Δημοτικό Σχολείο Νέου Μοναστηρίου

 

ΤΑΞΗ Α

Όνομα εκπαιδευτικού:

Ντομούζη Νεφέλη

Τρόπος Υλοποίησης

Δημιουργία αφισών και φυλλαδίων

 

ΤΑΞΗ Β΄

Όνομα εκπαιδευτικού:

Ζηλίδη Ελένη

Τρόπος Υλοποίησης

Βιβλιοπαρουσίαση και δραματοποίηση

 

ΤΑΞΗ Γ’

Όνομα εκπαιδευτικού

Μανωλούδη Αναστασία

Τρόπος Υλοποίησης

Εικαστικά και δραματοποίηση

 

ΤΑΞΗ Δ’

Όνομα εκπαιδευτικού

Σακκάς Κων/νος

Τρόπος Υλοποίησης

Συζήτηση και βιντεοπροβολή

 

ΤΑΞΗ Ε’

Όνομα εκπαιδευτικού

Ζαχάρος Εμμανουήλ

Τρόπος Υλοποίησης

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου, χρήση υλικού από το Συνήγορο του Παιδιού και επίλυση προβλημάτων.

 


ΤΑΞΗ ΣΤ’

Όνομα εκπαιδευτικού

Μηλίτση Αικατερίνη

Τρόπος Υλοποίησης:

Συζήτηση, αφίσες και φυλλάδια