Θα γίνει ανακατεύθυνση σε server εκτός του σχολικού δικτύου