Γεώργιος Στάμου

Πολυπλοκότητα και δηλωτική γνώση στο χώρο της διδακτικής της βιολογίας: μια μεθοδολογική προσέγγιση

10.00-10.20

Ana Barahona, Erica Torrens

Exhibiting the Tree of Life

Λ. Πρίνου, Λ. Χαλκιά, Κ. Σκορδούλης

Αντιλήψεις  φοιτητών-υποψήφιων εκπαιδευτικών

 για τη θεωρία της βιολογικής εξέλιξης

10.20-10.40

Ageliki Lefkaditou

Mathematical Models in Ecology: More than Indigestible Formulas?     

Λαοκρατία Λάκκα

Η διεπιστημονικότητα στο χώρο της βιολογίας

10.40-11.00

COFFEE BRAKE

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

11.00-11.40

Eberhard Knobloch

President of the International Academy of History of Science

The notion of mathematics - An historico-epstemological approach using K. Schott's "Encyclopedia of all mathematical sciences"

11.40-12.20

Wilfrid Hodges

Fellow of the British Academy

Including history in a mathematics module - practice and theory

12.20-13.00

Αριστείδης Μπαλτάς

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ

Ο Μαρξισμός, η Επιστήμη, η Φιλοσοφία

 

 

AmphitheatreL. Zervas”-Αμφιθέατρο «Λ. Ζέρβας»

Lecture Room-Αίθουσα Διαλέξεων

16.30-16.50

Kateryna Gamaliya

Blurring the line between Art and Science                                     

 

Χρήστος Νασιόπουλος

Μια περίπτωση διπλού σφάλματος επιστημονικών οργάνων και πειραματικών πρακτικών: από τη σύλληψη ως την κατασκευή τους, κι από τη χρήση για τον έλεγχο υποθέσεων ως τη θεωρητική παραγωγή μέσω αυτών

16.50-17.10

Svitlana D. Gapochenko, Andrei A.Mamalui

Aesthetics principles in history of physics        

Μαρία Τερδήμου

Τα θεμέλια του επιστημονικού έργου του Βενιαμίν Λέσβιου και η εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη

17.10-17.30

Yiorgo N. Maniatis

Pythagorean Philolaus’ pyrocentric universe: its significance and contribution to astronomy and astrophysics                                              

Κώστας Στεργιόπουλος

Ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: οριοθετώντας μια εποικοδομητική αξιοποίηση

17.30-17.50

Nicholas A.E. Kalospyros

Considering the History of Classical Scholarship in the Epistemological Genre: The Reference Model of the Dutch Scholars of the 18th century    

Κωνσταντίνος Νικολαντωνάκης

Ελληνική και αραβική επιστήμη υπό το πρίσμα της ευρωκεντρικής αντίληψης της επιστήμης

17.50-18.10

COFFEE BRAKE

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

 

 

Amphitheatre L. Zervas”-Αμφιθέατρο «Λ. Ζέρβας»

 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Θεωρίες του Χώρου»

Διοργάνωση: Ε. Βαμπούλης, Γ. Κατσιαμπούρα

Lecture Room-Αίθουσα Διαλέξεων

18.10-18.30

Ι. Καλογεράκος

Η έννοια του χώρου στον ελληνικό αρχαϊκό θεογονικό και κοσμολογικό στοχασμό.

