Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Σχολικός Σύμβουλος - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

  
  

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

Ανακοινώσεις Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Ανακοινώσεις
 1. Το Ψηφιακό Σχολείο αλλάζει!

  Το Ψηφιακό Σχολείο σήμερα ολοκληρώνει έναν επιτυχημένο κύκλο 3 χρόνων με περισσότερες από 11,5 εκ. επισκέψεις και συνεχίζει ανανεωμένο υποστηριζόμενο πάντα από την ελληνική ανοικτή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Open eClass. Όλο αυτό το διάστημα υποστήριξε με επιτυχία την ηλεκτρονική οργάνωση, τον ψηφιακό εμπλουτισμό και τη διαδικτυακή παρουσίαση του επίσημου εκπαιδευτικού υλικού της Α βάθμιας και Β βάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλλαν σε αυτή την επιτυχημένη πορεία και συνεχίζουμε.

  Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

 2. Ο εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών σχολικών βιβλίων συνεχίζεται

  Σας ενημερώνουμε ότι ο εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών σχολικών βιβλίων μαθητή συνεχίζεται στις τάξεις Γ, Δ, Ε και ΣΤ του Δημοτικού. Σας υπενθυμίζουμε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί ο εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών σχολικών βιβλίων μαθητή Α, Β, Γ Γυμνασίου και Α, Β Λυκείου.

  Ομάδα Υποστήριξης Ψηφιακού Σχολείου

 3. Το Ψηφιακό Σχολείο ξεπέρασε τις 10 εκ. επισκέψεις!

  Η πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου ξεπέρασε ήδη τις 10 εκ. επισκέψεις και συνεχίζει να οργανώνει, να εμπλουτίζει και να παρουσιάζει κατάλληλα σε ψηφιακή μορφή το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό της Α βάθμιας και Β βάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

  Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

 4. Ανάρτηση της νέας έκδοσης των βιβλίων Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού και Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου

  Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση της νέας έκδοσης (2011) των βιβλίων Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού και Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου (Βιβλία Μαθητή) σε μορφή pdf.
  Σημειώνουμε ότι τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά βιβλία ακολουθούν τη νέα έκδοση. 

 5. Ανάρτηση ηλεκτρονικού βιβλίου Αλγεβρας Β Λυκείου (Γεν. Παιδείας)

  Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση του ηλεκτρονικού βιβλίου Άλγεβρας Β Λυκείου - Γενικής Παιδείας. 

 6. Ανάρτηση νέου βιβλίου Ελ. Σχεδίου Β Λυκείου

  Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση του νέου βιβλίου Ελευθέρου Σχεδίου Β Λυκείου. Σύντομα αναμένεται να αναρτηθεί και σε διαδικτυακή μορφή (ηλεκτρονικό βιβλίο).