Αφορμή για την εργασία μου αυτή υπήρξε μια ιδέα του φυσικού Αντρέα Κασσέτα να εξετάσει πως απεικονίζεται μια ομαλή κυκλική κίνηση κατά την μετάβαση από το σύστημα αναφοράς του εδάφους σε ένα άλλο αδρανειακό σύστημα, που κινείται ως προς το προηγούμενο με ταχύτητα, της οποίας ο φορέας είναι παράλληλος προς τον κοινό άξονα Οψ των δύο συστημάτων και το μέτρο της είναι ίσο με εκείνο της ομαλής κυκλικής κίνησης.

Τότε ήρθε στο μυαλό μου το θέμα που δόθηκε στο Φυσικό τμήμα του Πανεπιστη μίου της Αθήνας το έτος 1961 με εξεταστές τον καθηγητή της Ηλεκτρονικής Φυσικής Μιχάλη Αναστασιάδη και τον καθηγητή της Μετεωρολογίας Ηλία Μαριολόπουλο, το οποίο αφορούσε την κίνηση ηλεκτρονίου σε συνδυασμένο ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο, των οποίων τα χαρακτηριστι κά διανύσματα είναι μεταξύ τους κάθετα. Την εποχή αυτή εγώ ήμουν δευτε ροετής φοιτητής του Φυσικού τμήματος και όλες μου οι προσπάθειες να δώσω στοιχειώδη λύση στο πρόβλημα απέβησαν άκαρπες. Αργότερα κατάφερα να δώσω μια υποφερτή στοιχειώδη λύση χωρίς την χρήση διαφορικών εξισώσεων.

 Αυτόν τον καιρό ο χρόνος που έχω στην διάθεσή μου, μου επιτρέπει να παρουσιάσω δύο νέες λύσεις του θέματος και ευχαριστώ τον Αντρέα Κασσέτα διότι δέχθηκε να φιλοξενήσει στην ιστοσελίδα του την εργασία μου που αναφέρεται στις λύσεις αυτές. Η μία λύση καταλήγει, χωρίς την χρήση διαφορικών εξισώσεων, σε αναλυτικές εκφράσεις των παραμετρικών εξισώσεων της τροχιάς του φορτισμένου σωματιδίου και στηρίζεται στην αντίστροφη ιδέα του Αντρέα, ενώ  η άλλη λύση εξηγεί ποιοτικά την μορφή της τροχιάς του σωματιδίου. Την δεύτερη λύση μπορεί να  παρακολουθήσει ένας πολύ κάλος μαθητής της Γ΄ Λυκείου, είναι δε σίγουρο, ότι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι μαθητές, παρά την υποβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής στο Λύκειο.  

 

P.M. Φυσικός

 

H μία λύση

Η άλλη λύση