ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολειών

ΠΔ 79/2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΑΔΑ: 45769-ΝΤ2)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΕΚ 83/Α/2016 ΑΡΘΡΟ 66 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 ΕΔΑΦΙΟ 4

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΦΕΚ 304/Β/2003)

 Μετατάξεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

ΙΔΡΥΣΗ  ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ20 ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(ΦΕΚ 3391/Β/20-10-2016)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