ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ  ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ20 ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Κ.Υ.Α. 50200/Δ1/04-05-2012)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΑΔΑ: 45769-ΝΤ2)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΑΕΠ

(Υ.Α. Φ..12/520 /61575 /Γ1/30-05-2011)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΑΕΠ

(ΦΕΚ 1327/Β/2011) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΑΕΠ

(ΦΕΚ_1139B_2010)

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

(ΑΔΑ: 456Τ9-ΟΨΓ)

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΦΕΚ 304/Β/2003)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΤΠΕ)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)