Δύο θέματα που παραπέμπουν στον ΑΡΧΙΜΗΔΗ

 

Την δεκαετία του 80 ψάχνοντας στα βιβλιοπωλεία της Αθήνας ανακάλυψα δύο βιβλία ΦΥΣΙΚΗΣ με τον αιρετικό για την εποχή αυτή τίτλο:

<< Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΥ,  Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΟΥ>>

Συγγραφέας των δύο αυτών βιβλίων υπήρξε ο φυσικός Ανδρέας Κασσέτας, άγνωστος τότε σε μένα, που αμέσως κέρδισε την εκτίμησή μου, διότι καταπιανόταν εκτός των άλλων και με μερικά ιδιόρρυθμα θέματα που ναι μεν δεν είχαν πιθανότητα να τεθούν στις εισαγωγικές εξετάσεις αλλά σ’ μένα προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση.

Ένα από τα ιδιόρρυθμα αυτά θέματα αφορούσε την άνωση που δέχεται στερεό σώμα από επιταχυνόμενο υγρό.

Η ανάπτυξη του θέματος αυτού κατέληγε σε συμπέρασμα που φαινομενικά βρισκόταν σε αντίφαση με τον νόμο του ΑΡΧΙΜΗΔΗ που θέλει την κατεύ θυνση της άνωσης να είναι κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω.

Σκέφθηκα λοιπόν να φέρω μέσω της ιστοσελίδας του Ανδρέα το θέμα αυτό στην επικαιρότητα,

διότι φρονώ ότι έχει μια φρεσκάδα που λείπει στην δεκαετία που διανύουμε.

Θα ακολουθήσω διαφορετικό τρόπο από εκείνο που αναφέρεται στο βιβλίο του Ανδρέα και το συμπέρασμα που θα προκύψει θα χρησιμοποι ηθεί για τον καθορισμό της κίνησης ενός σφαιριδίου από φελλό μέσα σε υγρό που επιταχύνεται ως προς το σύστημα αναφοράς του εδάφους.

Τέλος θα κλείσω την εργασία μου αυτή με ένα θέμα αρμονικής ταλάντωσης στο οποίο εμλέκονται η άνωση,

η στροφική κίνηση μιας σταθερής τροχαλίας και η μεταφορική κίνηση δύο σωμάτων.

 

P.M.

 

Άνωση σε επιταχυνόμενο υγρό

Άνωση, αρμονική ταλάντωση και στροφική κίνηση