Γ΄ γυμνασίου                 ΦΥΣΙΚΗ.

      Ένα πρόγραμμα για τη διδασκαλία

 

 

Μήνας

Περιεχόμενο διδασκαλίας

σελίδες

Σεπτέμβριος

5 διδακτικές ώρες

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ.  Ηλεκτρική δύναμη και ηλεκτρικό φορτίο. 

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.  

 α. Η εργαστηριακή εμπειρία και η περιγραφή τους .

Έλξη του ήλεκτρου,  άπωση ηλεκτρισμένων σωμάτων ,

έλξη ηλεκτρισμένων σωμάτων, ηλέκτριση με τριβή,

ηλέκτριση με επαφή, ηλέκτριση με επαγωγή .

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Ηλεκτρικό εκκρεμές,

ηλεκτροσκόπιο, ηλεκτροστατική μηχανή

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ. Αγωγός και μονωτής

11-14

17-20

Οκτώβριος

7 διδακτικές ώρες

Οι  ΝΟΜΟΙ και οι ΘΕΩΡΙΕΣ

Ο νόμος του Coulomb. Η Διατήρηση του φορτίου .

H ατομική θεωρία.  Η θεωρία περί ελευθέρων ηλεκτρονίων.

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ     β.  Η ερμηνεία τους.

Οι  ΕΝΝΟΙΕΣ.  Ηλεκτρικό πεδίο,

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου, δυναμική γραμμή. ενέργεια

22-34

15-16

 

 

Νοέμβριος

8 διδακτικές ώρες

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ και η εργαστηριακή εμπειρία.

Το ηλεκτρικό ρεύμα,  Θερμικά, χημικά, μαγνητικά φαινόμενα

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Η μπαταρία, το κύκλωμα

το αμπερόμετρο, το βολτόμετρο, ο αντιστάτης.

Η ΘΕΩΡΙΑ. Μια θεωρία για το ηλεκτρικό ρεύμα 

Οι  ΕΝΝΟΙΕΣ.   Ένταση ρεύματος, φορά ρεύματος,

διαφορά δυναμικού, αντίσταση, ειδική αντίσταση,

ηλεκτρικό δίπολο    Οι ΝΟΜΟΙ. Ο νόμος του Ohm.

 «Από τι εξαρτάται η τιμή της αντίστασης ;»

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Ο ροοστάτης.

Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ . Σύνδεση αντιστατών.

35-64

Δεκέμβριος

5 διδακτικές ώρες

ΝΟΜΟΙ. Η Διατήρηση του φορτίου

Η ΕΝΝΟΙΑ. Μεταβιβαζόμενη ηλεκτρική ενέργεια

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Θερμιδόμετρο,  θερμόμετρο, λαμπτήρας, ηλεκτρική κουζίνα, θερμοσίφωνας , ασφάλεια

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Το φαινόμενο Joule

ΝΟΜΟΙ. Ο νόμος του Joule

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Χημικά και βιολογικά αποτελέσματα

του ηλεκτρικού ρεύματος.

65 – 73

78-79

Ιανουάριος

5 διδακτικές ώρες

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Μαγνήτης, μαγνητική βελόνα, ηλεκτρομαγνήτης, κινητήρας, γεννήτρια

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ:  Αλληλεπιδράσεις ρευμάτων και μαγνητών Οι ΕΝΝΟΙΕΣ: Μετατρεπόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ισχύς

74-78

80-88

 

 

Α΄ Λυκείου                  ΦΥΣΙΚΗ.

        Ένα πρόγραμμα για τη διδασκαλία

 

 

 

Μήνας

Περιεχόμενο διδασκαλίας

σελίδες

Σεπτέμβριος

5 διδακτικές ώρες

Τι είναι Φυσική;

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ.  Χρονικό διάστημα, χρονική στιγμή, όγκος, επιφάνεια, απόσταση, σύστημα αναφοράς, υλικό σημείο, θέση

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.  