 

XU Kang, HE Chao

History of innovation should be to import the mainstream history of science - on the positioning of the history of management-science        

18.30-19.00

Β. Κάλφας

Η πλατωνική «Χώρα»                             

Raffaele Pisano

On Principles In Sadi Carnot’s Heat Theory (1824)

19.00-19.30

Σ. Σταυριανέας

Ο τόπος στον Αριστοτέλη

Martha-Alicia Villela, Ana Barahona

The Discovery of Insulin and Diabetes in Mexico

19.30-20.00

Γ. Κατσιαμπούρα

Περί σύμπαντος χώρου στη βυζαντινή παράδοση

                                                       

Alain Ulazia Manterola

Historical exemplars in order to classify the construction process of the analogical source in physical-mathematical creativity

20.00-20.30

Ζ. Μπόζεμπεργκ

Μετασχηματισμοί της έννοιας του χώρου:

από το Μεσαίωνα στην Αναγέννηση  

Maria Terdimou

The role of the History of Mathematics in Teaching,

as recorded via questionnaire

20.30-21.00

Ε. Βαμπούλης

Το πρόβλημα του κενού στην πρώιμη νεότερη φιλοσοφία

 

 

 

SUNDAY 9th MAY 2010-ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2010

 

AmphitheatreL. Zervas”-Αμφιθέατρο «Λ. Ζέρβας»

Lecture Room-Αίθουσα Διαλέξεων

9.00-9.20

Στ. Ασημόπουλος, Άνθ. Χαλκίδης, Κων. Ταμπάκης

Η παρουσία των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στο περιοδικό «Φυσικός Κόσμος» την εικοσαετία 1966-1986

Δημήτριος Λαθούρης

Αξιοποίηση επιστημονικών εφευρέσεων στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: η λειτουργία του θερμομέτρου

9.20-9.40

Ιωάννα Κ. Σταύρου, Κωνσταντίνος Σκορδούλης

Επιστημονική φαντασία και φυσικές επιστήμες: Διδακτικές προσεγγίσεις

Ιωάννης Σταράκης & Κρυσταλλία Χαλκιά

Οι ιδέες μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη φαινόμενη κίνηση της Σελήνης

9.40-10.00

Β. Τσελφές, Γ. Φασουλόπουλος, Γ.  Έψιμος

Η διδακτική χρήση της Ιστορίας των Επιστημών μέσα στις αναπαραγωγικές δομές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: η περίπτωση του θερμοσκοπίου / θερμομέτρου

Κυριακή Δημητριάδη και Κρυσταλλία Χαλκιά

Διδακτική προσέγγιση

του πρώτου αξιώματος της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

10.00-10.20

Κ. Ζορμπαλά

Από τον Pasch στον Tarski

Επιλογή πρωταρχικών εννοιών στη γεωμετρία  και  αρχές που πρέπει να ικανοποιεί ένα αξιωματικό σύστημα

Αθανάσιος Βελέντζας, Κρυσταλλία Χαλκιά

Το «κανόνι του Newton»: Ένα παράδειγμα αξιοποίησης των «ιστορικών» Νοητικών Πειραμάτων στη διδασκαλία της φυσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

10.20-10.40

Παναγιώτα Κοταρίνου,  Χαρούλα Σταθοπούλου

ΤΟ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ Ή Η ΒΑΡΙΑ ΓΗ; Επιλέγοντας το «μέτρο» ως πολίτες της Γαλλικής Επανάστασης

Αρτεμησία Στούμπα, Άνθιμος Χαλκίδης, Κωνσταντίνος Σκορδούλης

Οι κλίμακες κατανόησης του φυσικού κόσμου και η αντιμετώπισή  τους από φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος

10.40-11.00

Ελένη Γιαννακοπούλου

Ο φόβος των ενηλίκων για τα μαθηματικά του σχολείου και της καθημερινότητας

Χριστίνα Στεφανή

Το πρόβλημα της αναπαράστασης και η αναζήτηση εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στην κβαντική χημεία

11.00-11.20

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

 

11.20-13.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Ε. Κολέζα, Δ. Χασάπης, Κ. Νικολαντωνάκης

Επαναστάσεις στα Μαθηματικά

13.00-13.40

Πέτρος Π. Καριώτογλου

 Παιδαγωγική Σχολή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η διερεύνηση ως επερχόμενο διδακτικό παράδειγμα στην εκπαίδευση των φυσικών επιστημών

13.40-14.00

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