ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ Γυμνασίου στη ΦΥΣΙΚΗ

                                                                    Τα θέματα

Το 1ο θέμα

α. Να διατυπώσετε τον νόμο για τη διάθλαση του φωτός με μία μαθηματική σχέση στην οποία να εμφανίζονται  

και οι τιμές της ταχύτητας  του φωτός.

Να αναφέρετε τι σημαίνει το κάθε σύμβολο που  θα χρησιμοποιήσετε. 

 

β. Μια φωτεινή μονοχρωματική ακτίνα υφίσταται διάθλαση όπως στο σχήμα.  

Να συγκρίνετε την ταχύτητα διάδοσης του φωτός στο μέσο 1 με την ταχύτητα διάδοσης του φωτός στο μέσο 2 .

Να αιτιολογήσετε την απάντηση   

 

 

Το 2Ο  θέμα

Μια μαθήτρια τρίβει προσεκτικά μια χτένα με ένα μάλλινο κασκόλ και συγχρόνως ένας μαθητής τρίβει ένα γυάλινο ραβδί με μεταξωτό ύφασμα. Είναι  γνωστό ότι η χτένα αποκτά αρνητικό φορτίο.  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αναφέρεται σε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ( 2α , 2 β, 2γ   .. . . . ) και να την χαρακτηρίσετε με τη λέξη ΣΩΣΤΟ εάν συμφωνείτε και με τη λέξη ΛΑΘΟΣ εάν διαφωνείτε. Για όσες από αυτές διαφωνείτε να αιτιολογήσετε τη διαφωνία σας.

α. Μετά το τρίψιμο το κασκόλ αποκτά αρνητικό φορτίο

β. Συμβαίνει   «μετανάστευση» ηλεκτρονίων από το μεταξωτό ύφασμα προς το γυαλί

γ. Μετά το τρίψιμο και των δύο η χτένα θα απωθεί τη γυάλινη ράβδο. 

δ. Μετά το τρίψιμο το μεταξωτό ύφασμα αποκτά αρνητικό φορτίο.

ε.  Καθώς τρίβει η μαθήτρια  συμβαίνει «μετανάστευση»  ηλεκτρονίων από το κασκόλ στη χτένα

στ. Καθώς τρίβει  ο μαθητής συμβαίνει «μετανάστευση» πρωτονίων από το μεταξωτό προς το γυαλί

ζ.  Μετά το τρίψιμο του μαθητή,  το γυαλί αποκτά λιγότερο φορτίο από το μεταξωτό

η. Το γυαλί είχε και εξακολουθεί να έχει ελεύθερα ηλεκτρόνια

θ. Μετά το τρίψιμο και των δύο το γυάλινο ραβδί θα έλκει τη χτένα

 

Το 3ο θέμα

Τα περισσότερα από τα παιδιά του Μάντσεστερ είναι περήφανα για δύο πράγματα.

Το ένα είναι η ποδοσφαιρική ομάδα Manchester United. Το άλλο είναι ότι ο James Prescott Joule

( Τζέημς Πρέσκοτ Τζάουλ ) είχε γεννηθεί στην πόλη τους και σήμερα το όνομά του είναι

η μονάδα μέτρησης μιας από τις σημαντικότερες έννοιες της Φυσικής . 

α. Ποια είναι αυτή η έννοια  η οποία  είναι και φυσικό μέγεθος ; 

Εκτός όμως από αυτό,  το όνομα του Τζάουλ έχει δοθεί σε ένα ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ και σε ένα ΝΟΜΟ της Φυσικής . Τι είναι το «φαινόμενο Τζάουλ»; 

Σας ζητούμε β. να διατυπώσετε τον νόμο του Τζάουλ με μία μαθηματική σχέση και να αναφέρετε

τι παριστάνει το κάθε σύμβολο που χρησιμοποιήσατε .

γ. Να υπολογίσετε το ποσόν θερμότητας που αποδίδεται στο περιβάλλον σε μισή ώρα από ένα αγωγό σταθερής θερμοκρασίας αντίστασης 300 Ω , ο οποίος διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα 0,1 Α.

 

 

Το 4ο θέμα

Εκείνη βρίσκεται έξω από το νερό. Κοιτάζει το χρυσόψαρο, εκείνη κατακόρυφα και από πάνω του, το βλέπει ανυψωμένο σε σχέση με την πραγματική του θέση. Γιατί συμβαίνει αυτό ;

Να το εξηγήσετε κάνοντας ένα σχέδιο με φωτεινές ακτίνες.

Το χρυσόψαρο την κοιτάζει κι εκείνο. Υποθέτουμε ότι η όρασή του λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο.

Πώς την βλέπει;  πιο κοντά του ή πιο μακριά του;

Να δικαιολογήσετε την απάντηση κάνοντας ένα σχέδιο με φωτεινές ακτίνες.