Η εργαστηριακή εμπειρία και η περιγραφή τους

με αλγεβρικές εξισώσεις και με γραφικές παραστάσεις .

Η κίνηση. Η σχετική κίνηση. 

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.  Χρονόμετρο, μετροταινία, ηλεκτρικός χρονομετρητής , αμαξίδιο, χαρτοταινία

14- 32

Οκτώβριος

7 διδακτικές ώρες

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ. Μετατόπιση, ταχύτητα και  επιτάχυνση.

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.  Η ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Η ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση .

Η ελεύθερη πτώση

Η ευθύγραμμη κίνηση με επιβραδύνουσα επιτάχυνση

Η εργαστηριακή εμπειρία και η περιγραφή τους

με αλγεβρικές εξισώσεις και με γραφικές παραστάσεις

33-57

89-93

 

 

Νοέμβριος

8 διδακτικές ώρες

Εμβάθυνση στα φαινόμενο ευθύγραμμη κίνηση με επιτάχυνση. 

Ο Ισαάκ Νεύτων και η εποχή του

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η ισορροπία

Η ευθύγραμμη κίνηση, η παραμόρφωση

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.  Το δυναμόμετρο, ο χρονομετρητής

ΕΝΝΟΙΕΣ. Η δύναμη, η συνισταμένη ασκουμένων δυνάμεων,

 η αδράνεια, η μάζα, το βάρος, η τριβή

ΝΟΜΟΙ.  Ο νόμος του Hooke, o κανόνας του παραλληλογράμμου

Ο πρώτος νευτωνικός νόμος της κίνησης

58-88

Δεκέμβριος

5 διδακτικές ώρες

ΕΝΝΟΙΕΣ. η τριβή

ΝΟΜΟΙ.  Ο δεύτερος νευτωνικός  νόμος της κίνησης

Για δυνάμεις ομοεπίπεδες,

η αλγεβρική διατύπωση  με δύο εξισώσεις                

Ο τρίτος νευτωνικός νόμος της κίνησης

Οι νόμοι της τριβής

94-122

Ιανουάριος

7 διδακτικές ώρες

 Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η οριζόντια βολή . 

Η ομαλή κυκλική κίνηση

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ. Περίοδος, συχνότητα,

κεντρομόλος επιτάχυνση, γωνιακή ταχύτητα

ΝΟΜΟΙ.  Η Αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων

Ο δεύτερος νευτωνικός  νόμος της κίνησης

στο φαινόμενο ομαλή κυκλική κίνηση

123-127

130-160

 

 

 

Β΄ Λυκείου               ΦΥΣΙΚΗ  Γενικής Παιδείας

        Ένα πρόγραμμα για τη διδασκαλία

 

 

 

 

Μήνας

Περιεχόμενο διδασκαλίας

σελίδες

Σεπτέμβριος

5 διδακτικές ώρες

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.  α. Η εργαστηριακή εμπειρία και η περιγραφή τους .

Έλξη μεταξύ μαγνητών, άπωση μεταξύ μαγνητών

Έλξη του ήλεκτρου,  άπωση ηλεκτρισμένων σωμάτων ,

έλξη ηλεκτρισμένων σωμάτων, ηλέκτριση με τριβή,

ηλέκτριση με επαφή, ηλέκτριση με επαγωγή .

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Ηλεκτρικό εκκρεμές, ηλεκτροσκόπιο,

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ.  Ηλεκτρική δύναμη και ηλεκτρικό φορτίο. 

Οι  ΝΟΜΟΙ και οι ΘΕΩΡΙΕΣ

Ο νόμος του Coulomb. Η Διατήρηση του φορτίου .

H ατομική θεωρία.  Η θεωρία περί ελευθέρων ηλεκτρονίων.

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ     β.  Η ερμηνεία τους.

Οι  ΕΝΝΟΙΕΣ.  Ηλεκτρικό πεδίο,  Ένταση ηλεκτρικού πεδίου, δυναμική γραμμή.

