ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

27/01/2014

Για περισσότερες προσομοιώσεις για τη σχολική τάξη μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new

Ειδικά για το Δημοτικό Σχολείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προσομοιώσεις του παρακάτω συνδέσμου:

http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/by-level/elementary-school

 
04/04/2012 Το ηλιακό μας σύστημα σε διαδραστική μορφή (ηλιοκεντρική, γεωκεντρική και τηλεσκοπική θεώρηση)

http://www.solarsystemscope.com/scope.swf

 
04/04/2012 Ανακαλύπτω τις ιδιότητες του κεκλιμένου επιπέδου και της κίνησης των σωμάτων πάνω σε αυτό

 
04/04/2012 Πειραματίζομαι και κατανοώ την κίνηση του εκκρεμούς

 
04/04/2012 Εξερευνώ και κατανοώ τη λειτουργία του ηλιακού μας συστήματος και της κίνησης των πλανητών
My Solar System
Click to Run

 
03/04/2012 Φτιάχνω ηλεκτρικά κυκλώματα με διερευνητικό τρόπο
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Click to Run

 

 
03/04/2012

Πειραματίζομαι με ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με ραβδόμορφο μαγνήτη και άλλα υλικά

Generator
Click to Run

 
03/04/2012

Εκτιμώ πόσες φορές χωράει μια επιφάνεια μέσα σε μια μεγαλύτερη

 
03/04/2012

Φτιάχνω διαδραστικά το ουράνιο τόξο αναμιγνύοντας το μπλε, το κόκκινο και το πράσινο φως

Color Vision
Click to Run

 
26/03/2012

Φτιάχνω  τα ηλεκτρικά κυκλώματα και κατανοώ τη λειτουργία τους με διερευνητικό τρόπο

Circuit Construction Kit (DC Only)
Click to Run
 
26/03/2012

Εξερευνώ διαδραστικά τα στερεά, υγρά και αέρια και τη μετατροπή τους από τη μια κατάσταση στην άλλη

States of Matter: Basics
Click to Run
 
26/03/2012

Μαθαίνω παίζοντας και κατανοώ τα διαφορετικά βάρη και τον τρόπο ζυγίσματος

Balancing Act
Click to Run