 

Το 5Ο  θέμα

Τι μετατροπές ενέργειας συμβαίνουν κατά τη λειτουργία 

α. του φούρνου της ηλεκτρικής κουζίνας      β. ενός μίξερ      γ. μιας μπαταρίας       δ. ενός ασανσέρ   

ε. ενός ανεμιστήρα      στ.  μιας τοστιέρας .            Πόση ενέργεια μεταφέρεται  από το δίκτυο των 220 βολτ της ΔΕΗ σε μια τοστιέρα 1100 βατ αναμμένη επί τρία λεπτά της ώρας ;

 

Το 6Ο  θέμα

Οι αντιστάσεις των τριών αντιστατών είναι R1 =  40 Ω   R2 = 16Ω  και R3 = 16Ω .  Η διαφορά δυναμικού στους πόλους της πηγής είναι 24 βολτ .

Σας ζητούμε:   

α. να υπολογίσετε την συνολική

ισοδύναμη αντίσταση μεταξύ των Γ και Δ . 

 β. να προβλέψετε «αυτό που θα δείξει

το αμπερόμετρο»  εάν κλείσουμε τον διακόπτη δ .

γ.  να υπολογίσετε

την  ηλεκτρική ισχύ

που μεταβιβάζεται ( μεταφέρεται)

στον αντιστάτη R1 .

 

Το 7Ο  θέμα                 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αναφέρεται σε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν

( 7α , 7 β, 7γ  , 7δ, 7ε , 7στ, 7ζ  , 7η , 7θ  ) και να την χαρακτηρίσετε με τη λέξη ΣΩΣΤΟ εάν συμφωνείτε και με τη λέξη ΛΑΘΟΣ εάν διαφωνείτε.

Να δικαιολογήσετε τη συμφωνία ή τη διαφωνία σας μόνο για τα   ζ, η και θ.

Με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε ; 

α. Το λευκό φως σε κάθε του διάθλαση αναλύεται

β. Η ανάλυση λευκού φωτός σε χρώματα δίνει με τη σειρά κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, γαλάζιο, πορτοκαλί, ιώδες

γ. Η ανάλυση του λευκού φωτός μπορεί να παρατηρηθεί κατά την πρόσπτωση του φωτός σε πρίσμα

δ. Το μονοχρωματικό φως προερχόμενο από τον αέρα όταν πέφτει σε τζάμι διαθλάται, διαδίδεται στο γυαλί με μικρότερη ταχύτητα και στη συνέχεια διαθλάται και πάλι και ταξιδεύει στον αέρα .

ε. Η ανάλυση λευκού φωτός σε γυαλί μπορεί να εξηγηθεί με τους νόμους της διάθλασης και με τη θεωρία ότι οι ακτινοβολίες-χρώματα έχουν διαφορετικές ταχύτητες στο γυαλί.

στ. Η παπαρούνα δείχνει κόκκινη μόνο όταν το φως που πέφτει πάνω της είναι λευκό ή κόκκινο

ζ. Το λεμόνι όταν πέφτει πάνω του λευκό φως δείχνει κίτρινο διότι η επιφάνειά του απορροφά το κίτρινο που περιέχεται στο λευκό φως                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    η. Το φύλλο της ροδιάς δείχνει πράσινο διότι η επιφάνειά του απορροφά όλες τις ακτινοβολίες που συμμετέχουν στο λευκό φως και ανακλάται η πράσινη η οποία φθάνει στο μάτι μας .         

θ. Αν φωτίσουμε το μαύρο πιάνο με κίτρινο φως, το πιάνο θα δείχνει κίτρινο

 

Το 8Ο  θέμα                 

Διαθέτουμε πολλούς αντιστάτες των 100 Ω και χρειαζόμαστε σε κάποιο κύκλωμα  αντίσταση 350 Ω . Τι μπορούμε να κάνουμε ; Να προτείνετε δύο λύσεις. Στη μια να χρησιμοποιήσετε 5 αντιστάτες και στην άλλη 14 αντιστάτες. Για κάθε περίπτωση να κάνετε ένα σχήμα.

 

 

Το 9Ο  θέμα

Να αντιγράψετε στην κόλλα σας το παρακάτω κείμενο και να συμπληρώσετε τα κενά :

Σύμφωνα με τη θεωρία που ισχύει σήμερα το ηλεκτρικό ρεύμα είναι  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . κίνηση φορτισμένων σωματιδίων. Σε μεταλλικούς αγωγούς τα σωματίδια αυτά λέγονται . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Τα βασικότερα φαινόμενα (αποτελέσματα)  που προκαλεί το ηλεκτρικό ρεύμα είναι τα θερμικά  ( αυξάνεται  η . . . . . . . . . . . . του ρευματοφόρου αγωγού   ) τα χημικά και τα   . . . . . . . . . . . φαινόμενα . Προκειμένου να μετρήσουν το πόσο «ισχυρό» είναι ένα ηλεκτρικό ρεύμα οι φυσικοί έχουν δημιουργήσει το φυσικό μέγεθος   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. με μονάδα μέτρησης το ένα . . . . . . . .. . Άλλα δύο φυσικά μεγέθη που έχουν επινοηθεί για τη μελέτη ενός κυκλώματος είναι  . . . . . . . . . . . . . . .  με μονάδα μέτρησης το ένα βολτ και η αντίσταση με μονάδα μέτρησης το ένα . . . . . . .. . Σύμφωνα με τον νόμο του Ohm τα τρία αυτά μεγέθη συνδέονται με τη σχέση . . . . . . . .. .