ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ                                                                             
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:                                                         Ελληνικά
  «Μαθαίνω, αγαπώ, προστατεύω, το περιβάλλον του Δήμου μου»                                              

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

 

 

HIGH SCHOOL OF KRESTENA                                                                    

  EDUCATIONAL PROGRAMME FOR THE INVIROMENT:                                                             English                                    
  «
Learning, loving and protecting the environment of my municipality»                 

 

TOURISTIC GUIDE OF SKILLOUDAS

 

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα του Γυμνασίου Κρεστένων