Δημοτικό Σχολείο Ομβριακής

Ημερομηνία: Πέμπτη 21-3-2013

 

Τάξη: Β΄

Εκπαιδευτικός: Μπασιακούρα Παναγιώτα

Ανάγνωση κειμένων για το ρατσισμό

Συζήτηση μέσα στην τάξη

Αναπαράσταση σκηνών ρατσισμού

 

Τάξη: Γ΄

Εκπαιδευτικός: Τέγου Ουρανία

Ανάγνωση βιβλίου: «Ο Ναβίνε δεν ήρθε για διακοπές»

Συζήτηση μέσα στην τάξη

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

 

Τάξη: Δ΄

Εκπαιδευτικός: Αποστολόπουλος Γρηγόρης

Δικτυακή προβολή με θέμα το ρατσισμό

Συζήτηση ανταλλαγή απόψεων

Εικαστική δραστηριότητα μαθητών

 

Τάξεις: Ε΄ - ΣΤ΄

Εκπαιδευτικοί: Θεολόγη Χρυσηίδα - Κουκουράβας Κων/νος

Προβολή ταινίας

Κολλάζ- Δραματοποίηση

Συζήτηση