1- 21

Οκτώβριος

7 διδακτικές ώρες

Οι  ΕΝΝΟΙΕΣ.  Δυναμική ενέργεια , Δυναμικό

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Ο πυκνωτής, η ηλεκτροστατική μηχανή

Οι  ΕΝΝΟΙΕΣ.  Χωρητικότητα πυκνωτή, διηλεκτρική σταθερά,

Ενέργεια φορτισμένου πυκνωτή

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.  Η φόρτιση του πυκνωτή, η αποθήκευση φορτίου, η εκφόρτιση του πυκνωτή.

21- 58

 

 

Νοέμβριος

8 διδακτικές ώρες

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ και η εργαστηριακή εμπειρία.

Το ηλεκτρικό ρεύμα,  Θερμικά, χημικά, μαγνητικά φαινόμενα

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Η μπαταρία, το κύκλωμα

το αμπερόμετρο, το βολτόμετρο, ο αντιστάτης.

Η ΘΕΩΡΙΑ. Μια θεωρία για το ηλεκτρικό ρεύμα 

Οι  ΕΝΝΟΙΕΣ.   Ένταση ρεύματος, φορά ρεύματος,

διαφορά δυναμικού, αντίσταση, ηλεκτρικό δίπολο

Οι ΝΟΜΟΙ. Ο 1ος κανόνας του Kirchhoff.  

Ο 2ος κανόνας του Kirchhoff.  Ο νόμος του Ohm.

Οι  ΕΝΝΟΙΕΣ.   H αντίσταση, η ειδική αντίσταση

Η ΕΡΕΥΝΑ .  «Από τι εξαρτάται η τιμή της αντίστασης ;»

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Ο ροοστάτης, το ποτενσιόμετρο.

 Η ΕΡΕΥΝΑ . Σύνδεση αντιστατών.

58-85

Δεκέμβριος

5 διδακτικές ώρες

Οι  ΕΝΝΟΙΕΣ.   Μεταβιβαζόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε τμήμα κυκλώματος, ηλεκτρική ισχύς σε τμήμα κυκλώματος

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Θερμιδόμετρο,  λαμπτήρας,  ασφάλεια

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Το φαινόμενο Joule .   Ο ΝΟΜΟΣ του Joule

86-122

Ιανουάριος

5 διδακτικές ώρες

Οι  ΕΝΝΟΙΕΣ.  Ενέργεια μεταβιβαζόμενη στο κύκλωμα,

 ολική ισχύς κυκλώματος, ηλεκτρεγερτική δύναμη πηγής.

Πολική τάση, εσωτερική αντίσταση πηγής.

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Οικιακές συσκευές

122-140

 

 

 

Β΄ Λυκείου               ΦΥΣΙΚΗ  Κατεύθυνσης  

      Ένα πρόγραμμα για τη διδασκαλία

 

 

 

 

Μήνας

Περιεχόμενο διδασκαλίας

σελίδες

Σεπτέμβριος

5 διδακτικές ώρες

Α΄ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ του Μακρόκοσμου

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Αέριο, ιδανικό αέριο, δοχείο , έμβολο

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ       Κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας. 

Αντιστρεπτή μεταβολή.  Ισόθερμη μεταβολή.

Ισόχωρη μεταβολή. Ισόθερμη μεταβολή.

Η εργαστηριακή εμπειρία και η περιγραφή τους  με γραφικές παραστάσεις

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ:  Μάζα αερίου,  όγκος αερίου, πυκνότητα,

πίεση αερίου , θερμοκρασία αερίου, mol,

σταθερά των ιδανικών αερίων

Οι ΝΟΜΟΙ. Ο νόμος του Boyle. Οι νόμοι Charles και Gay-Lussac.  Καταστατική εξίσωση ιδανικού αερίου

1- 14

26- 32

35- 39

 

Οκτώβριος

7 διδακτικές ώρες

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Αδιαβατική μεταβολή. Κυκλική μεταβολή.

