ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ  ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ20 ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(ΦΕΚ 3391/Β/20-10-2016)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΑΔΑ: 45769-ΝΤ2)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΑΕΠ

(ΦΕΚ 1327/Β/2011) 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 (ΦΕΚ 1324/11-05-2016)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΕΚ 83/Α/2016 ΑΡΘΡΟ 66 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 ΕΔΑΦΙΟ 4

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

(ΑΔΑ: 456Τ9-ΟΨΓ)

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΦΕΚ 304/Β/2003)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΤΠΕ)

ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕΠ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

(ΑΔΑ: 45Ο09-1ΙΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)

Μετατάξεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση