Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ στη ΦΥΣΙΚΗ 2005, 2007, 2009

 

Το 2005 τα θέματα ήταν 50, το 2007 ήταν 56 και το 2009 επίσης 56.

162 θέματα,  όλα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Αποδεχόμενοι τη δομή

«η ΦΥΣΙΚΗ είναι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΝΟΜΟΙ»

ας δούμε τα 162 θέματα ( 50 για το 2005, 56 για το 2007 και 56 για το 2009 ) σύμφωνα με τη δομή αυτή  .

 

Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Σε ποια ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ αναφέρονταν ;

13 από τα  θέματα αναφέρονταν σε ευθύγραμμη κίνηση υλικού σημείου,

11 σε ηλεκτρικό ρεύμα ( θερμικά και μαγνητικά φαινόμενα και διαμόρφωση της τιμής του)

5 σε διάθλαση, 4 σε ηλεκτρομαγνητική επαγωγή . .

 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

13

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

11

ΔΙΑΘΛΑΣΗ

5

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

4

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

4

ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

4

ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ

4

ΚΡΟΥΣΗ

3

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

3

ΑΝΑΚΛΑΣΗ

2

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

2

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

2

ΚΥΛΙΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ

2

ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

2

ΚΥΚΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

2

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Compton

2

ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

2

 

 

 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ λεπτονίων

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΑΕΡΙΩΝ

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ

ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ

ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΞΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΙΟΝΙΣΜΟΣ

ΙΣΟΘΕΡΜΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΙΣΟΧΩΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΜΑΛΗ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΧΑΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ RLC

ΣΥΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΗΚΩΝ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Hall

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