Ναλμπάντης Κώστας, Χημικός


Στη διεύθυνση αυτή του Σχολικού δικτύου διατηρούσα για χρόνια την ιστοσελίδα μου, η οποία ήταν μια απλή αλλά πιστεύω λειτουργική ιστοσελίδα. Μετά τη συνταξιοδότησή μου έχω αρκετό χρόνο, όποτε αποφάσισα να βελτιώσω την ιστοσελίδα μου και να την δημιουργήσω σύμφωνα με το πρότυπο Joomla.
 Αποδείχτηκε ότι το Σχολικό Δίκτυο είναι τελικά πολύ "αργό" για τέτοιου είδους ιστοσελίδες, οπότε και μετακόμισα σε σωστό server και με κομψή διεύθυνση: http://konal.gr/