ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ  ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ20 ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Κ.Υ.Α. 50200/Δ1/04-05-2012)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΑΔΑ: 45769-ΝΤ2)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΑΕΠ

(Υ.Α. Φ..12/520 /61575 /Γ1/30-05-2011)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΑΕΠ

(ΦΕΚ 1327/Β/2011) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΑΕΠ

(ΦΕΚ_1139B_2010)

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

(ΑΔΑ: 456Τ9-ΟΨΓ)

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΦΕΚ 304/Β/2003)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΤΠΕ)

ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕΠ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

(ΑΔΑ: 45Ο09-1ΙΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)

Μετατάξεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση