Φυσική. Στατικός Ηλεκτρισμός.   Οι ΕΝΝΟΙΕΣ

 

ΔΥΝΑΜΗ

Μία από τις έννοιες που περιγράφουν τις αλληλεπιδράσεις.

Ορίζεται από τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Αιτία μεταβολής της κινητικής κατάστασης. Η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ δύο ομώνυμων φορτίων απωστική και μεταξύ ετερώνυμων ελκτική

Αποτελεί διανυσματικό

φυσικό μέγεθος

με μονάδα το ένα νιούτον

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΦΟΡΤΙΟ

Φυσική οντότητα που εκδηλώνεται σε αντικείμενα όταν τα τρίβουμε .Θεωρείται υπεύθυνο για τις ηλεκτρικές δυνάμεις

Ορίζεται ως ΘΕΤΙΚΟ το εμφανιζόμενο στο γυαλί όταν το

τρίψουμε με μετάξι και ως ΑΡΝΗΤΙΚΟ στο κεχριμπάρι

( ή σε πλαστικό ) όταν το τρίψουμε με μάλλινο ύφασμα.

Τα ομώνυμα φορτία έλκονται. Τα ετερώνυμα απωθούνται .

Μονόμετρο μέγεθος με μονάδα το ένα κουλόμ.

Η τιμή του μπορεί να είναι είτε θετική είτε ή αρνητική.

Υπακούει στην Αρχή

Διατήρησης του φορτίου

Εμφανίζεται κβαντισμένο

Υπάρχει στοιχειώδες φορτίο. Το στοιχειώδες αρνητικό φορτίο φέρεται από ηλεκτρόνια και το στοιχειώδες θετικό από πρωτόνια

ΑΓΩΓΟΣ

Αντικείμενο που επιτρέπει τη μετακίνηση ηλεκτρικού φορτίου

 

Υλικό σώμα με ελεύθερα ηλεκτρόνια

ΜΟΝΩΤΗΣ

Αντικείμενο που δεν επιτρέπει μετακίνηση ηλεκτρικού φορτίου

 

Υλικό σώμα χωρίς ελεύθερα ηλεκτρόνια

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΠΕΔΙΟ

Χώρος όπου ασκούνται δυνάμεις σε σώματα

με ηλεκτρικό φορτίο. Χώρος όπου τα σώματα με ηλεκτρικό

φορτίο αποκτούν δυναμική ενέργεια

 

ΕΝΤΑΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ

Αναφέρεται σε ένα σημείο του ηλεκτρικού πεδίου

Ορίζεται ως ανά μονάδα φορτίου ασκούμενη δύναμη

σε φορτισμένο αντικείμενο που βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο

Διανυσματικό φυσικό

 μέγεθος με μονάδα το

ένα νιούτον ανά κουλόμ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΗ

 

 

Μικρά φορτισμένα αντικείμενα «ξαπλώνουν» σε αόρατες γραμμές  γύρω από φορτισμένο σώμα, όπως τα σιδηρορινίσματα γύρω από μαγνήτη

 

Ορίζεται ως γραμμή σε κάθε σημείο της οποίας εφάπτεται

το διάνυσμα της έντασης

ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μία από τις έννοιες που περιγράφουν τις αλληλεπιδράσεις.

Ένα φορτισμένο αντικείμενο αν βρεθεί σε σημείο Α ηλεκτρικού πεδίου,  «έχει δυναμική ενέργεια».  Εάν χρειάζεται να του μεταβιβάσουμε ενέργεια για να  βρεθεί ( από το άπειρο ) στο σημείο Α,   η τιμή της ενέργειάς του  είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ.

Εάν απομακρύνεται μόνο του από το πεδίο, η τιμή της ενέργειάς του στο σημείο Α  είναι ΘΕΤΙΚΗ και ίση με την ενέργεια που αποδίδει μετακινούμενο προς το άπειρο.

Μονόμετρο  μέγεθος

 με μονάδα το ένα τζάουλ.

Η δυναμική ενέργεια ενός φορτισμένου σώματος

 στο ηλεκτρικό πεδίο

ενός άλλου,  θεωρείται

«ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΕΔΙΟΥ

Αναφέρεται σε ένα σημείο του ηλεκτρικού πεδίου

Ορίζεται ως ανά μονάδα φορτίου δυναμική ενέργεια την οποία

αποκτά φορτισμένο αντικείμενο που βρέθηκε στο σημείο

Μονόμετρο μέγεθος

με μονάδα το ένα  βολτ

Η τιμή του θετική ή αρνητική

ΦΟΡΤΙΟ

ΠΥΚΝΩΤΗ

Ορίζεται ως το θετικό φορτίο του θετικά φορτισμένου οπλισμού. Είναι θετική ποσότητα .

Μονόμετρο μέγεθος 

με μονάδα το  ένα κουλόμ

ΤΑΣΗ

ΠΥΚΝΩΤΗ

Ορίζεται ως διαφορά των δυναμικών των δύο οπλισμών του

φορτισμένου πυκνωτή

Μονόμετρο  μέγεθος

με μονάδα το ένα  βολτ

Η τιμή του είναι θετική

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΥΚΝΩΤΗ

Ορίζεται ως πηλίκο του φορτίου του πυκνωτή προς

τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών του.

Μονόμετρο  με μονάδα το ένα φαράντ. Η τιμή ι θετική

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΑ

Ορίζεται ως λόγος της χωρητικότητας ενός πυκνωτή προς τη

χωρητικότητα που θα είχε εάν μεταξύ των οπλισμών του υπήρχε κενό

Αδιάστατο

φυσικό μέγεθος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΥ

ΠΥΚΝΩΤΗ

Ορίζεται ως ενέργεια που μπορεί να μεταβιβάσει ο πυκνωτής

κατά την εκφόρτισή του. Θεωρείται «ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου»  αποθηκευμένη στο ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή.

Μονόμετρο  μέγεθος

με μονάδα το ένα τζάουλ.

Η τιμή του είναι θετική

 

Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.