Λίγες συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση!

-Είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στους ανθρώπους που «γνωρίζουμε» μέσω διαδικτύου -Αποφεύγουμε να δώσουμε αναλυτικά προσωπικά μας στοιχεία -Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία όσων πληροφοριών αναρτώνται στο διαδίκτυο -Διασταυρώνουμε τις πηγές μας -Είμαστε σε συνεχή διάλογο με τους γονείς μας -Ενημερώνουμε τους καθηγητές

Συνταγή για μία πραγματική ζωή!

Στη wikipedia, το λήμμα για τον εθισμό στο Διαδίκτυο ξεκινάει ως εξής: «Ο εθισμός στο Διαδίκτυο (internet addiction) μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης, προτάθηκε ως όρος πρώτη φορά από τον Goldberg (1995) και έγινε δημοφιλής με την καινοτόμο έρευνα της