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ:  Έργο, θερμότητα, εσωτερική ενέργεια, αριθμός Avogadro, γραμμομοριακή  ειδική θερμότητα υπό σταθερή πίεση γραμμομοριακή  ειδική θερμότητα υπό σταθερό όγκο

Οι ΝΟΜΟΙ. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής      

40- 48

 

Νοέμβριος

8 διδακτικές ώρες

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Θερμική μηχανή, ψυκτική μηχανή

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Κύκλος Carnot, Κύκλος Otto

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ:  Συντελεστής απόδοσης μιας μηχανής

 Από τον Watt στον Carnot και στις μηχανές Otto και Diesel

 

Β΄ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ του Μακρόκοσμου

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ:  ταχύτητα σωματιδίου- μορίου, κινητική ενέργεια μορίου, μέση κινητική ενέργεια, σταθερά του Boltzmann

Ιδανικό αέριο από τη σκοπιά του Μικρόκοσμου

Η ΘΕΩΡΙΑ: Κινητική θεωρία των αερίων

49-54

64-80

15-34

Δεκέμβριος

5 διδακτικές ώρες

 

Ιανουάριος

5 διδακτικές ώρες

Γ΄ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ: Ηλεκτρικό πεδίο, ένταση ηλεκτρικού πεδίου, δυναμική ενέργεια σωματιδίου σε ηλεκτρικό πεδίο, δυναμική ενέργεια συστήματος, δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου, ενέργεια αποθηκευμένη σε φορτισμένο πυκνωτή

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Κίνηση σωματιδίου σε ηλεκτρικό πεδίο

Οι ΝΟΜΟΙ. Η  Διατήρηση της ενέργειας.

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Ο καθοδικός σωλήνας.

Ο παλμογράφος. Ο πυκνωτής

90 – 111

125-148

 

 

 

 

 

 

Γ΄ Λυκείου               ΦΥΣΙΚΗ  Κατεύθυνσης  

           Ένα πρόγραμμα για τη διδασκαλία

 

 

 

 

Μήνας

Περιεχόμενο διδασκαλίας

σελίδες

Σεπτέμβριος

9 διδακτικές ώρες

 

 

Οκτώβριος

11 διδακτικές ώρες

 

 

5 διδακτικές ώρες

του

Νοεμβρίου

 

 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Ελατήριο, βαρίδι, χρονόμετρο, μετροταινία

πυκνωτής, πηνίο, διεγέρτης

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ     Αμείωτη μηχανική αρμονική ταλάντωση

Αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση

Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση . Φθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση

Εξαναγκασμένη μηχανική ταλάντωση.

Εξαναγκασμένη ηλεκτρική ταλάντωση.

Συντονισμός. Σύνθετη ταλάντωση. Διακρότημα.

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ:  χρονικό διάστημα, θέση (απομάκρυνση), ταχύτητα, επιτάχυνση, περίοδος συχνότητα, γωνιακή συχνότητα, φάση, δύναμη επαναφοράς , ενέργεια ταλαντωτή, αρχική φάση, χωρητικότητα πυκνωτή, συντελεστής αυτεπαγωγής,

 φορτίο πυκνωτή, ένταση ρεύματος, ενέργεια στο ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή, ενέργεια στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου, σταθερά απόσβεσης, ιδιοσυχνότητα,  συχνότητα διακροτήματος.

Οι ΝΟΜΟΙ. Ο δεύτερος νόμος της κίνησης στο φαινόμενο αρμονική ταλάντωση . Η διατήρηση της ενέργειας.

 

7- 42

 

Νοέμβριος

6 διδακτικές ώρες

 

Δεκέμβριος

9 διδακτικές ώρες

 

 

ΚΥΜΑΤΑ

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: Διάδοση μιας ταλάντωσης,

συμβολή των κυμάτων, στάσιμο κύμα    

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ:  Κύμα, ελαστικό μέσο,  εγκάρσιο κύμα , διάμηκες κύμα, μηχανικό κύμα,  ταχύτητα διάδοσης, συχνότητα κύματος, μήκος κύματος, πηγή κύματος, απόσταση από την πηγή

Οι ΝΟΜΟΙ. Εξίσωση αρμονικού κύματος.

Αρχή της επαλληλίας. Εξίσωση στάσιμου κύματος

43-55

73-77

80-81

Ιανουάριος

9 διδακτικές ώρες

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικού κύματος, διάδοση ηλεκτρομαγνητικού κύματος, ανάκλαση του φωτός, διάθλαση του φωτός, ολική ανάκλαση

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ:  Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, Ηλεκτρομαγνητικό κύμα,  ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ταχύτητα του φωτός, δείκτης διάθλασης. κρίσιμη γωνία

Οι ΝΟΜΟΙ: Η εξίσωση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος

Ο νόμος του Snell. Η συνθήκη ολικής ανάκλασης

55-70

78-79

82-85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ Λυκείου                  ΦΥΣΙΚΗ.

Ένα πρόγραμμα για τη διδασκαλία

 

 

 

 

Μήνας

Περιεχόμενο διδασκαλίας

σελίδες

Σεπτέμβριος

5 διδακτικές ώρες

Τι είναι Φυσική;

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ.  Χρονικό διάστημα, χρονική στιγμή, όγκος, επιφάνεια, απόσταση, σύστημα αναφοράς, υλικό σημείο, θέση

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.  

Η εργαστηριακή εμπειρία και η περιγραφή τους

με αλγεβρικές εξισώσεις και με γραφικές παραστάσεις .

Η κίνηση. Η σχετική κίνηση. 

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.  Χρονόμετρο, μετροταινία, ηλεκτρικός χρονομετρητής , αμαξίδιο, χαρτοταινία

14- 32

Οκτώβριος

7 διδακτικές ώρες

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ. Μετατόπιση, ταχύτητα και  επιτάχυνση.

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.  Η ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Η ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση .

Η ελεύθερη πτώση

Η ευθύγραμμη κίνηση με επιβραδύνουσα επιτάχυνση

Η εργαστηριακή εμπειρία και η περιγραφή τους

με αλγεβρικές εξισώσεις και με γραφικές παραστάσεις

33-57

89-93

 

 

Νοέμβριος

8 διδακτικές ώρες

Εμβάθυνση στα φαινόμενο ευθύγραμμη κίνηση με επιτάχυνση. 

Ο Ισαάκ Νεύτων και η εποχή του

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η ευθύγραμμη κίνηση, η παραμόρφωση

Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.  Το δυναμόμετρο, ο χρονομετρητής

ΕΝΝΟΙΕΣ. Η δύναμη, η συνισταμένη ασκουμένων δυνάμεων,

 η αδράνεια, η μάζα, το βάρος, η τριβή

ΝΟΜΟΙ.  Ο νόμος του Hooke, o κανόνας του παραλληλογράμμου

Ο πρώτος νευτωνικός νόμος της κίνησης

58-88

Δεκέμβριος

5 διδακτικές ώρες

ΕΝΝΟΙΕΣ. η τριβή

ΝΟΜΟΙ.  Ο δεύτερος νευτωνικός  νόμος της κίνησης

Για δυνάμεις ομοεπίπεδες,

η αλγεβρική διατύπωση  με δύο εξισώσεις                

Ο τρίτος νευτωνικός νόμος της κίνησης

Οι νόμοι της τριβής

94-122

Ιανουάριος

7 διδακτικές ώρες

 Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η οριζόντια βολή . 

Η ομαλή κυκλική κίνηση

Οι ΕΝΝΟΙΕΣ. Περίοδος, συχνότητα,

κεντρομόλος επιτάχυνση, γωνιακή ταχύτητα

ΝΟΜΟΙ.  Η Αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων

Ο δεύτερος νευτωνικός  νόμος της κίνησης

στο φαινόμενο ομαλή κυκλική κίνηση

123-127

130-160