Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

O  Λόρδος Κέλβιν
και η ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

 

Το 1848, ο Άγγλος William Thomson, τότε 24 ετών,  δημοσιεύει το On an Absolute Thermometric Scaleστο οποίο προτείνει τη λεγόμενη ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ με το απόλυτο μηδέν. Το ΑΠΌΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝ της κλίμακας θα συνδεθεί τόσο με τις θεωρίες Μικρόκοσμου – Κινητική Θεωρία των Αερίων – όσο και με την πειραματική έρευνα. Συγκεκριμένα το βασικό στοιχείο που οδήγησε στην ιδέα για την απόλυτη θερμοκρασία ήταν το πειραματικό δεδομένο του Charles και Gay Lussac  ότι κατά την ψύξη ενός αερίου «η ελάττωση του όγκου κατά 1/273 ισχύει για όλα τα αέρια». Μία οποιαδήποτε μεταβολή θερμοκρασίας στην απόλυτη κλίμακα είναι ΙΣΗ με την αντίστοιχη μεταβολή στην κλίμακα Κελσίου, αλλά μια θερμοκρασία θ στην κλίμακα Κελσίου αντιστοιχεί σε (273+θ) περίπου  στην απόλυτη κλίμακα,  για την ακρίβεια 273,15+θ.   

Με βάση την απόλυτη κλίμακα,  η Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων πήρε την τελική της μορφή

                                                      ΡV = nRΤ

Μερικές  δεκαετίες αργότερα,   ο William Thomson θα λέγεται και λόρδος KELVIN και η κλίμακα θα χαρακτηρίζεται κλίμακα Κέλβιν.