-Είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στους ανθρώπους που «γνωρίζουμε» μέσω διαδικτύου
-Αποφεύγουμε να δώσουμε αναλυτικά προσωπικά μας στοιχεία
-Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία όσων πληροφοριών αναρτώνται στο διαδίκτυο
-Διασταυρώνουμε τις πηγές μας
-Είμαστε σε συνεχή διάλογο με τους γονείς μας
-Ενημερώνουμε τους καθηγητές μας, όποτε το κρίνουμε απαραίτητο
-Δεν ανοίγουμε μηνύματα ούτε από αγνώστους ούτε με περίεργα/χωρίς θέματα
-Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα του άλλου
-Έχουμε ενεργοποιημένο κάποιο αντι-ιικό πρόγραμμα στον υπολογιστή μας
-Είμαστε ενημερωμένοι για τους όρους «cyber bullying», «hacking» και «cracking», καθώς και για τους κινδύνους που κρύβουν
-Δεν ξεχνάμε να κλείνουμε τον υπολογιστή μας και να συνδεόμαστε με την πραγματική ζωή!

Λίγες συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση!