ΟΜΑΔΑ Α

θέματα

(1/1)

[1] Συντονιστής ομάδος (Νίκος) για απορίες και προβλήματα

[2] Υλοποίηση Δράσεων από Υποομάδες για Συλλογή Δεδομένων

[3] Προγραμματισμός και προετοιμασία της Ερευνητικής Ομάδας (Δεύτερη φάση)

[4] Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (Πρώτη φάση)

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση