Δημοτικό Σχολείο Νέου Μοναστηρίου

 

Ημερομηνία: Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013

 

Τάξεις: Όλες οι τάξεις

 

Όνομα εκπαιδευτικού: Ζαχάρος Εμμανουήλ

 

Τρόπος Υλοποίησης:

Παρουσίαση με Powerpoint, Βιντεοπροβολή και συζήτηση για τον ρατσισμό και την διαφορετικότητα